Year 2019, Volume , Issue 37, Pages 247 - 259 2019-10-24

TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM

Sami ZARİÇ [1]Türkiye’de seçim sistemi konusunda Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Günümüzde de seçim barajı tartışmaları sık sık gündeme gelmektedir. Özellikle son dönemde yeni Anayasa hazırlama çalışmaları kapsamında seçim barajının düşürülmesi konusu yine ön plana çıkmaktadır.


Çoğulcu demokratik sistemlerin temeli olan seçimlerde farklı görüşte olan kesimlerin parlamentoda temsiline olanak vermesi açısından nispi temsil esasına dayalı seçim sistemleri, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de uygulanmaktadır. Fakat, ülkemizin içinde barındırdığı birtakım özel yapısal birimlerin varlığı ve kesimler arası uzlaşmanın sağlanamaması dolayısıyla ülkemizde bu çoğulcu sistemi bir bakıma sınırlandırması için baraj uygulaması getirilmiştir.


Çalışmada ülke barajının tamamen kaldırılması yerine yine istikrarı sağlamaya yönelik olarak fakat daha düşük bir seviyede baraj uygulanması önerilmektedir. Bu oranın ne olacağı konusunda da çeşitli görüşler mevcut olmakla beraber, Avrupa’da uygulanan sistemlerde %3 ve %5 civarında olan barajların Türkiye’de de bu civarlarda olması gerektiği söylenebilir.

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’de oldukça yüksek bir seçim barajının uygulandığı ve bunun adil olmadığı konusunda ülkede hemen hemen herkesin mutabık olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu konuda acil bir düzenlemeye gidilmeli ve kanayan bu soruna ivedilikle çözüm bulunmalıdır. Aksi halde bu sorun tam anlamıyla -her ne kadar son yıllarda olumlu gelişmeler yaşanmış olsa da- demokratikleşme anlamında ciddi sıkıntılara neden olacak ve özellikle Avrupa kaynaklı eleştiriler devam edecektir.

seçimler, seçim barajı, parlamento, Anayasa
  • Alkan, M. Ö. (2006). Türkiye’de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Gelişime Etkileri (Siyaset Bilimi ve Siyaset Sosyolojisi Yaklaşımıyla), Anayasa Yargısı, sayı: 23, s. 133-165.anayasa.org, http://anayasa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=163%3Asecim-baraj-deimeli-temsilde-adalet-salanmaldr&catid=39%3Amakaleler&Itemid=54& lang=en (Erişim tarihi: 28.12.2012).Arı, M. (2012). Türk Sağının Demokrasi Anlayışı: Altmış Yıllık Süreç, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II e-kitap, http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/MehmetAri.pdf (Erişim tarihi: 21.11.2012).Bahçeci, B. (2005). 1982 Anayasası Döneminde Çoğulcu Demokrasi Açısından Milletvekili Seçimi Hukukunda Karşılaşılan Sorunlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı: 3, cilt: 54, s.365-396.bianet.org, “AİHM: Yüzde 10 Seçim Barajı İhlal Değil Ama Aşırı, İndirseniz İyi Olur”, http://bianet.org/bianet/bianet/108192-aihm-yuzde-10-secim-baraji-ihlal-degil-ama-asiri-indirseniz-iyi-olur (Erişim tarihi: 16.11.2012).Dünya Gazetesi (2010). Seçim Barajı Aşağı İnerse Kaos Yaşanır, 11.10.2010,http://www.dunya.com/secim-baraji-asagi-inerse-kaos-yasanir_102747_haber.html#,(Erişim tarihi: 03.01.2013).Erdem, T. (2011). Seçim barajı: Türkiye'de rejimin Ortadoğulu karakteri, http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1041199&CategoryID=99 (Erişim Tarihi: 16.11.2012).Erdoğan, E. (1999). Seçim Sistemleri ve Siyasal Sonuçları: İstikrar ve Temsiliyet, http://www.urbanhobbit.net/PDF/secim_sistemleri.pdf (Erişim Tarihi: 16.11.2012).Göksel, T., Çınar, Y. (2011). Seçim Barajını “Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye” Düşürmek Mümkün mü?, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Politika Notu, Mart 2011, n201121, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1300699437-2.Secim_Barajini____Yonetimde_Istikrari_Azaltmayan_Bir_Seviyeye____Dusurmek_Mumkun_mu.pdf (Erişim Tarihi: 16.11.2012).Hakyemez, Y.Ş. (2007). Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkeleri Açısından Seçim Barajı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, s.17-37.Özbudun, E. (1995). Seçim Sistemleri ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.44, sayı.1-4, s. 521-539.Özbudun, E. (2007). Turkey’s election threshold and the European Court, http://todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;jsessionid=5159CCDF3195D26DFFD5350FC16C2B05?newsId=102945 (Erişim Tarihi: 28.12.2012).Sabuncu, Y. (2006). Seçim Barajları ve Siyasal Sonuçları, Anayasa Yargısı Dergisi, 2006, ss.191–197, cilt:23, s.193-195.Tuncer, E. (2006). Türkiye’de Seçim Uygulamaları/Sorunları Işığında Temsilde Adalet-Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği, Anayasa Yargısı Dergisi, No.23, s.167-182. Tunçkaşık, H. (2011). Seçim Barajı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi, Nisan 2011.Türk, H. S. (2011). Türk Seçim Sisteminde Barajlar ve Değişiklik Önerileri, http://www.turkhukukkurumu.org.tr/Siteyazi/20110203HST.pdf (Erişim tarihi: 16.11.2012).Yazıcı, S. (2009). Demokratikleşme Sürecinde Türkiye, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. baskı.Yüce, M. (2012), Seçim sistemleri, Türkiye’deki uygulamaları ve ortaya çıkan iktidar yapıları,http://www.siyasaliletisim.org/pdf/SECIMSISTEMLERIVEORTAYACIKANIKTIDARYAPILARIMUGEYUCE.pdf (Erişim tarihi: 16.11.2012).
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Sami ZARİÇ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 24, 2019

Bibtex @research article { pausbed441554, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {247 - 259}, doi = {10.30794/pausbed.441554}, title = {TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM}, key = {cite}, author = {ZARİÇ, Sami} }
APA ZARİÇ, S . (2019). TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (37) , 247-259 . DOI: 10.30794/pausbed.441554
MLA ZARİÇ, S . "TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 247-259 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/49722/441554>
Chicago ZARİÇ, S . "TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 247-259
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM AU - Sami ZARİÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.441554 DO - 10.30794/pausbed.441554 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 259 VL - IS - 37 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.441554 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.441554 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM %A Sami ZARİÇ %T TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 37 %R doi: 10.30794/pausbed.441554 %U 10.30794/pausbed.441554
ISNAD ZARİÇ, Sami . "TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 37 (October 2019): 247-259 . https://doi.org/10.30794/pausbed.441554
AMA ZARİÇ S . TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM. PAUSBED. 2019; (37): 247-259.
Vancouver ZARİÇ S . TÜRKİYE’DE SEÇİM BARAJI VE AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (37): 259-247.