Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 295 - 298 2019-07-30

RISK CATEGORIES OF BASEL II AND APPLICATIONS OF OPERATIONAL RISK IN BANKS
BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI

Nihan Efsun Atesoglu [1] , Yurdagul Meral [2]


Purpose- The new regulation "The New Basel Capital Accord" which has been created in order to eliminate the shortcomings of Basel I, in 1999, Basel II, aimed to modify each bank's own criteria, regulatory activities and preferences, according the banks’ own terms and practices. Basel II standards also are criticised as well like Basel I. The most critical aspect of Basel II was its standards to many issues and their difficulties in realization. With the criticism to Basel II and the emergence of the crisis, in 2010, Basel III regulations came into effect with its innovative standards such as strengthening capital, liquidity coverage ratio, and restrictions to leverage ratios. The aim of this study is to examine ‘operational risk’ and application of operational risk in banks as given in Basel II.

Methodology- In this study, Basel II New Capital Accord risk categories within three pillars and the effects of Basel II regulation on operational risk are investigated. 

Findings- Definition of operational risk, processes of risk measurement and management, operational losses

Conclusion- Audit of information systems, CobIT processes and methods 

Amaç- Basel I’in eksikliklerini gidermek amacıyla 1999’da “Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı” olarak tanımlanan yeni kurallar, Basel I’in aksine, her bankanın kendi kriterlerini, düzenleme çalışmalarını ve tercihlerini, yine o banka şart ve uygulamalarına göre belirleyebilmelerini amaçlamıştır. Basel I uygulamalarında olduğu gibi Basel II uygulamaları da eleştirilere maruz kalmış, en çok eleştiri alan yönü ise uzlaşıda çok fazla sayıdaki konulara getirilen standartlar ve bunların gerçekleştirilme güçlüğü olarak belirlenmiştir. Getirilen eleştiriler ve krizin de ortaya çıkmasıyla 2010 yılında Basel II’nin yerini, likidite karşılama oranı, kaldıraç oranlarına getirilen sınırlama ve sermayenin güçlendirilmesine yönelik yeniliklere yer veren Basel III düzenlemeleri almıştır. Bu çalışmanın amacı Basel II’de tanımlanan ‘operasyonel risk’ kavramı ve bankalarda operasyonel riskin uygulanmasını incelemektir.

Method- Bu çalışmada Basel II Uzlaşısı uygulamalarının operasyonel risk açısından etkileri üzerinde durulmuştur.

Bulgular- Operasyonel riskin tanımı, risk ölçüm ve yönetim süreçleri, operasyonel kayıp türleri

Sonuç- Bilgi sistemlerinin denetimi, CobIT süreçleri ve uygulama metotları, ilgili tebliğ ve yönetmelikleri

  • Aykut, C. (2008). “Basel II Standartları”, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yayınları: Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Ağustos, Sayı: 30, http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi30/basel.pdf .
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2005). 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II). https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_basel_0001_38.pdf .
  • BDDK. (2010). Piyasa Riski Ölçümleme Yöntemlerine İlişkin Analiz, Ankara, Nisan 2010: 2
  • Deloitte, COBIT ve Proje Yönetimi Bütünleşimi, (t.y) http://www.denetimnet.net/Pages/COBITveProje Yonetimi.aspx.
  • Faruk Demir, Bilal Soysal, Emre Per, Ramazan Karaşahin, Ayhan Küçük, Emine Karataş, Mehmet Sarı, Rıza Tan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 1 Ocak 2008 tarihli Çalışma Tebliği, CRD/Basel - 2 Ülke Uygulamaları.
  • Türkiye Bankalar Birliği. (2002). Basel Komite Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi. https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/Basel.doc
  • Türkiye Bankalar Birliği. (2016). Basel IV: Bankaları Bekleyen Zorluklar. https://www.tbb.org.tr/Content/.../Basel_IV_TBB&EY_Sunumu.pdf) .
  • Uzunay, Vildan, “COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)”, COBIT, 2007: 3-4
  • Varlı, A.T. “Basel II- Operasyonel Risk”, Bilgi Sistemleri Denetiminde BDDK Yaklaşımı, 19-22 Nisan 2006: 14.
  • Yayla, M. ve Kaya, Y.T, (2005), Basel-II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci, BDDK, ARD Çalışma Raporları, No:2005/3
Primary Language tr
Subjects Management, Business Finance
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2562-8198
Author: Nihan Efsun Atesoglu (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-9244-1994
Author: Yurdagul Meral

Dates

Publication Date : July 30, 2019

Bibtex @research article { pap597268, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {295 - 298}, doi = {10.17261/Pressacademia.2019.1107}, title = {BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {Atesoglu, Nihan Efsun and Meral, Yurdagul} }
APA Atesoglu, N , Meral, Y . (2019). BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI. PressAcademia Procedia , 9 (1) , 295-298 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1107
MLA Atesoglu, N , Meral, Y . "BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 295-298 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pap/issue/47342/597268>
Chicago Atesoglu, N , Meral, Y . "BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI". PressAcademia Procedia 9 (2019 ): 295-298
RIS TY - JOUR T1 - BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI AU - Nihan Efsun Atesoglu , Yurdagul Meral Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1107 DO - 10.17261/Pressacademia.2019.1107 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 298 VL - 9 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1107 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1107 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI %A Nihan Efsun Atesoglu , Yurdagul Meral %T BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI %D 2019 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2019.1107 %U 10.17261/Pressacademia.2019.1107
ISNAD Atesoglu, Nihan Efsun , Meral, Yurdagul . "BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI". PressAcademia Procedia 9 / 1 (July 2019): 295-298 . https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1107
AMA Atesoglu N , Meral Y . BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI. PAP. 2019; 9(1): 295-298.
Vancouver Atesoglu N , Meral Y . BASEL II RİSK KATEGORİLERİ VE OPERASYONEL RİSKİN BANKALARDA UYGULANMASI. PressAcademia Procedia. 2019; 9(1): 298-295.