Year 2018, Volume 8 , Issue 1, Pages 71 - 75 2018-12-30

FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE
DENİZLİ İLİ DIŞ TİCARET ANALİZİ

Aysun Karadayi [1]


Purpose- In this study, for the period 2012-2016, foreign trade data on Denizli and Turkey basis were examined and provincial and country-level evaluations were carried out by the comparison method.

Methodology- The export and import concentration ratios for Denizli were calculated and subsequently market and sectoral concentration conditions on the provincial level were evaluated. In addition, export and import concentration coefficients for Denizli were calculated and the sectors that are prominent in provincial foreign trade were determined.

Findings- The results showed that even though fluctuations in the period examined, Denizli has a certain foreign trade trend and that the sectoral concentration in the foreign trade of the province is higher than the market concentration of it.

Conclusion- Sectoral concentration may not be considered as a negative situation if it is derived from a real specialization in the concentrated sectors and thus high value-added production. The production and export strategy of the province can be established both on the basis of increasing the value-added in certain sectors and also on increasing the sector and product diversity in production and export.

Amaç- Bu çalışmada 2012-2016 dönemi için Denizli ve Türkiye bazında dış ticaret verileri incelenmiştir ve il ve ülke düzeyinde karşılaştırma yöntemi ile değerlendirmeler yapılmıştır.

Yöntem- Denizli ili için ihracat ve ithalat yoğunlaşma oranları hesaplanarak pazar ve sektörel yoğunlaşma durumları değerlendirilmiştir. Ayrıca ihracat ve ithalat yoğunlaşma katsayıları hesaplanarak il dış ticaretinde öne çıkan sektörler tespit edilmiştir.

Bulgular- Ulaşılan sonuçlar incelenen dönemde dalgalanmalar olsa da Denizli’nin belli bir dış ticaret eğilimine sahip olduğunu ve il dış ticaretinde sektörel yoğunlaşmanın pazar yoğunlaşmasından daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Sonuç- Sektörel yoğunlaşma eğer yoğunlaşılan sektörlerde gerçek bir uzmanlaşma olmasından ve bu sayede yüksek katma değerli üretim yapılmasından kaynaklanıyorsa olumsuz bir durum olarak değerlendirilmeyebilir. İlin üretim ve ihracat stratejisi belli sektörlerde katma değer artışı sağlanması üzerine kurulabileceği gibi üretim ve ihracatta sektör ve ürün çeşitliliğinin artırılması üzerine de kurulabilir.

  • Bayraktutan, Y., Tüylüoğlu Ş., Özbilgin M. (2012). Lojistik Sektöründe Yoğunlaşma Analizi ve Lojistik Gelişmişlik Endeksi: Kocaeli Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 4(3): 61-71.
  • Çamlıca, Z., Akar, G., Şenkayas, H. (2016). TR32 Bölgesinin Lojistik Açıdan Analizi. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi. 1(2): 73-88.
  • Erkan, B. & Sunay, Z. Fatih (2016). Türkiye’nin İhracatının Yoğunlaşma Perspektifinde Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları.
  • GEKA (T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı) (2018). Aydın Serbest Bölgesi Fizibilite Etüdü. Yayınlanmamış Rapor, 76-83.
  • İskenderoğlu, Ö. , Gülseren, M . (2017). Bölgesel Kalkınmada Etkili Faktörlerin Yoğunlaşma Katsayısı İle İncelenmesi: Niğde İli Örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 7 (2): 18-34.
  • Kaynak, S. & Ari, Y. Onur (2011). Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama. Ekonomik Yaklaşım. 22(80): 39-58.
  • Sungur, O. (2015). TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgesinde Sektörel Yoğunlaşmanın ve Yoğunlaşma Dinamiklerinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 13(3): 316-341. DOI: 10.11611/JMER695
  • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). Dış Ticaret İstatistikleri. http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist. Erişim: 22.08.2018
Primary Language en
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0485-5773
Author: Aysun Karadayi (Primary Author)

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { pap506108, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {71 - 75}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.984}, title = {FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE}, key = {cite}, author = {Karadayi, Aysun} }
APA Karadayi, A . (2018). FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE. PressAcademia Procedia , 8 (1) , 71-75 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.984
MLA Karadayi, A . "FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE". PressAcademia Procedia 8 (2018 ): 71-75 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pap/issue/42051/506108>
Chicago Karadayi, A . "FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE". PressAcademia Procedia 8 (2018 ): 71-75
RIS TY - JOUR T1 - FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE AU - Aysun Karadayi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.984 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.984 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 75 VL - 8 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.984 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.984 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE %A Aysun Karadayi %T FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 8 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.984 %U 10.17261/Pressacademia.2018.984
ISNAD Karadayi, Aysun . "FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE". PressAcademia Procedia 8 / 1 (December 2019): 71-75 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.984
AMA Karadayi A . FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE. PAP. 2018; 8(1): 71-75.
Vancouver Karadayi A . FOREIGN TRADE ANALYSIS OF DENİZLİ PROVINCE. PressAcademia Procedia. 2018; 8(1): 75-71.