Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Çocuk yazını ürünü "Mor Dinazor Kıvılcım" serisinde değerler eğitimi

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 25 - 36, 30.06.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.450332

Abstract

Çocuk yazını pek çok ayrıcalığı ve özelliği ile çocuğun imgelem gücünü, yaratıcılığını, kimlik ve kişilik gelişimini ön gören özellikli bir alandır. On beş yaş altı çocuklara yönelik olarak hazırlanmış çocuk yazını ürünleri öncelikle kurguları ve anlatı yerlemleri ile çocuğa görelik ilkesine dayanır. Bu çerçevede çocuk yazını ürünleri konuları, kişileri ve dili ile özelleşerek diğer yazın ürünlerinden ayrılır. Çocuk yazını yapıtları tasarım, içerik ve eğitsellikleri ile çocuğun kimlik ve kişilik gelişiminde önemli bir yere sahip olan değerler eğitimini gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Bu yüzden çocuk yazını ürünlerinde değerler eğitimi anlatının temel yapısını oluşturur. Çocuk yazını ürünlerinde sevgi, saygı, güven, dayanışma, sorumluluk, yardımseverlik, adalet, sabır, dürüstlük, özgüven, hoşgörü, duygudaşlık, alçakgönüllülük, çalışkanlık, doğruluk gibi değerlerin kazandırılması sağlıklı bir toplum yaşamının kişisel düzeydeki teminatı olacaktır. Bu araştırmada 4. ve 5. Sınıflar için hazırlanmış ve 10 kitaptan oluşan Mor Dinozor Kıvılcım isimli kitap serisi değerler eğitimi açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlerden hangisine ya da hangilerine daha fazla önem verildiği ve bunun dayanakları seride yer alan kitapların anlatı yerlemleri temel alınarak incelenmiştir. Seride yer alan kitaplarda işlenen konulara göre sevgi, saygı ve güven duygusu aile kavramı ekseninde; dayanışma, sorumluluk ve yardımseverlik kardeşlik ilişkisinde; sabır, dürüstlük, özgüven ve hoşgörü okul ortamında; duygudaşlık, alçakgönüllülük, çalışkanlık ve doğruluk gibi değerlerinse arkadaşlık ilişkileri bağlamında ön plana çıkartıldığı görülmüştür.

References

  • AKBAŞ Oktay. (2008). “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt 6, No. 16, 9-27, Aralık.ASLAN, Aygün. (2015). Mor Dinazor Kıvılcım, İstanbul: 5renk Yayınevi.AYDIN, Mehmet Zeki. (2010). “Okulda Değerler Eğitimi”, Eğitime Bakış, yıl:6, sayı:18, 16-19.DİLİDÜZGÜN, Selahattin. (2003). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. DİLMAÇ, Bülent-ULUSOY, Kadir. (2016). Değerler Eğitimi (4. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.FİDAN, Nurettin. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi.İÇLİ, G. (2005). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.LÜLE; Esra. “Yedi Farklı Çocuk Kitabının Çocuk Yazını İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz 2007, 8(14), 17-30ÖZDEMİR, Emin. (2002). Yazınsal Türler. Ankara: Bilgi Yayınevi. SEVER, Sedat. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.ŞİRİN, Mustafa Ruhi. (Yayına hazırlayan) (2000). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Yayınları Vakfı.TEZCAN, Mahmut (1974). Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.TİMUÇİN, Afşar. (2006). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.YAVLAL, Nermin (edt). (2014). “Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi” İstanbul: Uluslararası Şeffaflık Derneği.

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 25 - 36, 30.06.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.450332

Abstract

References

  • AKBAŞ Oktay. (2008). “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış”. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt 6, No. 16, 9-27, Aralık.ASLAN, Aygün. (2015). Mor Dinazor Kıvılcım, İstanbul: 5renk Yayınevi.AYDIN, Mehmet Zeki. (2010). “Okulda Değerler Eğitimi”, Eğitime Bakış, yıl:6, sayı:18, 16-19.DİLİDÜZGÜN, Selahattin. (2003). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. DİLMAÇ, Bülent-ULUSOY, Kadir. (2016). Değerler Eğitimi (4. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.FİDAN, Nurettin. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi.İÇLİ, G. (2005). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.LÜLE; Esra. “Yedi Farklı Çocuk Kitabının Çocuk Yazını İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz 2007, 8(14), 17-30ÖZDEMİR, Emin. (2002). Yazınsal Türler. Ankara: Bilgi Yayınevi. SEVER, Sedat. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.ŞİRİN, Mustafa Ruhi. (Yayına hazırlayan) (2000). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Yayınları Vakfı.TEZCAN, Mahmut (1974). Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.TİMUÇİN, Afşar. (2006). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.YAVLAL, Nermin (edt). (2014). “Etik Çocuk: Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi” İstanbul: Uluslararası Şeffaflık Derneği.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Hanife Nâlan GENÇ> (Primary Author)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-2345-6789
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Application Date August 2, 2018
Acceptance Date February 8, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Genç, H. N. (2019). Çocuk yazını ürünü "Mor Dinazor Kıvılcım" serisinde değerler eğitimi . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 7 (1) , 25-36 . DOI: 10.35233/oyea.450332


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.