Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ)

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 116 - 125, 30.07.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde zorunlu olarak uzaktan eğitim ile lisans derslerini almak zorunda kalan Alman Dili Edebiyatı bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki anket sorularına ilişkin görüşlerinin araştırılması ve incelenmesidir. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından tüm Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine uygulanan ankete yönelik cevaplar analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Öğrencilerin cevaplarının yanında öğretim elemanlarıyla da mülakat yapılarak, görüşleri değerlendirilmiştir. Ankete katılan 136 öğrencinin verdiği cevaplar SPSS uygulamasıyla analiz edilmiş buna göre tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Öğrenciler, uzaktan eğitimin pandemi dönemi sonrasında da devam etmesi yönündeki sorulara genel olarak olumsuz görüş bildirmişlerdir Öğrenciler pandemi dönemi sonrasında uzaktan eğitim ile ders almayı düşünmemektedirler. Buna rağmen öğrenciler, sınavların başarı durumuna etkisi derslerin verimliliği, etkileşim, motivasyon gibi sorulara da olumlu yanıtlar vermişlerdir. Bu konudaki çelişki ya da tutarsız yanıtlara, pandemi koşullarının sosyo-psikolojik atmosferinin önemli bir etkisi olabilir. Öğrencilerin sosyal hayattan uzak kalmaları, kampüs ortamı, arkadaş çevresi vb. gibi faaliyetlerin olmaması, özgürlüklerinin kısıtlanması gibi nedenler anket sorularına verilen yanıtlara önemli etkiler yapmış olabilir. Bu durum, araştırmada somut olarak sorulmayan sorulardan dolayı, araştırmaya yansımamıştır. Araştırmanın konusu derslerin içeriğiyle sınırlı olduğundan, dış etkenler araştırma dışında bırakılmıştır. Uzaktan eğitim bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış olmakla birlikte öğrenciler, yeni duruma kolay adapte olmuşlar ve hala bu şekilde devam etmektedirler. Uzaktan eğitime katılma konusunda öğrencilerin bir eleştirileri söz konusu değildir. Pandemi dönemi koşullarının yanında, daha önce uzaktan eğitim ile hiç verilmeyen derslerin uzaktan eğitim ile verilmesindeki avantajlar ve dezavantajlar, öğrencilerin duruma adaptasyonu hakkında da fikir vermiştir. Bu çalışmayla, pandeminin devam etmesi veya benzer koşulların ortaya çıkması durumunda, uzaktan eğitimin eksik yönleri, iyileştirilmesi gereken yanları, öğrenim kazanımları açısından değerlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutacak bilgiler ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin görüş bildirdiği konulardaki eksikler belirlenmiş, ortaya çıkan veriler, öğretim elemanlarının verdiği cevaplarla da karşılaştırılarak değerlendirilmiş iyileştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

References

 • Arar, Atilla (1999). “Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi, Uzaktan Eğitim Uygulama Modelleri ve Maliyetleri”, Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu 15-16 Kasım 1999, Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.
 • Buzpınar, V. (2021). Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Derslerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Öğretiminin Sürdürülebilirliği (Sakarya Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd. 6(2):11-53.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 39:203-212.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi. Ankara.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Pegem A Yayınları. Ankara.
 • Jeffries, M. (2008). IPSE Research in Distance Education Assistant Director of Educational Services, IHETS, http://www.digitalschool.net/edu/DL_history_mJeffries.html Millî Eğitim Bakanlığı. Bakan Selçuk, koronavirüs'e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitimalaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, web adresinden 09 Haziran 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Papi, C. ve Büyükaslan, A. (2007). Türkiye ve Fransa’daki Uzaktan Eğitimde Gelişmeler: Hangi Eğitim Hakkı, Marsilya: Colloque Tice Mediterranee. Uzaktan Eğitimde İnsan / Değişim Sorunsalı.
 • Romiszowski, A. (2004). How’s the e-learning baby? Factors Leading to Success or Failure of an Educational Technology Innovation, Educational Technology, January-February.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Telli Yamamoto G., Altun D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 3(1): 25-34.
 • Yılmaz, K. ve Horzum, B.M. (2005). Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 103- 121.
 • Yükseköğretim Kurumu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx web adresinden 09 Haziran 2021 tarihinde edinilmiştir.

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 116 - 125, 30.07.2021

Abstract

References

 • Arar, Atilla (1999). “Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi, Uzaktan Eğitim Uygulama Modelleri ve Maliyetleri”, Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu 15-16 Kasım 1999, Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.
 • Buzpınar, V. (2021). Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Derslerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Öğretiminin Sürdürülebilirliği (Sakarya Üniversitesi Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd. 6(2):11-53.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 39:203-212.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi. Ankara.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Pegem A Yayınları. Ankara.
 • Jeffries, M. (2008). IPSE Research in Distance Education Assistant Director of Educational Services, IHETS, http://www.digitalschool.net/edu/DL_history_mJeffries.html Millî Eğitim Bakanlığı. Bakan Selçuk, koronavirüs'e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitimalaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, web adresinden 09 Haziran 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Papi, C. ve Büyükaslan, A. (2007). Türkiye ve Fransa’daki Uzaktan Eğitimde Gelişmeler: Hangi Eğitim Hakkı, Marsilya: Colloque Tice Mediterranee. Uzaktan Eğitimde İnsan / Değişim Sorunsalı.
 • Romiszowski, A. (2004). How’s the e-learning baby? Factors Leading to Success or Failure of an Educational Technology Innovation, Educational Technology, January-February.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Telli Yamamoto G., Altun D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 3(1): 25-34.
 • Yılmaz, K. ve Horzum, B.M. (2005). Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 103- 121.
 • Yükseköğretim Kurumu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx web adresinden 09 Haziran 2021 tarihinde edinilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Vildan BUZPINAR> (Primary Author)
It is not affiliated with an institution
Türkiye


Muharrem TOSUN>
It is not affiliated with an institution
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Submission Date June 28, 2021
Acceptance Date July 25, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { pesausad958800, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2021}, volume = {7}, number = {2}, pages = {116 - 125}, title = {ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Buzpınar, Vildan and Tosun, Muharrem} }
APA Buzpınar, V. & Tosun, M. (2021). ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ) . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (2) , 116-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/64327/958800
MLA Buzpınar, V. , Tosun, M. "ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ)" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2021 ): 116-125 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/64327/958800>
Chicago Buzpınar, V. , Tosun, M. "ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ)". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2021 ): 116-125
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ) AU - VildanBuzpınar, MuharremTosun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 125 VL - 7 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ) %A Vildan Buzpınar , Muharrem Tosun %T ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ) %D 2021 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Buzpınar, Vildan , Tosun, Muharrem . "ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ)". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 2 (July 2021): 116-125 .
AMA Buzpınar V. , Tosun M. ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ). CC Licence. 2021; 7(2): 116-125.
Vancouver Buzpınar V. , Tosun M. ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ). PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 7(2): 116-125.
IEEE V. Buzpınar and M. Tosun , "ÜNİVERSİTELERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖRNEĞİ)", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 116-125, Jul. 2021

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.