BibTex RIS Cite

THE EFFECTS OF COGNITIVE AND EMOTIONAL ASSESSMENTS ON THE HAPPINESS IN SALES PROFESSION LIFE

Year 2015, Volume: 11 Issue: 1, 89 - 117, 01.06.2015

Abstract

This study aims to explain the effects of cognitive and emotional assessments on the happiness in sales profession life. Moreover, it is tested the mediation role of frequency of living positive-negative emotions in sales profession life based on profession happiness. The study is different from other researches in the literature because of focusing on the “happiness in sales profession life” instead of “satisfaction”. The study conducted in Hatay (Antakya, Iskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan). Responders consist of salespersons who employ in retailers of textile industry. Sample covers 349 firms selected by simple random sampling method. One salesperson was asked for responding the questionnaire from every firm. The findings of study show that the higher degree the socialization of salesperson the higher degree the frequency of living positive emotions in his/her profession life. As thus, positive emotions increase the happiness in sales profession. If a salesperson dislike own profession, the frequency of living negative emotions in his/her profession life increases as well. Moreover, anxiety and fears relate to the future of sales profession either causes to directly decrease profession life happiness or increases the frequency of living negative feelings.

SATIŞÇILARIN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL DEĞERLENDİRMELERİNİN MESLEKİ YAŞAM MUTLULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Year 2015, Volume: 11 Issue: 1, 89 - 117, 01.06.2015

Abstract

Bu çalışma, satışçıların mesleki yaşam mutluluğuna etki eden bilişsel ve duyuşsal değerlendirmelerin etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra olumlu ve olumsuz duyguları yaşama sıklığının mesleki yaşam mutluluğundaki aracılık rolü de test edilmektedir. Çalışma mesleki mutluluğu temel alarak akademik yazında mevcut olan diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır. Araştırma, Hatay ili Antakya, İskenderun, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren tüm perakendeci işletmelerin satışçılarını kapsamaktadır. Örneklem, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 349 işletmeden oluşmaktadır. Her işletmeden bir satışçıya ulaşılmıştır. Araştırma bulguları şunlardır. Satışçının dışa dönük bir kişiliğe sahip olması olumlu duyguları yaşama sıklığını arttırmaktadır. Dışa dönük olmanın mesleki yaşam mutluluğu üzerindeki etkisine olumlu duyguları yaşama sıklığı tam aracılık etmektedir. Satışçının mesleğini sevmemesi olumsuz duyguları yaşama sıklığını arttırmaktadır. Satışçının mesleki yaşamına ilişkin kaygıları, hem doğrudan doğruya mesleki mutluluğunu azaltmakta hem de olumsuz duyguları yaşama sıklığını arttırarak mutsuz olmasına neden olmaktadır.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Doç.dr. Tülin Ural This is me

Öğr.gör. Hamit Basık This is me

Publication Date June 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Ural, D. T., & Basık, Ö. H. (2015). SATIŞÇILARIN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL DEĞERLENDİRMELERİNİN MESLEKİ YAŞAM MUTLULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 11(1), 89-117.