Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 90 - 94 2019-07-30

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF IFRS 16 ON BIST 100 COMPANIES' FINANCIAL INDICATORS
UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Emre Selcuk Sari [1] , Nevzat Gungor [2]


Purpose- Over the years, the Financial Accounting Standards Board (FASB) and International Accounting The Standards Board (IASB) has made numerous amendments to controversial lease accounting rules. In order to increase transparency and comparability, IFRS 16 Leases Standard published by the IASB will be implemented as of January 1, 2019. Operating leases will require capitalization in accordance with this standard. The purpose of this paper is to analyze the impact of the new leasing standard on the financial statements and ratios of the firms and industries represented in the BIST 100 indice under a variety of assumptions.

Methodology- The financial statements and disclosures of the 63 non-financial companies listed in BIST 100 are investigated. Under various assumptions; the effect of IFRS 16 on the financial statements are measured. In this context, it was assumed in 2017, companies used IFRS 16 instead of IAS 17. The related accounts are recalculated accordingly. Thus, it is possible to see the effect on the financial statements and financial statements items according to IAS 17 and IFRS 16.

Findings- As a result of the calculations and analysis,  decrease in profit for the period; and increase in operating profit before financial income/expense,  operating profit, financial expenses, total assets and total labilities are determined.

Conclusion- With the adoption of IFRS 16, the rights and liabilities related to the operating leases will be reported on the balance sheet. In this way, the comparability will increase and financial ratios will become more significant. This will also have an impact on strengthening the fair presentation of the financial statements.

Amaç- Yıllar boyunca, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) üzerinde pekçok tartışma yaşanan finansal kiralama kurallarına ilişkin değişiklikler yapmışlardır. Şeffaflığı ve karşılaştırılabilirliği arttırmak için, IASB tarafından yayınlanan UFRS 16 Finansal Kiralama Standardı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Bu çalışmanın amacı, yeni finansal kiralama standardının BIST 100 endeksinde faaliyet gösteren firmaların finansal tabloları ve oranları üzerindeki etkisini çeşitli varsayımlar altında analiz etmektir.

Yöntem- BIST 100'de listelenen 63 finansal olmayan şirketin finansal tabloları ve açıklamaları incelenmiştir. Çeşitli varsayımlar altında; UFRS 16'nın finansal tablolara etkisi ölçülmüştür. Bu çerçevede, 2017 yılında UMS 17 yerine UFRS 16 kullandıkları varsayılmıştır. İlgili hesaplar buna göre yeniden hesaplanmıştır. Böylece finansal tablolar ve finansal tablo kalemleri üzerindeki etkisini UMS 17 ve UFRS 16'ya göre görmek mümkün olmuştur.

Bulgular- Hesaplamalar ve analizler sonucunda dönem karında azalış; finansman gideri öncesi faaliyet kârı esas faaliyet kârı, faiz gideri, toplam varlıklar ve toplam borçlarda artış tespit edilmiştir.

Sonuç- UFRS 16'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, işletme kiralamalarıyla ilgili hak ve borçlar bilançoda raporlanacaktır. Bu sayede kıyaslanabilirlik artacak ve finansal oranlar daha önemli hale gelecektir. Bunun finansal tabloların adil sunumunun güçlendirilmesi üzerinde de etkisi olacaktır.

 • Acar, M., Temiz, H., Aktaş, R. (2017), "UMS 17 Kiralama İşlemleri Standardından UFRS 16'ya Geçişin Finansal Tablolar Üzerinde Etkisi: Borsa İstanbul Örneği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3), s.592-623.
 • AKTAŞ, R., KARĞIN, S., ARICI, N.D. (2017), "Yeni Kiralamalar Standardı UFRS 16'nın Getirdiği Yenilikler ve İşletmelerin Finansal Tablolarına ve Finansal Oranlarına Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi", Journal of Business Research Turk, Vol:9, No:4, s.858-881.
 • ALTINTAŞ, T., TUREL, A.(2016), Seçmeler 2016, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, s.131-140.
 • BEATTIE, V., EDWARDS, K., and GOODACRE, A., 1998, “The Impact of Constructive Operating Lease Capitalization on Key Accounting Ratios”,Accounting and Business Research, vol.28, no.4, pp. 233-254.
 • BENNETT, B.K., and BRADBURY, M.E., 2003, “Capitalizing Non-Cancelable Operating Leases”, Journal of International Finance Managementand Accounting, vol.14, no.2, pp. 101-114.
 • DISALVIO, J., DORATA, N.T. (2014), "Lease Accounting Change: It's Not Over Yet", Review of Business: Special Accounting Issue", Vol:35, No:1, s.16-22.
 • DUKE, J.C., HSIEH, S.J., and SU, Y., 2009, “Operating and Synthetic Leases: Exploiting Financial Benefits in the Post-Enron Era”, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, vol.25, no.1, pp. 28-39.
 • ERICSON, J., SKARPHAGEN, R. (2015), Capitalization of Operating Lease and Its Impacts on Financial Ratios, Master Thesis, Jörköping University Jörköping International Business School.
 • FULBIER, R.U., SILVA, J.L. & PFERDEHIRT, M.H. (2008), "Impact of Lease Capitalization on Financial Ratios of Listed German Companies", Schmalenbach Business Review, Vol:60, Issue:2, s.122-144.
 • IMHOFF, E., LIPE, R., WRIGHT, D. (1991), “Operating Leases: Impact of Constructive Capitalization”, Accounting Horizons, Vol.5, No.1, s.51-63.
 • LEE, B., PAIK, D.G., YOON, S.W. (2014), "The Effect of Capitalizing Operating Leases on The Immediacy to Debt Covenant Violations", Journal of Accounting and Finance, Vol:14, No:6, s.44-70.
 • PAIK, D.G.H., SMITH, J.A.L, LEE, B.B., YOON, S.W. (2015), “The Relation Between Accounting Information in Debt Covenants and Operating Leases”, Accounting Horizons, Vol:29, No:4, s. 969-996.
 • SARI, E.S., ALTINTAŞ, T., TAŞ, N. (2016), "The Effect of the IFRS 16: Constructive Capitalization of Operating Leases in the Turkish Retailing Sector", Journal of Business, Economics and Finance, Vol:5, Issue:1, s.138-147.
 • SERÇEMELİ, M., ÖZTÜRK, M. (2016), "Yeni Finansal Raporlama Standardı "IFRS 16 Kiralama İşlemleri"nin Getirdiği Değişimler Üzerine Bir Değerlendirme", Mali Çözüm, Sayı: 135, s.31-48.
 • SINGH, A., 2011, “A Restaurant Case Study of Lease Accounting Impacts of Proposed Changes in Lease Accounting Rules”, InternationalJournal of Contemporary Hospitality Management, vol.23, no.6, pp. 820-839.
 • SİPAHİ, B. (2004), Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul
 • TAI, B.Y. (2013), "Constructive Capitalization of Operating Leases in the Hong Kong Fast-Food Industry", International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol: 3, No:1, s.128-142.
 • TFRS 16: KİRALAMALAR
 • TMS 17: KİRALAMA İŞLEMLERİ
 • WONG, K., JOSHI, M. (2015), "The Impact of Lease Capitalisation on Financial Statements and Key Ratios: Evidence From Australia", Australasian Accounting Business and Finance Journal, Vol:9, Issue:3, s.27-44.
Primary Language tr
Subjects Management, Business Finance
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6675-3214
Author: Emre Selcuk Sari (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-9883-1985
Author: Nevzat Gungor

Dates

Publication Date : July 30, 2019

Bibtex @research article { pap596650, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {90 - 94}, doi = {10.17261/Pressacademia.2019.1073}, title = {UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Sari, Emre Selcuk and Gungor, Nevzat} }
APA Sari, E , Gungor, N . (2019). UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. PressAcademia Procedia , 9 (1) , 90-94 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1073
MLA Sari, E , Gungor, N . "UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 90-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pap/issue/47342/596650>
Chicago Sari, E , Gungor, N . "UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 90-94
RIS TY - JOUR T1 - UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Emre Selcuk Sari , Nevzat Gungor Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1073 DO - 10.17261/Pressacademia.2019.1073 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 94 VL - 9 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1073 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1073 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Emre Selcuk Sari , Nevzat Gungor %T UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2019 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1073 %U 10.17261/Pressacademia.2019.1073
ISNAD Sari, Emre Selcuk , Gungor, Nevzat . "UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". PressAcademia Procedia 9 / 1 (July 2019): 90-94 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1073
AMA Sari E , Gungor N . UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. PAP. 2019; 9(1): 90-94.
Vancouver Sari E , Gungor N . UFRS 16’NIN BIST 100 ŞİRKETLERİ’NİN FİNANSAL GÖSTERGELERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. PressAcademia Procedia. 2019; 9(1): 94-90.