Editör
Ad: Hakkı Bağcı
E-posta: hbagci@sakarya.edu.tr
Editör
Ad: Cihat Atar
E-posta: cihat.atar@medeniyet.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Öğretim Görevlisi M. Fatih Pekşen
E-posta: mpeksen@sakarya.edu.tr