Year 2020, Volume 12 , Issue 3, Pages 409 - 420 2020-09-30

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi
Effect of Binge Eating Disorder on the Treatment Process of Bariatric Surgery

Elif COŞKUN [1] , Ezgi DEVECİ [2] , Başak İNCE [3]


Geçmişten günümüze yaygınlığı hızla devam eden obezite, fiziksel, sosyal, çevresel ve psikolojik etkileri olan bir hastalıktır. Obezitenin birçok sebebinin olması ve eşlik eden hastalıkların bulunması, tanı alma ve tedavi sürecinde ciddi sonuçlarla karşılaşılmasına yol açmaktadır. Obezite tedavisi için seçilen yöntem kişinin beden kitle indeksine ve eşlik eden hastalığın varlığına göre değişiklik göstermektedir. Bu yöntemlerden biri olan, bariatrik ve metabolik cerrahi (obezite cerrahisi) kişinin obezitesine ek olarak sahip olduğu diğer hastalıklara ve cerrahın tercihine göre uygulanmaktadır. Bu konuda bilinmesi gereken en önemli şey; obezite cerrahisinin kapsamlı bir tedaviyi gerektirdiği ve tedavi sürecinin bir ekip ile birlikte yürütülmesi gerektiğidir. Cerrahi operasyon sonrası kişi iç hastalıkları uzmanı, obezite cerrahisi alanında uzmanlaşmış diyetisyen, beslenme ve yeme bozuklukları alanında uzmanlaşmış bir psikiyatrist ya da psikolog tarafından multidisipliner bir yaklaşım ile takip edilmelidir. Operasyon öncesi ve sonrası karşılaşılan, operasyonun başarısını olumsuz yönde etkileyebilen, en önemli sorunlardan biri ise tıkınırcasına yeme bozukluğudur. Bu makalede, tıkınırcasına yeme bozukluğu ve ruhsal durumun obezite cerrahisini nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur.

Obesity, which continues to be widespread from past to present, is a disease to have physical, social, environmental and psychological effects. The presence of many causes of obesity and its comorbid diseases results in serious financial consequences in the diagnostic and treatment process. The methods chosen for the treatment of obesity varies according to the person's body mass index and the presence of comorbid disease. One these methods is bariatric and metabolic surgery (obesity surgery), and it is applied in the case of having additional diseases to patient’s obesity and preferences of surgeon in addition to obesity. The most important thing to know about this issue is that obesity surgery is involved in a very comprehensive treatment. After surgery, the person should be followed with a multidisciplinary approach by an internal medicine specialist, a dietician specializing in bariatric surgery, a psychiatrist or psychologist specializing in nutrition and eating disorders. One of the most important problems encountered before and after the operation, which may adversely affect the success of the operation, is binge eating disorder. This article focuses on how binge eating disorder and mood influence obesity surgery.

 • Altunkaynak BZ, Özbek E (2006) Obezite: Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri. Van Tıp Dergisi, 13 (4), 138-142.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014) Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan çev. Köroğlu E, Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Bastar İ, Dinççağ N, Kalaça S, Karşıdağ K, King H, Özcan C, et al. (2002) Population-Based Study of Diabetes and Risk Characteristics in Turkey. Diabetes Care, 25 (9): 1551-1556.
 • Bulik CM, Sullivan PF, Kendler KS (2002) Medical and psychiatric morbidity in obese women with and without binge eating. Int J Eat Disord. 32:72-8.
 • Chao AM, Wadden TA, Faulconbridge LF, Shaw JA, Hopkins CM, Bakizada ZM et al. (2016) Binge-Eating Disorder and the Outcome of Bariatric Surgery in a Prospective, Observational Study: Two-Year Result. Obesity. 21 (11): 2327-2333. doi:10.1002/oby.21648
 • Colles SL, Dixon JB, O'brien PE (2008) Grazing and loss of control related to eating: two high‐risk factors following bariatric surgery. Obesity, 16(3), 615-622. doi:10.1038/oby.2007.101
 • Conceição EM, Mitchell JE, Engel SG, Machado PP, Lancaster K, Wonderlich SA (2014) What is “grazing”? Reviewing its definition, frequency, clinical characteristics, and impact on bariatric surgery outcomes, and proposing a standardized definition. Surgery for Obesity and Related Diseases, 10(5), 973-982. doi: 10.1016/j.soard.2014.05.002
 • Deveci E (2013) Obezite Cerrahisi (Bariatrik) Adayı Olan ve Olmayan Obez Bireylerde Psikopatoloji, Beden Bölgelerinden Hoşnutsuzluk, Tedavi Motivasyonu ve Yeme Özelliklerinin Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Fabricatore AN, Crerand CE, Wadden TA, et al. (2005) How do mental health professionals evaluate candidates for bariatric surgery? Survey results. Obes Surg. 15:567–573. EL 3, SS. [PubMed: 15946440].
 • Greenway FL, Smith SR (2000) The future of obesity research. Nutrition, 16: 976-982.
 • Jarolimova J, Tagoni J et al. (2013) Obesity: Its Epidemiology, Comorbidities, and Management. Prim Care Companion CNS Disord., 15 (5). doi: 10.4088/PCC.12f01475
 • Kofman MD, Lent MR, Swencionis C (2010) Maladaptive Eating Patterns, Quality of Life, and Weight Outcomes Following Gastric Bypass: Result of an Internet Surgery. Obesity, 18 (10),1938-1943. Doi:10.1038/oby.2010.27
 • Kolotkin RL, Westman EC, Østbye T, Crosby RD, Eisenson HJ, Binks M (2004) Does binge eating disorder impact weight-related quality of life? Obes Res. 12:9991005.
 • Meany G, Conceição E, Mitchell JE (2014) Binge Eating, Binge Eating Disorder and Loss of Control Eating: Effects on Weight Outcomes After Bariatric Surgery. Eur Eat Disord Rev. 22:87-91.
 • Mechanick JI, Youdim A, Jones DB, Garvey WT, Hurley DL, McMahon M et al. (2013) Clinical Practice Guidelines for The Perioperative Nutritional, Metabolic, and Nonsurgical Support of The
 • Bariatric Surgery Patient – 2013 Update: Cosponsored by American Association of Clinical Endocrinologists, The Obesity Society, and American Society for Metabolic & Bariatric Surgery. Surg Obes Relat Dis. 9:159-91.
 • Miller-Matero LR, Bryce K, Saulino CK, Dykhuis KE, Genaw J, Carlin AM (2018) Problematic Eating Behaviors Predict Outcomes After Bariatric Surgery. Obesity Surgery. 28: 1910-1915.
 • Mitchell JE, King WC, Courcoulas A et al. (2015) Eating Behavior and Eating Disorders in Adults Before Bariatric Surgery, Int J Eat Disord., 48, 215-222. doi:10.1002/eat.22275
 • National Institutes Of Health (2000) The Practical Guide: Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. NIH Publication Number 00-4084.
 • NIH (National Institutes of Health) (1991) Gastrointestinal Surgery for Severe Obesity 25-27 March 1991, Obesity Surgery, 1,3, s. 257-265.
 • NIH Technology Assessment Conference Panel (1993) Methods for Voluntary Weight Loss and Control. Ann Intern Med. 119:764-70.
 • Nicholls W, Devonport TJ, Blake M (2016) The Association Between Emotions and Eating Behaviour in an Obese Population With Binge Eating Disorder. Obes Rev. 17:30-42.
 • Orhan FÖ, Tuncel D (2009) Gece Yeme Bozuklukları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 1: 132-154.
 • Perez M, Warren CS (2012) The Relationship Between Quality of Life, Binge-Eating disorder, and Obesity Status in an Ethnically Diverse Sample. Obesity. 20:879-85.
 • Ribeiro Gana, Giapietro HB, Belarmino LB, Salgado-Junior W (2018) Depression, Anxiety, and Binge Eating Before and After Bariatric Surgery: Problems That Remain. ABCD Arq Bras Cir Dig. 31:e1356.
 • Ricca V, Castellini G, Fioravanti G, Lo Sauro C et al.. (2012). Emotional Eating in Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. Compr Psychiatry, 53: 245–51.
 • Sağlam F, Güven H (2014) Obezitenin Cerrahi Tedavisi. Okmeydanı Tıp Dergisi 30 (Ek sayı 1): 60-65.
 • Semerci CN (2004) Obezite ve Genetik. Gülhane Tıp Dergisi, 46 (2), 353-359.
 • Serin Y, Şanlıer N (2018) Duygusal yeme, besin alımını etkileyen faktörler ve temel hemşirelik yaklaşımları. J Psychiatric Nurs, 9(2): 136-146.
 • Serter R (2003) Obezite Atlası. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, ANKARA.
 • Sevinçer GM (2016) Türkiye'de obezite cerrahisinde psikiyatrik değerlendirme: Uzlaşma ve kılavuz gereksinmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(2),5-45.
 • Shakory S, Van Exan J, Mills JS, Sockalingam S, Keating L, Taube-Schiff M (2015) Binge eating in bariatric surgery candidates: The Role of Insecure Attachment and Emotion Regulation, Appetite, 91, 69-75; doi: 10.1016/j.appet.2015.03.026
 • Taitz J, Safer DL (2012) End Emotional Eating. Oakland: New Harbinger; p. 11–36.TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu (2018) Obezitenin Önemi, Epidemiyolojik Veriler Ve Patogenez. Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 6; 11-20. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği.
 • TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu (2018) Obezitenin Değerlendirilmesi. Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 6; 21-25. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği.
 • Teufel NI, (1997) Development of Culturally Competent Food-Frequency Questionnaires. Am J Clin Nutr, 65 (4 suppl): 1173S-1178S.
 • Turan S, Poyraz CA, Özdemir A (2015) Tikinircasina Yeme Bozuklugu/Binge Eating Disorder. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 7(4), 419-435. doi: 10.5455/cap.20150213091928
 • WHO (World Health Organization) (2000) Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series, 894 London: World Health Organization.
 • Zimmerman RL (2002) The Obesity Epidemic in America. Clin Fam Prac, 4 (2): 229-247.
Primary Language tr
Subjects Psychology, Clinical
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0003-2757-6010
Author: Elif COŞKUN
Institution: IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0768-3409
Author: Ezgi DEVECİ (Primary Author)
Institution: IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1177-3490
Author: Başak İNCE
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Acceptance Date : January 23, 2020
Publication Date : September 30, 2020

Bibtex @review { pgy622366, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {409 - 420}, doi = {}, title = {Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi}, key = {cite}, author = {Coşkun, Elif and Deveci̇, Ezgi and İnce, Başak} }
APA Coşkun, E , Deveci̇, E , İnce, B . (2020). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 12 (3) , 409-420 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pgy/issue/48353/622366
MLA Coşkun, E , Deveci̇, E , İnce, B . "Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 409-420 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pgy/issue/48353/622366>
Chicago Coşkun, E , Deveci̇, E , İnce, B . "Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 409-420
RIS TY - JOUR T1 - Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi AU - Elif Coşkun , Ezgi Deveci̇ , Başak İnce Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 420 VL - 12 IS - 3 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi %A Elif Coşkun , Ezgi Deveci̇ , Başak İnce %T Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi %D 2020 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Coşkun, Elif , Deveci̇, Ezgi , İnce, Başak . "Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 / 3 (September 2020): 409-420 .
AMA Coşkun E , Deveci̇ E , İnce B . Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi. pgy. 2020; 12(3): 409-420.
Vancouver Coşkun E , Deveci̇ E , İnce B . Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020; 12(3): 409-420.