Year 2000, Volume 7 , Issue 7, Pages 7 - 11 2000-01-01

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ayfer KOCABAŞ [1]


In Republic Period, teacher efforts have been accelerated since 1924-1925 Teaching year and from this year until 1982 various changes were made in Primary School Teacher training process. Every primary school teacher has been thrown up from license degree in university since 1989-1990 Teaching year. Until 1974-1975 teaching year this process had been a model for music laden primary school teacher. But today musical characteristic of primary school teachers school be interrogated. Conditions of applying 1994- Primary School Music Lesson Teaching Curriculum should be determined. The purpose of the study is to determine competences of classroom teachers in music lessons and to collect their opinions about process. The sample consists of 218 female and 132 male, total 350 classroom teachers. Data were collected through a questionnaire developed by the author herself. Data were analyzed using as frequency, percentage and chi-square analysis. The results of study indicate that classroom teachers have not dealmusical knowkledge, musical skill and attempt for developing their musical performance and have not find sufficient themselves in music lessons.
Cumhuriyet Dönemi’nde 1924-1925 öğretim yılından itibaren Muallim Mektebi ve 1935’lerden başlayarak öğretmen okullarında ilkokul öğretmeni yetiştirme çabalarına 1940 yılında kurulan köy enstitüleri ile hız verilmiş olup, 1970-1971 öğretim yılına kadar 3 yıllı ve 6 aylık ilköğretmen okullarında yetiştirlen ilkokul öğretmenleri 1970-1971 öğretim yılından itibaren 4 yıllık bir programdan yetiştirilmeye çalışılmıştır. 1974-1975 öğretim yılından sonra bazı öğretmen okullarında 2 yıllık enstitüleri açılmış olup 1982’den itibaren eğitim yüksekokulları olarak üniversite bünyesine alınmış, 1989-1990 öğretim yılında bütün ilkokul öğretmenlerinin lisans düzeyinde öğrenim görmeleri uygulamaya konulmuştur. İlkokul öğretmeni yetiştirme süreci içinde köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarındaki bugüne göre çok iyi sayılan müzik eğitimi, müzik ağırlıklı ilkokul öğretmeni modelini oluşturmasına karşın bugün sınıf öğretmenlerinin müziksel niteliklerinin sorgulanarak 1994 İlköğretim Okulları Müzik Dersi Öğretim Programını uygulayabilme koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerinin ve sürece ilişkin görüşlerinin alındığı bu araştırmanın örneklemini İzmir il merkezinde 33 ilkokulda çalışmakta olan 350 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan anketle elde edilen veriler, frekans, yüzde ve ki-kare analizleriyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulguların yorumlanması sonucunda sınıf öğretmenlerinin müzik derslerinin uygulanması konusunda yeterince bilgi-beceri alışverişinde bulunmadıkları, kendi performanslarını geliştirmek için uygun girişimlerde bulunmadıkları ve müzik dersi uygulamalarında kendileri yeterli görmedikleri ortaya çıkmıştır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayfer KOCABAŞ

Dates

Application Date : August 1, 2014
Acceptance Date : September 28, 2020
Publication Date : January 1, 2000

Bibtex @ { pauefd133195, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2000}, volume = {7}, pages = {7 - 11}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Kocabaş, Ayfer} }
APA Kocabaş, A . (2000). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (7) , 7-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11136/133195
MLA Kocabaş, A . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2000 ): 7-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11136/133195>
Chicago Kocabaş, A . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2000 ): 7-11
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Ayfer Kocabaş Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 11 VL - 7 IS - 7 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Ayfer Kocabaş %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2000 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 7 %N 7 %R %U
ISNAD Kocabaş, Ayfer . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 7 (January 2000): 7-11 .
AMA Kocabaş A . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. PUJE. 2000; 7(7): 7-11.
Vancouver Kocabaş A . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2000; 7(7): 7-11.