Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişki

Year 2019, Volume 7, Issue 2, 87 - 95, 31.12.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.571160

Abstract


Gaziantep Şahinbey ilçesinde bir ilkokulda bulunan dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bu araştırmada nicel verilerden yararlanılmıştır. Toplamda 211 öğrenci üzerinde uygulanan araştırmada,  dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını ölçmeye yönelik ‘Okuma Sıklığı Anket’i kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin istedikleri bir konuda kompozisyon yazmaları istenmiş ve bu kompozisyonlar yazılı anlatım değerlendirme formu esas alınarak iki uzman tarafından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin kompozisyon yazmaları ile okuma sıklıklarını ölçmeye yönelik anket eşzamanlı gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden (frekans ve yüzde), t-testinden ve tek yönlü ANOVA analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasında ilişki Pearson korelasyon katsayısıyla incelenmiştir. Sonuç olarak ilkokul dördüncü. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve doğru yazma becerileri arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca Türkçe dersi akademik başarı puanları arasındaki artışın okuma sıklığı ile paralellik gösterdiği belirlenmiştir.

References

  • Acat, B., Demiral, H., ve Arın, A. (2008). Okuma alışkanlığı göstergelerine göre ilköğretim öğrencilerinin durumları. Türkçe Öğretimi Kongresi (18-20 Mayıs 2008).Akar, C., Başaran, M., ve Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3).Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (4. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Arıcı, A. F.(2012). Okuma eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okuma tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555 -572.Başaran, M., ve Seyit, A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1).Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle ilçe halk kütüphanesi gezici kütüphane hizmeti, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Can, R., Türkyılmaz, M., ve Karadeniz, A. (2010). Ergenlik dönemi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-21.Çelik, A. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 13.Çiftçi, Ö., ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9).

Year 2019, Volume 7, Issue 2, 87 - 95, 31.12.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.571160

Abstract

References

  • Acat, B., Demiral, H., ve Arın, A. (2008). Okuma alışkanlığı göstergelerine göre ilköğretim öğrencilerinin durumları. Türkçe Öğretimi Kongresi (18-20 Mayıs 2008).Akar, C., Başaran, M., ve Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3).Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (4. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Arıcı, A. F.(2012). Okuma eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okuma tutumları, yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555 -572.Başaran, M., ve Seyit, A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1).Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle ilçe halk kütüphanesi gezici kütüphane hizmeti, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Can, R., Türkyılmaz, M., ve Karadeniz, A. (2010). Ergenlik dönemi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-21.Çelik, A. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 13.Çiftçi, Ö., ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date 2019
Journal Section Makaleler
Authors

Nida EMİNOĞLU> (Primary Author)

0000-0002-7239-151X
Türkiye


Yeşim Özer ÖZKAN This is me

Publication Date December 31, 2019
Application Date May 28, 2019
Acceptance Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Eminoğlu, N. & Özkan, Y. Ö. (2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile doğru yazma becerileri arasındaki ilişki . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 7 (2) , 87-95 . DOI: 10.35233/oyea.571160


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.