Book Review
BibTex RIS Cite
Year 2018, Volume: 4 Issue: 2, 277 - 285, 30.07.2018

Abstract

References

  • Üstel, Füsun (2016), Makbul Vatandaş’ın Peşinde, II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, 7. baskı, İletişim Yayınları, Ankara.

Makbul Vatandaş’ın Peşinde

Year 2018, Volume: 4 Issue: 2, 277 - 285, 30.07.2018

Abstract

Çalışmamız, Füsun Üstel’in “Makbul Vatandaş’ın Peşinde, II.
Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi” adlı eserinin eleştirel bir
değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de vatandaş eğitimini, II.
Meşrutiyetten günümüze özellikle ilk ve orta düzeyde okullarda okutulmuş olan
ders kitapları ve çeşitli dönemlerde yürürlüğe konmuş olan eğitim
programlarının ayrıntılı analizi ışığında değerlendirmeye alan Füsun Üstel, daha
çok yakın dönem pedagoji tarihi incelemesi niteliği taşıdığı öne sürülebilecek
olan bu eserinde, konuya spesifik bir tema çerçevesinde eğilerek siyaset sınıfı
tarafından tasarımlanan “makbul vatandaş” profilinin Türk siyasal kültürüne
mahsus zihniyet kalıplarını ele almakta ve bunların zaman içindeki
dönüşümlerinin izlerini sürmektedir. Kitapta sunulan son derece zengin alıntı
dokusu ve bu dokuya getirilen açıklayıcı yorumlar, devlet katında siyasal
konjonktüre bağlı olarak değişmiş olan makbul vatandaş profilinin panoramik bir
resmini çizmektedir.

References

  • Üstel, Füsun (2016), Makbul Vatandaş’ın Peşinde, II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, 7. baskı, İletişim Yayınları, Ankara.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Kitap Tanıtımı
Authors

Murat İnce

Publication Date July 30, 2018
Submission Date April 4, 2018
Acceptance Date July 21, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA İnce, M. (2018). Makbul Vatandaş’ın Peşinde. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 277-285.

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.