Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI

Year 2019, Volume , Issue 34, 113 - 121, 21.01.2019
https://doi.org/10.30794/pausbed.409781

Abstract

Bu çalışmanın amacı,Penley ve Gould (1988) tarafından geliştirilen 15 maddelik örgütsel bağlılık ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmanın evrenini Denizli ili Serinhisar, Bozkurt, Çivril ve Sarayköy ilçeleri oluşturmaktadır. Türkçe çevirisinden sonra ölçek 150 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada KMO (.85) ve Bartlett küresellik testinde X2 = 1977,737Sd = 105 (p<.000) olması da elde edilen verinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Açımlayıcı faktör analizinde, değişkenler arasındaki ilişkilerden faydalanılarak ortaya çıkan faktörler doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Birinci alt boyut olan “zoraki bağlılık” için iç tutarlık katsayısı .92, ikinci alt boyut olan “ahlaki bağlılık” için .94, üçüncü alt boyut olan “çıkarcı bağlılık” için ise  .93 olarak saptanmıştır. Bu bulgular, ölçeği oluşturan tüm alt boyutların iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Türkçe formunun ülkemiz okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

References

  • Balay, R. (1999). “İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32/1, 237-246.Balay, R. (2000). Örgütsel Bağlılık,1. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.Bayram, L. (2006). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”,Sayıştay Dergisi,59, 125-139.Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları, 1. Baskı, Bursa,Ezgi Kitapevi.Baysal, A. C. ve Paksoy, M. (1999). “Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli”,İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 28/1, 7-15.Büyüköztürk, Ş. (2002). “Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı”,Kuram ve UygulamadaEğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.Duska, S. A. (2008). Harmony Ideology and Dispute Resolution: A Legal Ethnography of The Tibetan Diaspora in India. (Yayımlanmamış doktora tezi). The University of British Columbia.Etzioni, A. (1969). Modern Örgütler,(ODTÜ İ.İ.F. İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyelerinden Oluşan Kurul Tarafından Çevrilmiştir), Güzel İstanbul Matbaası, Ankara.Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, 3. Baskı, London: Sage Paplications.Hornung, S. (2010). “Alienation Matters: Validity And Utility Of Etzioni’s Theory of Commitment İn ExplainingProsocialOrganizationalBehavior”,SocıalBehavıorandPersonalıty, 38/8, 1081-1096.Kanter, R. M. (1968). “Commitment And Social Organizations: A Study of CommitmentMechanismsInUtopianCommunities”,AmericanSociologicalReview, 33/4, 499-517.Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.Kline, P. (1994). An Easy Guide ToFactor Analysis, 1. Baskı, New York: Routledge.Penley L.E. ve Gould, S. (1988). “Etzioni's Model Of Organizational İnvolvement: A Perspective for Understanding Commitment to Organizations”,Journal of Organızatıonal Behavıor, 9, 43-59.Starling, J. D. (1968). “Organization and The Decision to Participate”,Public Administration Review, 28 /5, 453-461.Stevens J. (1996). Applied Multivariate Statistics for The Social Sciences, 1. Baskı, New Jersey:Lawrence Erlbaum AssociatesInc. Publishers.Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 1. Baskı, Ankara: Nobel YayınDağıtım.

Year 2019, Volume , Issue 34, 113 - 121, 21.01.2019
https://doi.org/10.30794/pausbed.409781

Abstract

References

  • Balay, R. (1999). “İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri ve Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32/1, 237-246.Balay, R. (2000). Örgütsel Bağlılık,1. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.Bayram, L. (2006). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”,Sayıştay Dergisi,59, 125-139.Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları, 1. Baskı, Bursa,Ezgi Kitapevi.Baysal, A. C. ve Paksoy, M. (1999). “Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli”,İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 28/1, 7-15.Büyüköztürk, Ş. (2002). “Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı”,Kuram ve UygulamadaEğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.Duska, S. A. (2008). Harmony Ideology and Dispute Resolution: A Legal Ethnography of The Tibetan Diaspora in India. (Yayımlanmamış doktora tezi). The University of British Columbia.Etzioni, A. (1969). Modern Örgütler,(ODTÜ İ.İ.F. İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyelerinden Oluşan Kurul Tarafından Çevrilmiştir), Güzel İstanbul Matbaası, Ankara.Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS, 3. Baskı, London: Sage Paplications.Hornung, S. (2010). “Alienation Matters: Validity And Utility Of Etzioni’s Theory of Commitment İn ExplainingProsocialOrganizationalBehavior”,SocıalBehavıorandPersonalıty, 38/8, 1081-1096.Kanter, R. M. (1968). “Commitment And Social Organizations: A Study of CommitmentMechanismsInUtopianCommunities”,AmericanSociologicalReview, 33/4, 499-517.Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.Kline, P. (1994). An Easy Guide ToFactor Analysis, 1. Baskı, New York: Routledge.Penley L.E. ve Gould, S. (1988). “Etzioni's Model Of Organizational İnvolvement: A Perspective for Understanding Commitment to Organizations”,Journal of Organızatıonal Behavıor, 9, 43-59.Starling, J. D. (1968). “Organization and The Decision to Participate”,Public Administration Review, 28 /5, 453-461.Stevens J. (1996). Applied Multivariate Statistics for The Social Sciences, 1. Baskı, New Jersey:Lawrence Erlbaum AssociatesInc. Publishers.Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, 1. Baskı, Ankara: Nobel YayınDağıtım.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Hüsnü ERGÜN
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5501-8019
Türkiye


Kazim ÇELİK (Primary Author)
Pamukkale University, Denizli, Turkey
0000-0001-7319-6567
Türkiye

Publication Date January 21, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 34

Cite

Bibtex @research article { pausbed409781, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, number = {34}, pages = {113 - 121}, doi = {10.30794/pausbed.409781}, title = {ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI}, key = {cite}, author = {Ergün, Hüsnü and Çelik, Kazim} }
APA Ergün, H. & Çelik, K. (2019). ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (34) , 113-121 . DOI: 10.30794/pausbed.409781
MLA Ergün, H. , Çelik, K. "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 113-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/42720/409781>
Chicago Ergün, H. , Çelik, K. "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 113-121
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI AU - Hüsnü Ergün , Kazim Çelik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.409781 DO - 10.30794/pausbed.409781 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 121 VL - IS - 34 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.409781 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.409781 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI %A Hüsnü Ergün , Kazim Çelik %T ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 34 %R doi: 10.30794/pausbed.409781 %U 10.30794/pausbed.409781
ISNAD Ergün, Hüsnü , Çelik, Kazim . "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 34 (January 2019): 113-121 . https://doi.org/10.30794/pausbed.409781
AMA Ergün H. , Çelik K. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI. PAUSBED. 2019; (34): 113-121.
Vancouver Ergün H. , Çelik K. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (34): 113-121.
IEEE H. Ergün and K. Çelik , "ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 34, pp. 113-121, Jan. 2019, doi:10.30794/pausbed.409781