Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 1 - 8 2020-03-30

ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ

Süleyman BALCI [1]


Bireylerin belirli kavramlara ilişkin düşüncelerinin belirlenmesinde ve incelenmesinde o kavramlara yönelik oluşturulan metaforlar kullanılmaktadır. Eğitim kurumlarındaki öğretmenlere ve yöneticilere yönelik metafor yoluyla yapılmış araştırmalar dikkat çekmektedir. Fakat, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında görev yapan psikolojik danışmanların ya da psikolojik danışman adaylarının metafor kullanımına ilişkin yapılmış az sayıda araştırma olduğu görülmektedir. Psikolojik danışman adayları ile ilgili metafor yoluyla yapılan bu çalışmanın metafor kullanımına ilişkin psikolojik danışma ve rehberlik alanında ortaya konan bilgi birikimine katkı sunacağı umulmaktadır. Bu çalışma ile, aday psikolojik danışmanların öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor yoluyla analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 2018 - 2019 öğretim yılı bahar döneminde psikolojik danışma ve rehberlik bölümüne devam eden 86 aday psikolojik danışman yer almıştır ve bu katılımcıları belirlemek için amaçlı örnekleme tekniği uygulanmıştır. Gerekli veriler açık uçlu bir soru sorularak katılımcılardan yazılı olarak alınmıştır ve nitel araştırma yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Daha sonra yazılı yanıtların analizi için yanıtların içeriği ile ilgili temalar oluşturulmuştur ve her grubun frekans değeri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucu ile ilgili olarak öğretmen kavramına ilişkin algılarında aday psikolojik danışmanların olumlu anlamlar içeren metaforlar kullandıkları anlaşılmıştır. 
Aday Psikolojik Danışmanlar, Metafor, Öğretmen Kavramı
 • ASCA (American School Counselor Association) (2019). School Counselor Professional Standards & Competencies. https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/home/SCCompetencies.pdf
 • Balcı, S. (2017a). Okul psikolojik danışmanı öz yetkinlik ölçeği’nin Türk kültüründeki psikometrik özellikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 633-649.
 • Balcı, S. (2017b). Analysis of metaphoric perceptions stated by candidate school counselors regarding contribution of the career guidance for students. PESA International Journal of Social Studies, 3(4), 193-202.
 • Balcı, S. (2018a). Analysis of metaphoric perceptions stated by candidate school counselors regarding importance of career ethics for counseling, Eurasian Conference on Language and Social Studies, 27-29 Haziran, Antalya.
 • Balcı, S. (2018b). Investigating metaphoric perceptions stated by candidate science teachers regarding contribution of the guidance services at school for students. Social Sciences Studies Journal, 4(18), 1859-1864.
 • Balcı, S. (2019) Rehberlik dersinin katkısına yönelik fen bilgisi öğretmeni adaylarının görüşleri, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Baskıda.
 • Camadan, F. ve Kahveci, G. (2013). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) ilişkin algılarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13/3, 1371 – 1392.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (4), Güz, 693-712.
 • Güloğlu, B. ve Karaırmak, Ö. (2012). Metafor: Danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (37), 122-135.
 • Özpolat, A.R. (2014). Psikolojik danışma ve rehberlik bölümü öğrencilerinin “psikolojik danışma” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:22 No:1 385-396.
 • Roussell, M. A. (1995). Using developmental theme metaphors with children in France: Traditional and naturalistic. Guidance and Counseling, 11(1), 21-24.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim 1. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455.
 • Suit, J. L. & Paradise, L. V. (1985). Effects of metaphors and cognitive complexity on perceived counselor characteristics. Journal of Counseling Psychology, 32(1), 23-28.
 • Ünal, A. & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7:2. http://www.insanbilimleri.com
 • Yeşilyaprak, B. (2015). Eğitimde rehberlik hizmetleri, gelişimsel yaklaşım. Ankara:Nobel Yay.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman BALCI (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 29, 2019
Acceptance Date : March 9, 2020
Publication Date : March 30, 2020

Bibtex @research article { pesausad639385, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Balcı, Süleyman} }
APA Balcı, S . (2020). ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/53466/639385
MLA Balcı, S . "ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/53466/639385>
Chicago Balcı, S . "ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ AU - Süleyman Balcı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 6 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ %A Süleyman Balcı %T ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ %D 2020 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Balcı, Süleyman . "ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 1 (March 2020): 1-8 .
AMA Balcı S . ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ. CC Licence. 2020; 6(1): 1-8.
Vancouver Balcı S . ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 6(1): 1-8.