PDF EndNote BibTex RIS Cite

Training of Turkish language teachers and Turkish literature teachers in Macedonia

Year 2017, Volume 5, Issue 1, 15 - 25, 30.06.2017

Abstract

The Turkish nation has ruled over a wide geography throughout history. In particular, the Balkans has a special importance in the Turkish history because it is considered as a part of Turkish homeland culturally as for the conquests of the Ottoman Empire, and one can still see the presence of Turkish people and culture in this geography today. Macedonia is one of the Balkan countries with high population of Turks. It is, at the same time, a cosmopolitan, multilingual and multicultural country.  Education in one’s own native language (Turkish) is important issue to ensure the continuation of Turkish people’s presence in the region.   Turks living in Macedonia struggle to adhere to a Turkish identity and Turkish education. The curriculum, the textbook, and the inadequacy of the teaching staff are the main problems. A good teacher training system is needed to for the sustainability of quality Turkish education.  Likewise, a good, qualified program can be used for the training of prospective teachers. This research aims to examine and evaluate the undergraduate programs of Turcology departments in Macedonia that focus on teaching Turkish and Turkish language and literature. The study employs  document review method. The study universe of the research is the Undergraduate Programs of Turkish Language and Literature Department in Macedonia. Descriptive analysis and frequency was used to analyse the programs. It was found out that the programs were different from each other in terms of course content and the intensity of major area courses.  The research also showed that pedagogical content knowledge courses are insufficient and some  suggestions  are presented accordingly.

References

 • Abbas, Z. (1999). Makedonya’da Türklerin eğitimi (1912-1996). Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni, 283-300.
 • Ago, A. (1996). Makedonya’da Türk halkının anadil üzerine eğitim-öğretim ve sorunlar. Sesler Dergisi, 302, 7-10.
 • Ağanoğlu, Y. (2008). Yeryüzü Mektupları-Üsküp Kitabı. İstanbul: Fide Yayınları.
 • Alil, S. (2012). Türk edebiyatıyla ilgili makaleler. Üsküp: Makedonya Kültür Bakanlığı.
 • Constitution Of The Republic Of Macedonia (1991). Makedonya Cumhuriyeti Anayasası. Erişim: http://www.sobranie.mk/en/defaulten
 • Çelik, M. (2013). Makedonya – İştip Türk dili ve edebiyatı bölümü tarihçesi. Hikmet Dergisi, 22, 86-95.
 • Engüllü, Suat. (1997). Makedonya Türk Edebiyatı ve Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı. Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi-Makedonya-Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı-, 7. Cilt, Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Hamzaoğlu, Y. (2010). Balkan Türklüğü II (Makedonya, Bulgaristan, Slovenya). Logos-A: Üsküp.
 • Hasan, H. (1998). Makedonya’da Türkçe eğitim ve Abdülhakim Hikmet Doğan. Makedonya: Birlik.
 • İbrahim, N. (2013). Makedonya - Üsküp Türk dili ve edebiyatı bölümü tarihçesi. Hikmet Dergisi, 21, 26-35.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14. Erişim: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423870065.pdf
 • Kaya, F. (2001). Makedonya’da Türk kültürünün dünü, bugünü ve yarını. Sesler Aylık Kültür Sanat Dergisi, 328, 5-16.
 • Leontiç, M. (2010). İştip "Gotse Delçev" Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tarihçesi. Sessiz Gemi Dergisi, 2, 98-102.
 • Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı. Erişim: http://www.ugd.edu.mk
 • Makedonya Üsküp Aziz Kiril Metodi Üniversitesi "Blaje Koneski" Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı. Erişim: http://www.flf.ukim.edu.mk
 • Nuredin, A. (2008). Dünden bugüne Makedonya Türkleri. Hikmet Dergisi, 11, 172-195.
 • Turan, Ö. (1996). Makedonya’da Türk varlığı ve kültürü. Bilig Dergisi, 3, 21-32.
 • Ülker, Ç. (1998). Makedonya Türk öyküsünde kimlik sorunu. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kurulu (2006). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama. Erişim: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-9328-4df7-aafa-2b99edb6872f

Makedonya’da Türkçe öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştirme

Year 2017, Volume 5, Issue 1, 15 - 25, 30.06.2017

Abstract

Türk milleti tarih boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür. Özellikle Balkan toprakları Türk tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Osmanlı Devleti dönemindeki fetihlerle tam olarak bir Türk yurdu olan bu topraklarda günümüzde de Türkler varlıklarını devam ettirmektedirler. Balkan coğrafyasında Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biri de Makedonya’dır. Makedonya birden fazla milletin ve kültürün hâkim olduğu, çok dilli eğitimin gerçekleştirildiği kozmopolit bir ülkedir. Bu bölgede Türklerin varlığını, kimliğini ve kültürünü devam ettirebilmesi için en önemli unsur ana dilinde (Türkçe) eğitimdir. Makedonya’da yaşayan Türkler özellikle Türkçe eğitim ve millî kimliği yaşatma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Eğitimde program, ders kitabı ve öğretmen kadrosu yetersizliği temel sorunların başında gelmektedir. Türkçe eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için iyi bir öğretmen yetiştirme sisteminin bulunması gerekmektedir. Gelecek nesli yetiştirecek öğretmenlerin eğitimi iyi, nitelikli bir programla gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada Makedonya’da Türkçe öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştiren Türkoloji bölümlerinin lisans programlarını incelemek ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Makedonya’daki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programları oluşturmaktadır. Programlar betimsel analiz yapılarak yer yer yüzde frekans verilerek incelenmiştir. Programların ders içerikleri bakımından birbirlerinden farklı oldukları ve alan ağırlıklı derslerin yoğunluğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda öneriler sunulmuştur.

References

 • Abbas, Z. (1999). Makedonya’da Türklerin eğitimi (1912-1996). Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni, 283-300.
 • Ago, A. (1996). Makedonya’da Türk halkının anadil üzerine eğitim-öğretim ve sorunlar. Sesler Dergisi, 302, 7-10.
 • Ağanoğlu, Y. (2008). Yeryüzü Mektupları-Üsküp Kitabı. İstanbul: Fide Yayınları.
 • Alil, S. (2012). Türk edebiyatıyla ilgili makaleler. Üsküp: Makedonya Kültür Bakanlığı.
 • Constitution Of The Republic Of Macedonia (1991). Makedonya Cumhuriyeti Anayasası. Erişim: http://www.sobranie.mk/en/defaulten
 • Çelik, M. (2013). Makedonya – İştip Türk dili ve edebiyatı bölümü tarihçesi. Hikmet Dergisi, 22, 86-95.
 • Engüllü, Suat. (1997). Makedonya Türk Edebiyatı ve Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı. Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi-Makedonya-Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı-, 7. Cilt, Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Hamzaoğlu, Y. (2010). Balkan Türklüğü II (Makedonya, Bulgaristan, Slovenya). Logos-A: Üsküp.
 • Hasan, H. (1998). Makedonya’da Türkçe eğitim ve Abdülhakim Hikmet Doğan. Makedonya: Birlik.
 • İbrahim, N. (2013). Makedonya - Üsküp Türk dili ve edebiyatı bölümü tarihçesi. Hikmet Dergisi, 21, 26-35.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14. Erişim: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423870065.pdf
 • Kaya, F. (2001). Makedonya’da Türk kültürünün dünü, bugünü ve yarını. Sesler Aylık Kültür Sanat Dergisi, 328, 5-16.
 • Leontiç, M. (2010). İştip "Gotse Delçev" Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tarihçesi. Sessiz Gemi Dergisi, 2, 98-102.
 • Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı. Erişim: http://www.ugd.edu.mk
 • Makedonya Üsküp Aziz Kiril Metodi Üniversitesi "Blaje Koneski" Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı. Erişim: http://www.flf.ukim.edu.mk
 • Nuredin, A. (2008). Dünden bugüne Makedonya Türkleri. Hikmet Dergisi, 11, 172-195.
 • Turan, Ö. (1996). Makedonya’da Türk varlığı ve kültürü. Bilig Dergisi, 3, 21-32.
 • Ülker, Ç. (1998). Makedonya Türk öyküsünde kimlik sorunu. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kurulu (2006). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama. Erişim: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-9328-4df7-aafa-2b99edb6872f

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Nuray KAYADİBİ>

0000-0001-9644-1449
Türkiye

Publication Date June 30, 2017
Application Date June 22, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Kayadibi, N. (2017). Makedonya’da Türkçe öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştirme . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 5 (1) , 15-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oyea/issue/30325/323049


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.