PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2528-9950 | e-ISSN 2149-8385 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |


                            PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimiz hiçbir aşamada katılımcılardan ücret talep etmeyen ücretsiz bir dergidir.

Dergide Eğitim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Türk dili gibi sosyal bilimler bilim dallarında akademik yazılar yayımlanmaktadır. Dergi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Not: Dergimiz TR Dizin değerlendirme sürecine gireceği için 01/12/2020 tarihinden itibaren Etik Kurul izni olmayan çalışmaları kabul etmeyecektir. Çalışmanın Etik Kurul iznine sahip olduğu ilk sayfada ve Yöntem kısmında belirtilmelidir.


PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2528-9950 | e-ISSN 2149-8385 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi


                            PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimiz hiçbir aşamada katılımcılardan ücret talep etmeyen ücretsiz bir dergidir.

Dergide Eğitim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Türk dili gibi sosyal bilimler bilim dallarında akademik yazılar yayımlanmaktadır. Dergi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Not: Dergimiz TR Dizin değerlendirme sürecine gireceği için 01/12/2020 tarihinden itibaren Etik Kurul izni olmayan çalışmaları kabul etmeyecektir. Çalışmanın Etik Kurul iznine sahip olduğu ilk sayfada ve Yöntem kısmında belirtilmelidir.