Amaç

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından; Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. 

Dergide Eğitim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Türk dili gibi sosyal bilimler bilim dallarında akademik yazılar yayımlanmaktadır. Dergi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.


İntihal Politikası: İntihal olduğu tespit edilen çalışmalar koşulsuz reddedilecektir. Dergimiz Authenticate programını kullanarak intihal taraması yapmaktadır. Lütfen kendiniz de makale başvurusunda bulunmadan önce çalışmanızı bir intihal kontrol programına sokunuz.

Kapsam

Dergide Eğitim Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji ve Türk dili gibi bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.