Year 2019, Volume , Issue 37, Pages 121 - 133 2019-10-24

2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HAKAN SAĞLAM [1]


Siyasi partilerin seçimleri kazanmasında en önemli faktörlerden olan siyasal iletişim faaliyetleri, günümüzde kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle daha kapsamlı ve renkli bir hale gelmiştir. Siyasal iletişim kampanyalarında sıkça başvurulan siyasal reklamcılıkta kullanılan en önemli medyalardan biri de dijital gazeteciliğin ortaya çıkıp yaygınlaşmasıyla güç kaybı yaşasa da etkisini hala koruyan geleneksel (basılı) gazetelerdir. Basılı gazete reklamcılığı, Türkiye’deki seçimlerde siyasal partilerin iletişim stratejileri için de önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada; siyasal reklamcılık açısından geleneksel gazetelerin öneminin ortaya konulması amacıyla 2011 Genel Seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin basılı gazete reklamları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İncelemede ilk olarak her iki partinin reklamları tematik olarak sınıflandırılmış, adından mesajların hangi amaçla ve nasıl inşa edildiklerinin ortaya konması amacıyla metinler söylem analizine tabi tutularak, reklamların görsel tasarımı değerlendirilmiştir.  Araştırmanın sonunda basılı gazete reklamlarının etkili kurgulandıklarında partilerin siyasal iletişim faaliyetlerinde sağladıkları yararlara yönelik çıkarımlar yapılmıştır.

siyasal iletişim, siyasal seçimler, geleneksel (basılı) gazete reklamcılığı, Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Adalet ve Kalkınma Partisi (2018), http://www.akparti.org.tr/site/fotogaleriler/gazete-ilanlari/276, Erişim tarihi: 05.04.2018.Can, A. (2012), ‘‘12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Aynı Sorunlara Yönelik Reklamlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi’’, Akademik Bakış Dergisi, 33: 1-15, https://www.akademikbakis.org/eskisite/33/09.pdf, Erişim Tarihi: 05 Ocak 2018.Cumhuriyet Halk Partisi (2017), http://www.chp.org.tr/?page_id=745, Erişim tarihi: 01.12.2017.Devran, Y. (2004), Siyasal Kampanya Yönetimi, Mesaj, Strateji ve Taktikler, 2. Basım, Odak İletişim Yayınları, İstanbul. Gürbüz, E. ve İnal, M. E. (2004), Siyasal Pazarlama Stratejik Bir Yaklaşım, Nobel Yayınları, Ankara.İpekeşen, S. S. (2012), 2011 Seçimlerindeki Siyasal İletişim Faaliyetleri: Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.İslamoğlu, A. H. (2002), Siyaset Pazarlaması Toplam Kalite Yaklaşımı, Beta Yayıncılık, İstanbul.Kalender, A. (2000), Siyasal İletişim: Seçmenler ve İkna Stratejileri, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.Kapani, M. (1999), Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara.Karabağ, Ö. (2009), 2009 Yerel Seçimlerinde Yerel Basında Siyasal Reklamcılık Uygulamaları: Niğde Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.Mutlu, E. (2008), İletişim Sözlüğü, Ayraç Yayınları, Ankara.Uslu, Z. K. (1996), ‘‘Siyasal İletişim ve 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’’, Yeni Türkiye Dergisi, 11, s. 790-802.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0433-6620
Author: HAKAN SAĞLAM (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 24, 2019

Bibtex @research article { pausbed460051, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {121 - 133}, doi = {}, title = {2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {SAĞLAM, HAKAN} }
APA SAĞLAM, H . (2019). 2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (37) , 121-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/49722/460051
MLA SAĞLAM, H . "2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 121-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/49722/460051>
Chicago SAĞLAM, H . "2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 121-133
RIS TY - JOUR T1 - 2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - HAKAN SAĞLAM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 133 VL - IS - 37 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A HAKAN SAĞLAM %T 2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 37 %R %U
ISNAD SAĞLAM, HAKAN . "2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 37 (October 2019): 121-133 .
AMA SAĞLAM H . 2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. PAUSBED. 2019; (37): 121-133.
Vancouver SAĞLAM H . 2011 GENEL SEÇİMLERİ’NDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN BASILI GAZETE REKLAMLARINDAKİ SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (37): 133-121.