Year 2019, Volume , Issue 37, Pages 69 - 85 2019-10-24

The Effects of 2000-2001 Financial Crises Happened in Turkey on the Insurance Sector; A Practice in BIST
TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA

CANER ÖNİZ [1] , Yüksel AYDIN [2]


The aim of this study is to examine 2000-2001 insurance companies operating in Turkey in the financial crisis,their state of paying and not paying premium with the aid of the financial tables. The results of the study are considered to be important for the future of insurance sector and the course of the crisis in terms of the company's stakeholders and investors. The temporal scope of the study; the 1998-2003 period of the 2000-2001 crisis was two years ago and two years later. In the mentioned period, it was determined that there were four insurance companies operating in the Bist (Borsa istanbul) uninterruptedly and the companies subject to the study were selected with this method. In this study, the evaluation of financial structure and insurance technical analysis ratios were made. At the end of the study; in the years of analysis (1998-2003), the fluctations in the financial structure of insurance companies are observed. This fluctating structure was understood by means of financial statements which did not have a direct effect on the crisis.

Bu çalışmanın amacı 2000 - 2001 finansal krizlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin,  mali yapılarını ve prim geri ödeme veya ödeyememe durumlarını finansal tablolar yardımıyla incelemektir. Çalışmanın ortaya koyacağı sonuçlar sigortacılık sektörünün geleceği ve olası kriz dönemlerindeki seyrinin şirket paydaşları ve yatırımcılar tarafından görülmesi açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Çalışmanın zamansal kapsamını; 2000 - 2001 krizinin iki yıl öncesi ve iki yıl sonrası yıllar olan 1998 - 2003 aralığı oluşturmaktadır. Bahsi geçen zaman aralığında BİST’ de (Borsa İstanbul)  kesintisiz bir şekilde işlem görmüş olan 4 adet sigorta şirketinin olduğu tespit edilmiş ve çalışmaya konu şirketler bu yöntemle seçilmiştir. Çalışmada finansal yapının değerlendirilmesi,  sigortacılık teknik analiz oranları kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonunda; sigorta şirketlerin analize tabi yıllarda (1998-2003) finansal yapılarının dalgalı seyri görülmektedir. Bu dalgalı yapıya krizlerin direk bir etkisinin olmadığı finansal tablolar vasıtasıyla anlaşılmıştır.

 • Akgüç, Ö. (2013). Mali Tablolar Analizi İstanbul: Avcıol Basım Yayın
 • Aktan, C. C. ve ŞEN H. (2001) Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri. Yeni Türkiye Dergisi-Ekonomik Kriz Özel Sayısı 42: 1225-1230
 • Başpınar, A. (2005) ‘Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması’ Maliye Dergisi Aralık 2005
 • Çipil, M. (2008) Risk Yönetimi Ve Sigorta. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım
 • Çetiner, E. (2007) İşletmelerde Mali Analiz Ankara: Gazi Yayınevi
 • Delice, G. (2003) Finansal Krizler: Teorik Ve Tarihsel Bir Perspektif. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 20: 57-81.
 • Edwards, S. (2001). Does the Current Account Matter? . University of Chicago Press(http://www.nber.org/chapters/c10633)
 • Ekodialog.com (2016) (http://www.ekodialog.com/konular/imf_3.html) (01.06.2016)
 • Demir, M. ve ALPAN N. (2012). Finansal Tabloların Hazırlanması Ve Analizi Ders Notları. Sivas
 • Gök, S. (2010) Ekonomik Krizin Çalışanlar Üzerinde Etkisi. İstanbul: Beta Basım Yayım
 • Gündogdu, A. (2017) “Finansal Yönetim: Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler” Seçkin Yayınevi Sayfa(127-144)
 • Güvel, A. E. ve GÜVEL A. Ö. (2002). Sigortacılık. Ankara: Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Hazine Müsteşarlığı (2018) (https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Rapor-Sunum)
 • İktisadi.Org (2016) (http://www.iktisadi.org/2000-2001-turkiye-ekonomik-krizi-analizi.html)
 • Karabıyık, L. E. (2001) Türkiye’de Finans Tarihi. Bursa : Vipaş Yayınevi
 • Karaman, D. (2011). “Sigorta ve Risk Kavramı”, (Ed. Feridun KAYA), Sigortacılık, Beta Yayınları, İstanbul, s.(7-18).
 • Kazgan, G. (2001) “Küreselleşmiş Dünyada Küreselleşen Türkiye’nin Krizleri” İktisat Aylık Dergisi Sayı: 410-411. İstanbul: İFMC Yayınları
 • Kırkbeşoglu, E. ( Ed.) (2014) Risk Yönetimi Ve Sigortacılık, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Eğilmez, M. (2017) (ekonomi.blogcu.com) http://ekonomi.blogcu.com/kasim-2000-krizi-uzerine-mahfiegilmez/130899 (10.10.2017)
 • Minskin, F. S. (1999) Lesson From The Asıan Crısıs.
 • Morkoç, E. (2014 )(https://stratejikoperasyon.files.wordpress.com/2014/08/kasm-2000-ve-ubat-2001-bankaclk-krizi.pdf) (12.01.2018)
 • Okanacar.com.(2012)(http://www.okanacar.com/2012/12/turkiye-ekonomisinde-2000-2001-yllar.html (08.06.2016)
 • Sinestezi.wordpress.com (2016) (htps://sinestezi.wordpress.com/2009/04/04/turkiye-de-ekonomik-krizler-1994-1998-1999-ve-2001-krizleri) (05.06.2016)
 • Tenker, N. ve AKDOGAN, N. (2001) Finansal Tablolar Ve Mali Analiz Teknikleri Ankara: Gazi Kitabevi
 • TOBB, Banka ve Sigorta Sektörleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (1996) Ankara: Tisamat Basım
 • Vergiliel, T. M. (2001). Kriz ve İşletme Yönetimi. Bursa: Alfa Yayınları
 • Yılmaz, T. (2010) Sigorta Sektöründe Rasyo Analizi Yöntemi İle Finansal Yapının Değerlendirilmesi ve İMKB'de İşlem Gören Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7061-1518
Author: CANER ÖNİZ (Primary Author)
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8966-7781
Author: Yüksel AYDIN
Institution: İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 24, 2019

Bibtex @research article { pausbed557685, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {69 - 85}, doi = {10.30794/pausbed.557685}, title = {TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ÖNİZ, CANER and AYDIN, Yüksel} }
APA ÖNİZ, C , AYDIN, Y . (2019). TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (37) , 69-85 . DOI: 10.30794/pausbed.557685
MLA ÖNİZ, C , AYDIN, Y . "TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 69-85 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/49722/557685>
Chicago ÖNİZ, C , AYDIN, Y . "TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 69-85
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA AU - CANER ÖNİZ , Yüksel AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.557685 DO - 10.30794/pausbed.557685 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 85 VL - IS - 37 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.557685 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.557685 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA %A CANER ÖNİZ , Yüksel AYDIN %T TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 37 %R doi: 10.30794/pausbed.557685 %U 10.30794/pausbed.557685
ISNAD ÖNİZ, CANER , AYDIN, Yüksel . "TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 37 (October 2019): 69-85 . https://doi.org/10.30794/pausbed.557685
AMA ÖNİZ C , AYDIN Y . TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA. PAUSBED. 2019; (37): 69-85.
Vancouver ÖNİZ C , AYDIN Y . TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ; BİST’DE BİR UYGULAMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (37): 85-69.