Conference Paper
BibTex RIS Cite

The Importance of Green Bonds in Financing the Sustainable Environment

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 72 - 79, 25.12.2023

Abstract

Goods and services produced for people's unlimited demands for goods and services are limited. Natural resources, which are among the factors of production, are succumbing to the demands and ambitions of consumers. Sustainability of natural resources is vital not only for protecting the environment and ensuring the continuity of production, but also for leaving a livable world to future generations. It is imperative that individuals, the private sector, the public sector and international organizations work together to combat the negative externalities of production and consumption activities. Capital market instruments created to meet the financing needs of the private sector can serve a sustainable environment. Public incentives for green bonds issued by companies with proven environmental sensitivity will help raise and spread environmental awareness. Consumer awareness will increase the environmental sensitivity of private sector firms. The contradiction between the limited natural resources and the unlimited demands of people brings environmentally sensitive financing instruments to the forefront in terms of sustainability of natural resources.

References

 • Amundi & IFC (2022). Emerging market green bonds report 2021. Riding the green wave. Amundi Asset Management (Amundi) and International Finance Corporation (IFC) World Bank Group.
 • Başol, K., Durman, M. & Çelik, M. Y. (2005). Kalkınma sürecinin lokomotifi; Doğal kaynaklar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 61-71.
 • Callenbach, E. (2011). Ekoloji, cep rehberi. (E. Özkan, Çev.). Sinek Sekiz Yayınevi.
 • CBI (2022). Green bond segments on stock xxchanges. Climate Bonds Initiative. https://www.climatebonds.net/green-bond-segments-stock-exchanges (Date of access: 20.10.2022)
 • Darškuvıenė, Valdonė. (2010). Financial markets. Vytautas Magnus University.
 • Dünya Enerji Konseyi. (2018). Yenilenebilir enerjiler 2018 küresel durum raporu. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. https://www.dunyaenerji.org.tr/yenilenebilir-enerjiler-2018-kuresel-durum-raporu/, (Date of access:20.10.2022)
 • Fukuoka, M. (2006). Ekin sapi devrimi, doğal tarima ve doğal hayata giriş. (A. İstanbullu, Çev.). Kaos Yayınları.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. Kırmızı Yayınları.
 • Grundmann, R. (1991). Marxism and ecology. Clarendon Press.
 • Gürler, A. Z., Erdal, G., Bal, S. G., & Ayyıldız, B. (2017). Ekolojik ekonomi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • International Energy Agency (2020). Renewable energy finance green bonds. Green Bonds Review. International Renewable Energy Agency.
 • International Finance Corporation World Bank Group. (2017). The importance of local capital markets for financing development. EMCompass.
 • Irena (2020). Renewable energy finance: Green bonds. Renewable Energy Finance Brief 03, January 2020. International Renewable Energy Agency.
 • İKZ. (2019). Post Summit Report. VI. İstanbul Carbon Summit. https://www.karbonzirvesi.com/files/VI-Istanbul-Karbon-Zirvesi-Sonuc-Raporu.pdf (Date of access: 20.10.2022)
 • Jun, M., Kaminker, C., Kidney & S., Pfaff, N. (2016). Green bonds: Country experiences, barriers and options. G20 green finance study group report. https://www.oecd.org/environment/cc/Green_Bonds_Country_ Experiences_Barriers_and_Options.pdf (Date of access: 20.10.2022)
 • Kaplan, R. (2021). Analysis of renewable energy incentive policies in Turkey and Oecd countries. Akdeniz University Institute of Social Sciences.
 • Kışlalıoğlu, M. & Berkes, F. (1999). Çevre ve ekoloji. Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Kuznets C. (1955). Ecological economics. 25, 147-160.
 • Mengi, A. & Algan, N. (2003). Küreselleşme ve yerelleşme çağinda bölgesel sürdürülebilir gelişme: AB ve Türkiye örneği. Siyasal Kitabevi.
 • Menteşe, B. (2021). Yeşil tahvilin gelişimi ve Türkiye’deki uygulamaları. International Journal of Accounting and Finance Researches. 3(1), 94-117.
 • North, G. (1992). The Coase theorem: A study in economic epistemology. Institue for Christian Economics.
 • OECD. (2019). Çevresel performans incelemeleri: Türkiye. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
 • SPLSEK. (2014). Finansal piyasalar. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
 • Sweezy, P. M. (1989) Capitalism and the environment. Monthly Review, 41, 1-10, New York. The Economic Times. What is markets. https://economictimes.indiatimes.com/definition/markets (Date of access: 24.10.2022).
 • The World Bank. (2018). Green bond impact report 2018. http://pubdocs.worldbank.org/en/632251542641579226/ report-impact-green-bond-2018.pdf (Date of access: 22.09.2012)
 • Torras, M. & Boyce, J. K. (1998). Income, inequality, and pollution. A reassessment of the environmental.
 • Yeşil Ekonomi (2017). 2017’de Yeşil Tahvil Rekoru Kırıldı. https://yesilekonomi.com/2017de-yesil-tahvil-rekoru-kirildi/ (Date of access: 20.10.2022).
 • Zengin, C. (2021). Çevre, ekoloji ve büyüme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2499 Sayılı Kanun Gerekçesi. (1981). https://sites.google.com/a/sermayepiyasasi.org/www/anasayfa/kurumlar/ sermaye-piyasasi-kanunu/sermaye-piyasasi-kanunu-gerekcesi (Date of access: 24.10.2022).

Sürdürülebilir Çevrenin Finansmanında Yeşil Tahvillerin Önemi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 72 - 79, 25.12.2023

Abstract

İnsanların sınırsız mal ve hizmet talepleri için üretilen mal ve hizmetler sınırlıdır. Üretim faktörleri arasında yer alan doğal kaynaklar tüketicilerin talep ve hırslarına yenik düşmektedir. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği, yalnızca çevrenin korunması ve üretimin sürekliliğinin sağlanması açısından değil, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından da hayati önem taşıyor. Üretim ve tüketim faaliyetlerinin olumsuz dışsallıklarıyla bireylerin, özel sektörün, kamu sektörünün ve uluslararası kuruluşların birlikte mücadele etmesi zorunludur. Özel sektörün finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan sermaye piyasası araçları sürdürülebilir bir çevreye hizmet edebilir. Çevre duyarlılığı bugüne kadar kanıtlanmış şirketlerin ihraç ettiği yeşil tahvillere ilişkin yapılacak kamu teşvikleri, çevre bilincinin oluşmasına ve yayılmasına yardımcı olacaktır. Tüketici bilincinin oluşması özel sektör firmalarının çevre duyarlılığını artıracaktır.

References

 • Amundi & IFC (2022). Emerging market green bonds report 2021. Riding the green wave. Amundi Asset Management (Amundi) and International Finance Corporation (IFC) World Bank Group.
 • Başol, K., Durman, M. & Çelik, M. Y. (2005). Kalkınma sürecinin lokomotifi; Doğal kaynaklar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 61-71.
 • Callenbach, E. (2011). Ekoloji, cep rehberi. (E. Özkan, Çev.). Sinek Sekiz Yayınevi.
 • CBI (2022). Green bond segments on stock xxchanges. Climate Bonds Initiative. https://www.climatebonds.net/green-bond-segments-stock-exchanges (Date of access: 20.10.2022)
 • Darškuvıenė, Valdonė. (2010). Financial markets. Vytautas Magnus University.
 • Dünya Enerji Konseyi. (2018). Yenilenebilir enerjiler 2018 küresel durum raporu. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. https://www.dunyaenerji.org.tr/yenilenebilir-enerjiler-2018-kuresel-durum-raporu/, (Date of access:20.10.2022)
 • Fukuoka, M. (2006). Ekin sapi devrimi, doğal tarima ve doğal hayata giriş. (A. İstanbullu, Çev.). Kaos Yayınları.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. Kırmızı Yayınları.
 • Grundmann, R. (1991). Marxism and ecology. Clarendon Press.
 • Gürler, A. Z., Erdal, G., Bal, S. G., & Ayyıldız, B. (2017). Ekolojik ekonomi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • International Energy Agency (2020). Renewable energy finance green bonds. Green Bonds Review. International Renewable Energy Agency.
 • International Finance Corporation World Bank Group. (2017). The importance of local capital markets for financing development. EMCompass.
 • Irena (2020). Renewable energy finance: Green bonds. Renewable Energy Finance Brief 03, January 2020. International Renewable Energy Agency.
 • İKZ. (2019). Post Summit Report. VI. İstanbul Carbon Summit. https://www.karbonzirvesi.com/files/VI-Istanbul-Karbon-Zirvesi-Sonuc-Raporu.pdf (Date of access: 20.10.2022)
 • Jun, M., Kaminker, C., Kidney & S., Pfaff, N. (2016). Green bonds: Country experiences, barriers and options. G20 green finance study group report. https://www.oecd.org/environment/cc/Green_Bonds_Country_ Experiences_Barriers_and_Options.pdf (Date of access: 20.10.2022)
 • Kaplan, R. (2021). Analysis of renewable energy incentive policies in Turkey and Oecd countries. Akdeniz University Institute of Social Sciences.
 • Kışlalıoğlu, M. & Berkes, F. (1999). Çevre ve ekoloji. Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Kuznets C. (1955). Ecological economics. 25, 147-160.
 • Mengi, A. & Algan, N. (2003). Küreselleşme ve yerelleşme çağinda bölgesel sürdürülebilir gelişme: AB ve Türkiye örneği. Siyasal Kitabevi.
 • Menteşe, B. (2021). Yeşil tahvilin gelişimi ve Türkiye’deki uygulamaları. International Journal of Accounting and Finance Researches. 3(1), 94-117.
 • North, G. (1992). The Coase theorem: A study in economic epistemology. Institue for Christian Economics.
 • OECD. (2019). Çevresel performans incelemeleri: Türkiye. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
 • SPLSEK. (2014). Finansal piyasalar. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
 • Sweezy, P. M. (1989) Capitalism and the environment. Monthly Review, 41, 1-10, New York. The Economic Times. What is markets. https://economictimes.indiatimes.com/definition/markets (Date of access: 24.10.2022).
 • The World Bank. (2018). Green bond impact report 2018. http://pubdocs.worldbank.org/en/632251542641579226/ report-impact-green-bond-2018.pdf (Date of access: 22.09.2012)
 • Torras, M. & Boyce, J. K. (1998). Income, inequality, and pollution. A reassessment of the environmental.
 • Yeşil Ekonomi (2017). 2017’de Yeşil Tahvil Rekoru Kırıldı. https://yesilekonomi.com/2017de-yesil-tahvil-rekoru-kirildi/ (Date of access: 20.10.2022).
 • Zengin, C. (2021). Çevre, ekoloji ve büyüme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2499 Sayılı Kanun Gerekçesi. (1981). https://sites.google.com/a/sermayepiyasasi.org/www/anasayfa/kurumlar/ sermaye-piyasasi-kanunu/sermaye-piyasasi-kanunu-gerekcesi (Date of access: 24.10.2022).
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Macroeconomics (Other)
Journal Section Bildiri
Authors

Hakkı Mümin Ay 0000-0001-9033-8248

Adnan Söylemez 0000-0001-8153-0238

Nihal Güneş Ay 0000-0001-9788-7872

Publication Date December 25, 2023
Submission Date September 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Ay, H. M., Söylemez, A., & Güneş Ay, N. (2023). The Importance of Green Bonds in Financing the Sustainable Environment. Paradigma: İktisadi Ve İdari Araştırmalar Dergisi, 12(2), 72-79.