Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 32 - 55 2020-03-30

20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE)

Ahmet GAZEL [1]


İkinci Meşrutiyet dönemi basınının önemli simalarından biri de Ahmet Şerif’tir. Tanin gazetesinde muhabir olarak mesleğe başlayan Ahmet Şerif’in asıl şöhreti, Osmanlı Devleti’nin muhtelif yerlerine yaptığı geziler ve bu gezilerle ilgili olarak Tanin'e gönderdiği mektuplardan kaynaklanmaktadır. Hatta mezarında bile Anadolu'da Tanin Ahmet Şerif yazmaktadır. Ahmet Şerif’in Bursa'dan yazdığı ilk mektubu Temmuz 1909 tarihinde, Bolu'nun Çerkeş ilçesinden yazdığı son mektubu da 30 Mart 1914 tarihinde "Anadolu'da Tanin" başlığı altında Tanin'de yayımlanmıştır. Ahmet Şerif’in gezi notları, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’ndeki siyasî, iktisadî ve toplumsal durumu gerçekçi bir dille anlatması açısından oldukça önemlidir. Ahmet Şerif’in gezdiği yerlerde, özellikle ilgilendiği konulardan biri de okullar ve öğretmenler olmuştur. Hemen hemen her gittiği yerin okullarını gezerek izlenimlerini aktarmıştır. Bu izlenimler 20. yüzyıl başlarındaki Anadolu’da okulların ve öğretmenlerin durumunu ilk elden gerçekçi bir fotoğrafını sunması açısından oldukça önemlidir
Tanin, Ahmet Şerif
  • -Ahmet Nalcı, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine Geçerken Mersin’de Eğitim, Selçuk Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2007. -Ahmet Şerif, Anadolu Tanin, İstanbul 1325. -Ahmet Şerif, Anadolu’da Tanin, Hazırlayan: Çetin Börekçi, İstanbul 1977. -Ahmet Şerif, Anadolu’da Tanin, Hazırlayan: Mehmed Çetin Börekçi, Ankara 1999. -Betül Batır, İkinci Meşrutiyet’ten Tevhit-i Tedrisat’a Türkiye’de İlköğretim (1908-1924), İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007. -Hasan Ali Yücel, Türkiye’de Orta Öğretim, Ankara, 1994. -Kamil Su, “Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Bursa Okulları ve Ahmet Kıza Bey II”, http://earsiv.sehir.edu.tr -Sacit Uğuz-Yakup Karataş, “Tarsus Rüşdiyesi’nden Misak-ı Milli İlkokulu’na Bir Okulun Gelişimi ve Dönüşümü”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 22, Hatay 2013, s. 47-64. -Satı Bey, “Meşrutiyetten Sonra Maarifin Tarihi”, Muallim, Sayı: 19, 15 Şubat 1334, s. 654-665. -Serhat Çınar, Eskişehir Eğitim Tarihi (1876-2014), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2005
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet GAZEL (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 30, 2019
Acceptance Date : March 25, 2020
Publication Date : March 30, 2020

Bibtex @research article { pesausad667718, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {32 - 55}, doi = {}, title = {20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE)}, key = {cite}, author = {Gazel, Ahmet} }
APA Gazel, A . (2020). 20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE) . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (1) , 32-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/53466/667718
MLA Gazel, A . "20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE)" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 32-55 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/53466/667718>
Chicago Gazel, A . "20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE)". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 32-55
RIS TY - JOUR T1 - 20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE) AU - Ahmet Gazel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 55 VL - 6 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE) %A Ahmet Gazel %T 20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE) %D 2020 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Gazel, Ahmet . "20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE)". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 1 (March 2020): 32-55 .
AMA Gazel A . 20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE). CC Licence. 2020; 6(1): 32-55.
Vancouver Gazel A . 20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA EĞİTİMİN DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE). PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 6(1): 32-55.