Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 22 - 32 2020-06-30

Gray to Green Parking Lot Design for Sustainable Cities
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI

Zerrin INAN [1]


Even when we take a glimpse of at aerial photographs of any urban area, it is surprising to see how our cities are covered with asphalt or concrete to accommodate various highways, arteries, feeder roads, streets, driveways, parking lots and roadside parking spaces for automobiles. These impermeable urban areas, besides being the source of measurable and serious problems related to urban structure such as surface runoff and heat island effect, also result in the aesthetically unappealing cities. In addition, while rainwater flows over hard asphalt surfaces rather than infiltrating into the soil, it can collect and transport many water contaminating substances, including petrochemical pollutants such as engine oil and gasoline waste. In fact, impermeable car parks are considered to be one of the sources of water pollution that is difficult to detect. Roads and parking areas are also very important to control rainwater since as they make up the majority of impermeable surfaces in dense urban settlements. Green parking lots, besides their positive environmental, social and aesthetic positive effects, provide economic savings in the long term with less frequent repairs, cheaper long-term maintenance and no unwanted wastewater, In this research, the concept of green street and green parking is defined and the design strategies for greener and more balanced streets and parking areas will are be given. In addition, green car park typologies and design details will are evaluated through already implemented examples.

Herhangi bir kentsel alanın hava fotoğraflarına kabaca göz atıldığında bile çeşitli otoyolları, arterleri, besleyici yolları, sokakları, araba yollarını, otoparkları ve yol kenarındaki park yerlerini temin etmek için kentlerimizin ne kadar fazla sert zeminle kaplanmış olduğunun görülmesi şaşırtıcıdır. Bu geçirimsiz kentsel alanlar, yüzeysel akış ve ısı adası etkisi gibi kentsel yapı ile ilgili ölçülebilir ve ciddi büyük sorunların kaynağı olmasının yanında, kentlerin estetik olarak fakirleşmesi sonucunu da doğurmaktadır. Ayrıca yağmur suları toprağa sızmak yerine sert asfalt yüzeylerin üzerinden akarken, motor yağı ve benzin atıkları gibi petrokimyasal kirleticiler de dâhil olmak üzere suyu kirleten birçok madde toplayabilmekte ve taşıyabilmektedir. Aslında geçirimsiz otoparklar, tespit edilmesi zor olan su kirliliği kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Yoğun kentsel yerleşimlerde geçirimsiz yüzeylerin çoğunluğunu oluşturdukları için, yollar ve otopark alanları yağmursuyu denetimini sağlamak açısından da oldukça önemlidirler. Yeşil otoparklar ise çevresel, sosyal ve estetik anlamda olumlu etkilerinin yanı sıra ekonomik anlamda da -gereksiz atık su altyapısı oluşturmama, daha az sıklıkta yapılan onarımlar ve daha ucuz uzun süreli bakımla birleştirildiğinde- uzun vadede tasarruf sağlamaktadır. Bu araştırmada yeşil cadde ve yeşil otopark kavramı tanımlanarak; sürdürülebilir yağmur suyu tasarımı, otoparklardaki geçirimli yüzeylerin etkisi ve daha yeşil ve dengeli caddeler ve otopark alanları için tasarım stratejileri ortaya konulmuştur.

 • Aksoy, Y., Sabitoğlu, B. 2011. Alternatif bir Yeşil Alan Modeli Olarak Otopark Üstü Park ve Bahçeler İstanbul Esenler Nene Hatun Parkı Örneği”, Çatı ve Cephe, Sayı: 32, Mayıs - Haziran 2011, İstanbul.
 • ASLA, 2019 (1) ASLA Ödülleri https://www.asla.org/awards/2007/07winners/517_nna.html (Erişim tarihi:12.08.2019)
 • ASLA,2019 (2) Yağmursuyu Denetimi https://www.asla.org/stormwatercasestudies.aspx (Erişim tarihi:07.09.2019)
 • Arkitera Dergisi, 2014. Çim Otoparklar için Yeşil Çözümler. https://www.arkitera.com/tanitim/cim-otoparklar-icin-yesil-cozumler/ (Erişim Tarihi: 27.08.2019)
 • Cook E. (2007) Green Site Design: Strategies for Storm Water Management. Journal of Green Building. Volume: 2/7
 • Cornerstone Studios, 2019 Projeler https://csstudios.com/portfolio/chatsworth-station/ (Erişim tarihi:10.09.2019)
 • New York Times Dergisi, 2012. https://www.nytimes.com/2012/03/26/opinion/when-a-parking-lot-is-so-much-more.html?_r=2 (Erişim tarihi: 17.08.2019)
 • Project Everygreen, 2019 https://projectevergreen.org (Erişim tarihi:10.09.2019)
 • San Mateo Countywide Water Pollution Preventation Program (2010). Sustainable Green Streets and Parking Lots Design Guidebook, California https://www.flowstobay.org/files/greenstreets/GreenStreets_booklayout_Guidebook.pdf (Erişim tarihi:13.07.2019)
 • Sert E. (2013). Enerji Etkin Kentsel Peyzaj Tasariminda Yağmur Suyu. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Toronto City Planning (2013). Design Guidelines for ‘greening’ Surface Parking Lots. Canada
 • US Environmental Protection Agency. 1999. Stormwater technology fact sheet: Porous pavement. Office of Water. EPA 832-F-99-023, September 1999.
 • US Environmental Protection Agency (2008) Green Parking Lot Resource Guide, EPA-510-B-08-001, February 2008
Primary Language tr
Subjects Architecture
Published Date 2020-1
Journal Section Articles
Authors

Author: Zerrin INAN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @review { peyzaj648893, journal = {PEYZAJ}, issn = {2687-2358}, address = {Yeni Mah. Karatay Cad., No:46/B, Kepez ANTALYA}, publisher = {Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {22 - 32}, doi = {}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI}, key = {cite}, author = {Inan, Zerrin} }
APA Inan, Z . (2020). SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI . PEYZAJ , 2 (1) , 22-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/peyzaj/issue/55616/648893
MLA Inan, Z . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI" . PEYZAJ 2 (2020 ): 22-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/peyzaj/issue/55616/648893>
Chicago Inan, Z . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI". PEYZAJ 2 (2020 ): 22-32
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI AU - Zerrin Inan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - PEYZAJ JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 32 VL - 2 IS - 1 SN - 2687-2358- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PEYZAJ SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI %A Zerrin Inan %T SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI %D 2020 %J PEYZAJ %P 2687-2358- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Inan, Zerrin . "SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI". PEYZAJ 2 / 1 (June 2020): 22-32 .
AMA Inan Z . SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI. Peyzaj. 2020; 2(1): 22-32.
Vancouver Inan Z . SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN GRİDEN YEŞİLE OTOPARK TASARIMI. PEYZAJ. 2020; 2(1): 22-32.