Aim & Scope

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki makalelere yer vererek farklı disiplinlerdeki akademik çalışmaları ortak bir platformda biraraya getirmeyi, akademik gelişme ve paylaşıma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 


Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, ticari amaç gütmeyen, yılda iki kez yayınlanan bilimsel ve uluslararası hakemli bir dergidir. Belli dönemlerde tematik özel sayı yayınlanabilmektedir. Dergide ekonomi, sosyoloji, politika ya da bu alanlarla inter-disiplinler çalışmalar kabul edilmekte, makaleler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinde yayınlanmaktadır.Period Months
July December