Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 171 - 174 2019-07-30

POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE

Mehmet Saim Asci [1]


Purpose- This work focuses on both the legal limitations of the sub-employing practice and joint responsibility, which is one of the most important elements of the relationship between the primary employer and sub-employer; and also, the obligations deriving from crossing the limits in the sub-employing practice.

Methodology- In order to achieve this purpose, regulations regarding the implementation of Labor Law no. 4857 and Sub-Contracting Regulations were examined and legal limitations on the implementation were evaluated.

Findings- It was observed in the literature review and the evaluation of related judicial decisions that the legal regulation aimed to propose a solution for the issue but there were still some gabs in the implementation.

Conclusion- It was identified that only legal regulations would not be enough to solve the problems in subcontracting practices, that the authorities both in public sphere and in business managements were required to audit the practices in order to prevent the practices which  would cause unfair competition and to perform the legal liabilities.

Primary employer, sub-employer, joint responsibility, collusion
 • Çelik, N., Caniklioğlu, N., & Canbolat, T. (2016). İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 29th Issue, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., İstanbul.
 • Demir, F. (2003). Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, 3rd Issue. Anadolu Matbaacılık, İzmir.
 • Ekonomi, M. (2008). Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi. Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler: Legal Vefa Toplantıları (II) Prof. Dr. Nuri ÇELİK’e Saygı, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Eyrenci, Ö. (2004). 4857 Sayılı İş Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 1, 15-55.
 • Günay, İ. C. (2003). İş Hukuku Yeni İş Yasaları. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Güzel, A. (2004). İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Sınırları. Çalışma ve Toplum, 1, 31-65.
 • Okcan, N., & Bakır, O. (2010). İşletmenin ve İşin Gereği Taşeronlaştırma”: Taşeron Cumhuriyetine Doğru…”. Çalışma ve Toplum, 27(4), 55-74
 • Şen, S. (2006). Alt İşverenlik ve Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi. Çalışma ve Toplum, (3), 71-98.
 • Taşkent, S. (2004). Alt İşveren. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2, 363-366.
 • Uçum, M. (2003). Yeni İş Kanunu Seminer Notları, İstanbul.
 • Ünsal, E. (2005). 4857 Sayılı Yasa’ya Göre Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 6, 536-544.
Primary Language en
Subjects Management, Business Finance
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5508-2267
Author: Mehmet Saim Asci (Primary Author)

Dates

Publication Date : July 30, 2019

Bibtex @research article { pap596936, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {171 - 174}, doi = {10.17261/Pressacademia.2019.1087}, title = {POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE}, key = {cite}, author = {Asci, Mehmet Saim} }
APA Asci, M . (2019). POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE. PressAcademia Procedia , 9 (1) , 171-174 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1087
MLA Asci, M . "POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 171-174 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pap/issue/47342/596936>
Chicago Asci, M . "POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 171-174
RIS TY - JOUR T1 - POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE AU - Mehmet Saim Asci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1087 DO - 10.17261/Pressacademia.2019.1087 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 174 VL - 9 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1087 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1087 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE %A Mehmet Saim Asci %T POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE %D 2019 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1087 %U 10.17261/Pressacademia.2019.1087
ISNAD Asci, Mehmet Saim . "POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE". PressAcademia Procedia 9 / 1 (July 2019): 171-174 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1087
AMA Asci M . POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE. PAP. 2019; 9(1): 171-174.
Vancouver Asci M . POINTS TO CONSIDER IN SUB-EMPLOYING PRACTICE. PressAcademia Procedia. 2019; 9(1): 174-171.