Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Year 2018, Volume: 4 Issue: 2, 241 - 253, 30.07.2018

Abstract

Ötenazi
tarih boyunca farklı şekillerde anlaşılmış olmakla birlikte genel anlamıyla
kişinin öldürülmeyi istemesi ve hayatının sona erdirilmesidir. Fakat ötenazi bu
kadar basit bir istek değildir ve hukuki, dini, etik pek çok sorun
barındırmaktadır.Bu
çalışmada ötenazi hakkında nitel veriler toplanarak nasıl algılanmakta olduğunu
ele almak amaçlanmıştır.  200 üniversite
öğrencisinden (sosyal hizmet, hukuk, tıp, ilahiyat öğrencisi) soru formu
aracılığıyla nitel veriler toplanmıştır. Katılımcıların insanî, dinî, hukukî,
tıbbî açılardan farklı değerlendirmelerde bulunup bulunmadıklarına bakılmıştır.
Buna göre belli birtakım ifadelerin belli bölümlerde daha fazla öne çıktığı ve
konunun farklı şekillerde algılanmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Çalışmanın ilk kısmında ötenazi kavramı üzerinde
kısaca durulmuş olup; devam eden kısımda araştırma sonucunda elde edilen
veriler takdim edilmiş ve bu verilere ilişkin bulgular yorumlanmışlardır.
Çalışmada analizler için istatistik programından yararlanılmıştır.

References

  • Adak, Nurşen (2016). “Sağlıkta Sosyal Problemler”, Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler, ed. Nurşen Adak, Siyasal Kitabevi, Ankara, Sayfa: 99-133. Akcan, Esra Alan (2013). “Ötanazi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı: 1, Sayfa: 3-26. Besiri, Arzu (2009). Ötanazi ve Yaşam Hakkı, TBB Dergisi, Sayı 86, Sayfa 188-203. Cevizci, Ahmet (2005). Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul. Çetinkaya, Funda ve Karabulut, Neziha (2016). “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Ötenazi Hakkında Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3 (2), Sayfa: 28-39. Engin, Esra ve diğ. (2017). “Tıp ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Karşı Tutumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 52, Sayfa 654-659. Hasta Hakları Yönetmeliği, Tarih: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayı: 23420. Nişanyan, Sevan. http://www.nisanyansozluk.com/?k=%C3%B6tanazi&x=0&y=0, 05.09.2017. Ömeroğlu, Ömer (1993). “Ötanazi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 2, Sayfa: 187-205. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/, 07. 09. 2017.

Year 2018, Volume: 4 Issue: 2, 241 - 253, 30.07.2018

Abstract

References

  • Adak, Nurşen (2016). “Sağlıkta Sosyal Problemler”, Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler, ed. Nurşen Adak, Siyasal Kitabevi, Ankara, Sayfa: 99-133. Akcan, Esra Alan (2013). “Ötanazi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı: 1, Sayfa: 3-26. Besiri, Arzu (2009). Ötanazi ve Yaşam Hakkı, TBB Dergisi, Sayı 86, Sayfa 188-203. Cevizci, Ahmet (2005). Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul. Çetinkaya, Funda ve Karabulut, Neziha (2016). “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Ötenazi Hakkında Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3 (2), Sayfa: 28-39. Engin, Esra ve diğ. (2017). “Tıp ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Karşı Tutumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 52, Sayfa 654-659. Hasta Hakları Yönetmeliği, Tarih: 01.08.1998 Resmi Gazete Sayı: 23420. Nişanyan, Sevan. http://www.nisanyansozluk.com/?k=%C3%B6tanazi&x=0&y=0, 05.09.2017. Ömeroğlu, Ömer (1993). “Ötanazi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 2, Sayfa: 187-205. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/, 07. 09. 2017.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İhsan KUTLU
The University of Sakarya
Türkiye


Oğuzhan ÇAVUŞOĞLU
The University of Sakarya
Türkiye


Kevser Kübra UYGUN This is me
The University of Sakarya
Türkiye

Publication Date July 30, 2018
Submission Date April 18, 2018
Acceptance Date July 17, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Kutlu, İ. , Çavuşoğlu, O. & Uygun, K. K. (2018). ÖTENAZİ ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (2) , 241-253 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/38657/416569

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.