Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University |


Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik ve Sahne Sanatları, Uluslararası Ticaret ve Finans

Tarandığı Dizinler:
ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Pamukkale University |
Cover Image


Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik ve Sahne Sanatları, Uluslararası Ticaret ve Finans

Tarandığı Dizinler:
ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM
Yıl 2019 sayı 37 Last Issue
Issue 37 - Oct 2019
 1. ACCULTURATION PROCESS OF TURKISH IMMIGRANTS IN THE UNITED STATES
  Pages 1 - 13
  Abdurrahim Güler
 2. LA NAISSANCE DU COMTE DE MONTE-CRISTO ET SON ADAPTATION AU CINEMA
  Pages 15 - 23
  Ali Yağlı
 3. DOĞAL HAKLAR VE JEREMY BENTHAM
  Pages 24 - 31
  Aslı Çavuşoğlu
 4. DARWIN AND DEVOLUTION IN VICTORIAN DYSTOPIA: STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE AND THE WAR OF THE WORLDS
  Pages 33 - 42
  Ayda Önder
 5. DENİZLİ DOKUMALARININ KÜLTÜREL MİRAS ve COĞRAFİ İŞARETLEME BAKIMINDAN ÖNEMİ
  Pages 43 - 51
  AYŞEM YANAR , Zeynep Erdoğan
 6. ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNE ALGILADIKLARI MÜDÜR YÖNETİM TARZININ ETKİSİ
  Pages 53 - 68
  Aytaç GEDİK , Mehmet ÜSTÜNER
 7. TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA
  Pages 69 - 85
  CANER ÖNİZ , Yüksel AYDIN
 8. BECKETT’İN “GODOT’YU BEKLERKEN"İNDE BAUDRİLLARD’IN POSTMODERN HİPER GERÇEKLİK ANLAYIŞI
  Pages 87 - 95
  Cüneyt ÖZATA
 9. THE DEINDUSTRIAL GENERATION: MEMORY, BIOGRAPHY AND THE BODY IN LYNN NOTTAGE'S SWEAT
  Pages 97 - 109
  Emine Fisek
 10. FİRMA BÜYÜMESİ İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 111 - 120
  Eray Gemici , Müslüm Polat
 11. 2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 121 - 133
  HAKAN SAĞLAM
 12. GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDAN BİRİ OLAN KANAVİÇENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
  Pages 135 - 140
  HATİCE HOROZ , ÇİĞDEM TAŞTEPE
 13. EVALUATION OF SUPPLY CHAIN PERFORMANCE USING AN INTEGRATED TWO-STEP CLUSTERING AND INTERVAL TYPE-2 FUZZY TOPSIS METHOD: A CASE STUDY
  Pages 141 - 160
  Mehmet Erdem , Turan Erman Erkan
 14. ANNİE ERNAUX’NUN YALIN TUTKU VE PHİLİPPE SOLLERS’İN SABİT TUTKU ADLI ROMANLARINDA “TUTKU” NUN ANLATISI
  Pages 161 - 169
  Mehmet Sayın
 15. JÜRGEN HABERMAS’IN İLETİŞİMSEL EYLEM KURAMI ve KAMUSAL ALAN KAVRAMININ ANALİZİ
  Pages 171 - 180
  Mümtaz Levent Akkol
 16. AKIŞ DENEYİMİ ÜZERİNE GENEL BİR LİTERATÜR TARAMASI
  Pages 181 - 199
  Nuray Turan
 17. MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM SEMİNERLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 201 - 220
  RAMAZAN BURAK KAHYAOĞLU , Do. Dr. Süleyman KARATAŞ
 18. DUPLICITOUS DETECTION IN PETER ACKROYD’S DAN LENO AND THE LIMEHOUSE GOLEM
  Pages 221 - 230
  Reyyan Bal
 19. TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE OPTİMUM BÜYÜKLÜĞÜN BÜTÇE VE VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 231 - 246
  RÜKAN KUTLU KORLU
 20. TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM
  Pages 247 - 259
  Sami Zariç
 21. GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİNİN MOBİLYA SÜSLEMECİLİĞİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
  Pages 261 - 179
  Taner Dizel , Kadir ÖZKAYA
 22. KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği
  Pages 281 - 300
  Türker Batmaz
 23. VERGİ DENETİMİNDE ARAMALI İNCELEME USULÜNE İLİŞKİN VERGİ İHBAR ETKİSİ
  Pages 301 - 317
  Ulvi Sandalcı
 24. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIK DÜZEYİ İLE DEĞERLENDİRME ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Pages 319 - 332
  Vural Tünkler
 25. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, MATERYALİZM VE STATÜ TÜKETİMİNİN KOMPULSİF SATIN ALMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 333 - 345
  Emine Karakuş başlar , Zehra Bozbay
Indexes and Platforms