Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 57 - 57 2020-03-01

A Rare Diagnosis in Emergency Department - Dolichoectasia
Acil Serviste Nadir Bir Tanı – Dolikoektazi

Yonca Senem AKDENİZ [1] , Gökcan AMAN [2] , Mehmet GÜN [3]


A patient admitting to emergency department without specific symptoms was diagnosed with a rare condition by cranial imagining. Dolichoectasia is the enlargement of the arteries frequently affecting intracranial arteries but bilateral carotid arteries involvement is rare. We present computered tomography and magnetic resonance imagining of a dolichoesctasis case.

Acil servise nonspesifik semptomlar ile başvuran hasta kraniyal görüntüleme sonucu nadir bir tanı aldı. Dolikoektasi sıklıkla intrakranial arterleri etkileyen arterlerin genişleme durumudur fakat bilateral karotis arter tutulumu nadir görülmektedir. Biz burada dolikoektazi vakasının bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemelerini sunuyoruz.

Primary Language en
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Image Presentation
Authors

Orcid: 0000-0002-4843-1155
Author: Yonca Senem AKDENİZ
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2496-5627
Author: Gökcan AMAN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4002-1434
Author: Mehmet GÜN
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ACİL TIP ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 9, 2019
Acceptance Date : December 24, 2019
Publication Date : March 1, 2020

AMA Akdeniz Y , Aman G , Gün M . A Rare Diagnosis in Emergency Department - Dolichoectasia. Phnx Med J.. 2020; 2(1): 57-57.