Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University |


Several changes were made in the submission process. For details, please visit the Author Guidelines and Editorial Principles pages.

The Journal of Pamukkale University Social Sciences Institute (PAUSBED) started its publication life in 2008. PAUSBED is an international refereed e-journal published quarterly (January, April, July, and October).

The academic areas which the journal accept to publication:

Turkish Language and Literature, French Language and Literature, English Language and Literature, Labor Economics and Industrial Relations, Linguistic Sciences and Cultural Studies, Econometrics, Philosophy, Economics, Business Administration, Political Science, Public Finance, Art History, Sociology, Sports Management, History, Tourism Management, and Music Performance.

The journal is indexed in:

ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University |
Cover Image


Several changes were made in the submission process. For details, please visit the Author Guidelines and Editorial Principles pages.

The Journal of Pamukkale University Social Sciences Institute (PAUSBED) started its publication life in 2008. PAUSBED is an international refereed e-journal published quarterly (January, April, July, and October).

The academic areas which the journal accept to publication:

Turkish Language and Literature, French Language and Literature, English Language and Literature, Labor Economics and Industrial Relations, Linguistic Sciences and Cultural Studies, Econometrics, Philosophy, Economics, Business Administration, Political Science, Public Finance, Art History, Sociology, Sports Management, History, Tourism Management, and Music Performance.

The journal is indexed in:

ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM

Yıl 2020 sayı 40 Last Issue
Issue 40 - Jun 29, 2020
 1. OTEL İŞLETMELERİNE GELEN YABANCI TURİSTLERİN MEMNUNİYETLERİNİN AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (WOM) ÜZERİNE ETKİSİ: TURİST SADAKATİNİN ARACILIK (MEDİATOR) ROLÜ
  Pages 1 - 16
  Abdullah USLU
 2. ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ATATÜRK DÖNEMİ RÜŞVET VAKALARI VE RÜŞVETLE MÜCADELE
  Pages 17 - 35
  Ahmet ÇELİK
 3. MARKA ÖZGÜNLÜĞÜ: CEP TELEFONU KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 37 - 52
  Salih YILDIZ , Ahmet KIRMIZIBİBER
 4. BİLİŞSEL YAPI, BİLİŞSEL STİL VE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 53 - 65
  Ali Can YILMAZ , Korhan ARUN
 5. DESTİNASYON SEÇİMİNDE TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KUZEY MAKEDONYA ÜSKÜP ÖRNEĞİ
  Pages 67 - 80
  Aydın ÜNAL
 6. ANADOLU’DA ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ MİMARİ BLOKLARINDA MEDUSA BEZEMESİ
  Pages 81 - 104
  Bilge YILMAZ KOLANCI
 7. AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Pages 105 - 123
  Ramazan ERTURGUT , Burcu YILMAZ
 8. A GRAMSCIAN AND ALTHUSSERIAN CRITIQUE OF THE SIMPSONS
  Pages 125 - 135
  Cenk TAN
 9. TATAR CEDİTÇİ GILMAN KERİMİ ve VASİYETNAMESİ
  Pages 137 - 147
  Cihan ÇAKMAK
 10. KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ
  Pages 149 - 167
  Duru ŞAHYAR AKDEMİR
 11. MARKA İLETİŞİM ARACI OLARAK ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARININ HOLLYWOOD VE TÜRK SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
  Pages 169 - 188
  Duygu YAMAN , Mehmet MARANGOZ
 12. FORECASTING TOURISM DEMAND: A CASE STUDY FOCUSING ON SPANISH TOURIST’ S TRAVEL TO CAPPADOCIA
  Pages 189 - 208
  Ebrucan İSLAMOĞLU , Nuri Özgür DOĞAN
 13. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVRİMİÇİ KOMPÜLSİF SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ
  Pages 209 - 226
  Elif DENİZ
 14. SEYYAHLARIN GÖZÜYLE ANTAKYA ŞEHRİ (10. - 19. YÜZYILLAR ARASI)
  Pages 227 - 246
  Emrah İSTEK
 15. ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI
  Pages 247 - 255
  Erdinç ASLAN
 16. ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE: OSMANLI YAHUDİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR İTİCİ GÜÇ
  Pages 257 - 267
  Evrim GÖRMÜŞ
 17. PLAK İLE MUSİKİ EĞİTİMİ: ARİF SAMİ TOKER'İN İZAHLI TÜRK MUSİKİSİ DERSLERİ
  Pages 269 - 283
  Gökhan YALÇIN
 18. DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
  Pages 285 - 302
  Görkem ALTINÖRS
 19. EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE VERGİ GELİR PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 303 - 318
  Hüseyin KUTBAY
 20. KİTÂBU’L-CUMELİ Fİ’N-NAHV VE NETÂİCU’L-FİKERİ Fİ’N-NAHV KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  Pages 319 - 331
  İsmail EKİNCİ
 21. BİREYLERİN VERGİ VE BAĞIŞ KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ GÜVEN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 333 - 345
  İsmail İŞLER
 22. TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS VE VUK PERSPEKTİFİNDEN DÖNÜŞTÜRME MALİYETLERİ: ÜRETİM MALİYETLERİNE VE VERGİLENDİRMEYE ETKİSİ (SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİNDE BİR UYGULAMA)
  Pages 347 - 365
  Kadir TUTKAVUL
 23. THE PROBLEMS BETWEEN BUS DRIVERS AND TOURIST GUIDES IN CULTURAL TOURS
  Pages 367 - 383
  Mahmut EFENDİ
 24. YENİ AÇILAN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YEREL BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNE GELİR YÖNETİMİ UYGULAMASI
  Pages 385 - 404
  Melike METERELLİYOZ KUYZU , Hande ÇABUK ERCAN
 25. MAD WOMEN ON STAGE: FEMALE INSANITY IN EURIPIDES’ MEDEA, HENRIK IBSEN’S HEDDA GABLER and EUGENE O’NEILL’S LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT
  Pages 405 - 416
  Meltem CAN
 26. HESIOD’S THEOGONY: RISE OF RATIONAL MIND AND PATRIARCHY IN ANCIENT GREECE
  Pages 417 - 425
  Meltem UZUNOĞLU ERTEN
 27. SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ
  Pages 427 - 440
  Şükrü YAPRAKLI , Muhammet MUTLU
 28. CEM SULTAN'IN TÜRKÇE DÎVÂNI'NDA ÖZGÜN BENZETME VE HAYALLER
  Pages 441 - 450
  Mustafa ALKAN
 29. NİZÂMÎ-Yİ GENCEVÎ İLE LÂRENDELİ HAMDÎ’NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİLERİNİN KIYASLANMASI
  Pages 451 - 470
  Orhan BALCI
 30. FİNANSAL PERFORMANS İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BÜTÜNLEŞİK CRITIC VE MABAC ÇKKV TEKNİKLERİYLE ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL ÇİMENTO SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Pages 471 - 488
  Osman Yavuz AKBULUT
 31. YERLİ TURİSTLERİN ONLINE OTEL REZERVASYONU YAPMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
  Pages 489 - 513
  Samet Can CURKAN , Ahmet KÖROĞLU
 32. İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ İLE İŞ STRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 515 - 529
  Sebahattin YILDIZ , Caner BAYRAKÇI
 33. BALIKESİR VE ÇEVRESİNİN TARİHSEL DEPREMLERİ (1850-1900)
  Pages 531 - 547
  Selahattin SATILMIŞ
 34. ARKAİK DÖNEMDE İONİA BÖLGESİNDE KABİLE DÜZENİ
  Pages 549 - 559
  Serpil AYTÜRE
 35. REKLAMLARDA KULLANILAN DUYGUSAL ÇEKİCİLİKLERİN ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) İLE ARAŞTIRILMASI
  Pages 561 - 584
  Ömer Kürşad TÜFEKÇİ , Turgay OYMAN
 36. CAM TAVAN ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 585 - 599
  Yasemin YAVUZER , Recep ÖZKAN
Indexes and Platforms