Year 2014, Volume , Issue 17, Pages 53 - 60 2014-01-01

TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI
TO THE LIGHTHOUSE: WOOLF’S SEARCH FOR THE MEANING OF LIFE THROUGH COLORS

Önder Çakırtaş [1]


Genellikle duygusal ve ruhsal acıyı resmeden bir ürün olarak ele alınan Woolf’un To the Lighthouse adlı yapıtı, onun son derece belirgin ve usta becerisi sayesinde çeşitli deneyimleri ve hisleri uyandıran ve onun içsel gerçekliklerinin dış göstergelerini temsil eden renkleri kullanışıyla, yaşamın anlamını tartışmak için bir temsiliyet aracı olarak da görülmüştür. Romanda renk ve kelimeler arasındaki bağlantı Woolf tarafından sık sık ele alınır; To the Lighthouse’ta renklerin boyut ve hareketi anlatıyı şekiller, açıklar ve yoğunlaştırır. Romanda renkler, insan yaşamının kesintisiz sürekliliğini ve arkasında yatan hayatın anlamını temsil etmek üzere karakterlerin iç düşüncelerini çevreleyen zaman ve hayatın ebedi akımının mükemmel yansımalarıdır.Bu çalışma, Woolf'un hayatın anlamını arayışının bir ifadesi olarak onun renkleri resmedişini ve kelime ve renkleri bu resmedişe nasıl dâhil ettiğini keşfetmeyi amaçlamaktadır. "Hayatın anlamı nedir?" sorusunu cevaplamak ve argümanı ayrıntılı derinleştirmek için, Terry Eagleton’ın The Meaning of Life adlı çalışması hayatın anlamının bir göstergesi olarak Woolf tarafından başvurulan renklere ışık tutan bir referans olarak alınacaktır.
Commonly discussed as a product of the emotional and spiritual pain, Woolf’s To the Lighthouse has been also observed to be a representational vehicle employed to discuss the meaning of life through Woolf’s distinctive and subtle skill to use colors- which are external indicators of her inner realities, evoking various experiences and sensations. The connection between color and words is frequently addressed by Woolf in To the Lighthouse in which the size and movement of color shapes, explains, and intensifies the narrative. In the novel, the colors are perfect reflections of the eternal flux of time and life surrounding characters’ inner thoughts to represent the uninterrupted continuity of human life and the meaning of life behind.This paper aims to explore Woolf’s representations of colors expressing her search for the meaning of life, and consider how Woolf incorporated words and colors into these representations. To answer the question “What is the meaning of life?” and to deepen the argument in detail, Terry Eagleton’s The Meaning of Life will be taken as a reference shedding light on the colors employed by Woolf as a meaning of life.
Other ID JA52DC73AR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Önder Çakırtaş

Dates

Publication Date : January 1, 2014

Bibtex @ { pausbed384109, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2014}, volume = {}, pages = {53 - 60}, doi = {}, title = {TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI}, key = {cite}, author = {Çakırtaş, Önder} }
APA Çakırtaş, Ö . (2014). TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (17) , 53-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/34737/384109
MLA Çakırtaş, Ö . "TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014 ): 53-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/34737/384109>
Chicago Çakırtaş, Ö . "TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014 ): 53-60
RIS TY - JOUR T1 - TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI AU - Önder Çakırtaş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 60 VL - IS - 17 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI %A Önder Çakırtaş %T TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI %D 2014 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 17 %R %U
ISNAD Çakırtaş, Önder . "TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 17 (January 2014): 53-60 .
AMA Çakırtaş Ö . TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI. PAUSBED. 2014; (17): 53-60.
Vancouver Çakırtaş Ö . TO THE LIGHTHOUSE: RENKLER ARACILIĞIYLA WOOLF’UN HAYATA ANLAM ARAYIŞI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; (17): 60-53.