Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University |


Several changes were made in the submission process. For details, please visit the Author Guidelines and Editorial Principles pages.

The Journal of Pamukkale University Social Sciences Institute (PAUSBED) started its publication life in 2008. PAUSBED is an international refereed e-journal published quarterly (January, April, July, and October).

The academic areas which the journal accept to publication:

Turkish Language and Literature, French Language and Literature, English Language and Literature, Labor Economics and Industrial Relations, Linguistic Sciences and Cultural Studies, Econometrics, Philosophy, Economics, Business Administration, Political Science, Public Finance, Art History, Sociology, Sports Management, History, Tourism Management, and Music Performance.

The journal is indexed in:

ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University |
Cover Image


Several changes were made in the submission process. For details, please visit the Author Guidelines and Editorial Principles pages.

The Journal of Pamukkale University Social Sciences Institute (PAUSBED) started its publication life in 2008. PAUSBED is an international refereed e-journal published quarterly (January, April, July, and October).

The academic areas which the journal accept to publication:

Turkish Language and Literature, French Language and Literature, English Language and Literature, Labor Economics and Industrial Relations, Linguistic Sciences and Cultural Studies, Econometrics, Philosophy, Economics, Business Administration, Political Science, Public Finance, Art History, Sociology, Sports Management, History, Tourism Management, and Music Performance.

The journal is indexed in:

ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM

Yıl 2020 sayı 41 Last Issue
Issue 41 - Oct 19, 2020
 1. DAEMON VE AKADEMİ: AKADEMİ VE ENTELEKTÜEL ÇABA ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
  Pages 1 - 12
  Adem YILMAZ
 2. CHANCE AND ROMANCE IN DICKENS’S DOMBEY AND SON
  Pages 13 - 21
  Ayse CELİKKOL
 3. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MERKEZİ DÜZEYDE E-KATILIM: BAKANLIKLARIN WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
  Pages 23 - 37
  Ayşegül SAYLAM
 4. NARSİSİZM VE ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK: CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
  Pages 39 - 73
  Aytül Ayşe CENGİZ
 5. KÜRESEL SALGINLAR İLE MÜCADELEDE ENDÜSTRİ 4.0 TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ
  Pages 53 - 73
  Büşra YİĞİTOL , Tuğba SARI
 6. L’UTILISATION DES SMARTPHONES DANS UNE CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE : UN EXEMPLE D’EXPLOITATION
  Pages 75 - 82
  Cihan AYDOĞU , Oğuz İbrahim DÜNDAR
 7. THE ANALYSIS of THE WELL-BEING LEVELS of OECD COUNTRIES with GREY RELATIONAL ANALYSIS
  Pages 83 - 107
  Dilek MURAT
 8. SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİNİN KURUMSAL İTİBAR ALGISI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Pages 108 - 118
  Engin ÇELEBİ
 9. Konaklama İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Ünitelerinde Satış Fiyatı Kontrol Yöntemi ile Kaçak Tespitine Yönelik Bir Uygulama
  Pages 120 - 136
  Engin MERİÇ
 10. ASEAN ÜLKELERİ İHRACATINA AİT SOSYAL AĞ ANALİZİ
  Pages 138 - 149
  Gamze ALKAN , Ceren KOCABAŞ
 11. TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİNDE DETERMİNİSTİK STOK KONTROL MODELLERİNİN KULLANIMI: METAL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 166 - 190
  Ghader ZEMESTANİ
 12. TÜRKİYE’NİN YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE AKADEMİSYENLERİN İDARİ GÖREVLERİ AÇISINDAN CAM TAVAN ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 166 - 190
  Havva TAHTALIOĞLU , Hüseyin ÖZGÜR
 13. PSİKOLOJİK SERMAYENİN LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 192 - 208
  Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU
 14. ZEYTİN DALI HAREKÂTI: TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE SINIR ÖTESİ OPERASYONU VE MEŞRU MÜDAFAA HAKKI
  Pages 210 - 227
  İ. Aytaç KADIOĞLU
 15. XII. YÜZYILDAN OSMANLI HÂKİMİYETİNE KADAR GÜRCİSTAN KIPÇAKLARI
  Pages 228 - 245
  Mehmet KILDIROĞLU
 16. MALİ BİLGİ SUNUMU AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ KAMU İDARELERİ FAALİYET RAPORLARININ ANALİZİ
  Pages 246 - 272
  Mehmet KOÇDEMİR
 17. TÜKETİCİLERİN İTKİSEL (DÜRTÜSEL) SATIN ALMA DAVRANIŞINA MAĞAZA ORTAMININ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
  Pages 274 - 292
  Mehmet Ozan KARAHAN , Fatih SAHİN
 18. KADIN YOKSULLUĞUNUN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ: ANTALYA ALT BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Pages 294 - 315
  Ahmet KARTAL , Mehmet ZANBAK
 19. EXPLOITED IDENTITIES (PRODUCTS) AFTER 9/11: MARK RAVENHILL’S PRODUCT (2005)
  Pages 316 - 324
  Mesut GÜNENÇ , Hakan GÜLTEKİN
 20. YÖK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI: FARKLI YÖNTEMLER SIRALAMALARI NE KADAR ETKİLEYEBİLİR?
  Pages 326 - 350
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU , Güzin ÖZDAĞOĞLU , Murat Kemal KELEŞ
 21. Türkiye’de Kamu Harcaması Davranışı ve Hanehalkı Tüketim Harcaması Davranışı İlişkisi (2006-2019)
  Pages 352 - 365
  Musa ATGÜR
 22. TFRS 16 KİRALAMALAR VE TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARTLARINA GÖRE SAT-GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Pages 366 - 382
  Saadet TULUM
 23. TÜRK DIŞ POLİTİKASININ BİR SÜREKLİLİK UNSURU OLARAK BARIŞ OPERASYONLARININ İNCELENMESİ
  Pages 384 - 399
  Sami KİRAZ
 24. TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE
  Pages 400 - 408
  Selenay BALOĞLU
 25. ÖRGÜTLERDE BİLGİ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BİR UNSUR: ÖRGÜTSEL BİLGİ PAYLAŞIMI
  Pages 410 - 427
  Selma BARAN , Emine ŞENER
 26. PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 428 - 436
  Sermed DOĞAN , Özgür DEMİRTAŞ
 27. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Pages 438 - 459
  Seval AKSOY KÜRÜ
 28. SAVUNMA HARCAMALARININ BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
  Pages 460 - 474
  Şaban ERTEKİN
 29. ÜÇ KARAKTER, ÜÇ MEDENİYET: ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN ROMANLARINDA DOĞU-BATI MESELESİ
  Pages 476 - 487
  Şener Şükrü YİĞİTLER
 30. YÖNETSEL BİR METAFOR: İSVİÇRE ÇAKISI PERSONELDE AHP YÖNTEMİ İLE NİTELİK ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
  Pages 488 - 508
  Tayfun ARAR , Eda Sultan ARAR , Melahat ÖNEREN
 31. TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI
  Pages 510 - 528
  Suat KARAKÜÇÜK , Tebessüm AYYILDIZ DURHAN , Miyase ÇAKIR
 32. İŞGÖRENLERİN İŞ, YAŞAM DOYUMU VE REKREATİF FAALİYETE KATILIMI ETKİLEYEN ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE MESLEKİ FAKTÖRLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 530 - 549
  Tolga GÜL
 33. VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL DESTEK ARACILIĞIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PSİKOLOJİK RAHATLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Pages 550 - 562
  Neslihan DERİN , Özgür DEMİRTAŞ , Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN
 34. LAİKLİK VE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE, FRANSA VE MISIR: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Pages 564 - 579
  Umut Turgut YILDIRIM
 35. KONAKLAMA TESİSİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASINA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA KAPASİTESİ KULLANIM VERİMLİLİĞİNİN ANALİZİ (2014-2017)
  Pages 580 - 592
  Yüksel GÜRSOY , Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÖRAL
 36. GREEN PRODUCT CONSUMPTION ANALYSIS: AWARENESS, INTEREST LEVEL AND SENSITIVITY OF CONSUMERS
  Pages 594 - 614
  Zafer YILMAZ
Indexes and Platforms