Year 2015, Volume 2 , Issue 2, Pages 23 - 34 2015-10-01

A research for evaluation of students' attitudes on the course of keyboard techniques: the case of Yalova University
Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği

Özgür Doğan Gürcü1 [1] , Cihat Çetin1 [2] , Merve Turpçu2 [3]


In this study, it is aimed to develop several recommendations for improving the positive perception and attitudes by evaluating students' attitudes who take the course of keyboard techniques in Yalova University. Thus, this course is aimed go through more efficiently and effectively. The Research method is defined as structured interview. The interview was conducted with 30 students who have taken the course of Keyboard Techniques at least two periods. The interview result is examined and analyzed as conceptual and thematic. As a result: it can be said that Keyboard is perceived as “profession- work gate”, the opinion is dominated that technologic developments will affect F keyboard negatively, considering the general factors affecting the course success, regularly and hard work and people internal motivation comes forward. It can be recommended that to provide giving education to people by skilled person about F keyboard, to support compatibility of F keyboard to technological tools, to organize local and national competitions.
Bu çalışmada Yalova Üniversitesi’nde “Klavye Teknikleri” dersi gören öğrencilerin derse ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi yoluyla, olumlu algı ve tutumlarının geliştirilmesine ilişkin çeşitli öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece bu dersin daha etkin ve verimli geçmesi hedeflenmektedir. Araştırma yöntemi yapılandırılmış mülâkat olarak belirlenmiştir. Klavye teknikleri dersini en az iki dönem boyunca almış 30 öğrenci ile mülâkat yapılmıştır. Mülâkat sonuçları kavramsal ve tematik olarak incelenmiş, analiz edilmiştir. Sonuç olarak; Klavyenin, bir “meslek – iş kapısı” olarak algılandığı, teknolojinin gelişiminin F klavye kullanımını olumsuz etkileyeceği görüşünün hâkim olduğu, ders başarısını etkileyen genel faktörlere bakıldığında düzenli ve çok çalışmanın ve kişinin iç motivasyonunun öne çıktığı söylenebilir. F klavye eğitimi konusunda uzman kişilerce halka eğitimler verilmesinin sağlanması, teknolojik aletlerin F klavye uyumlu olmasının desteklenmesi, yerel veya ulusal düzeyde yarışmaların düzenlenmesi önerilebilir.
Other ID JA47PU62ES
Journal Section Research Article
Authors

Author: Özgür Doğan Gürcü1

Author: Cihat Çetin1

Author: Merve Turpçu2

Dates

Publication Date : October 1, 2015

Bibtex @ { pjess374862, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {23 - 34}, doi = {}, title = {Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Gürcü1, Özgür Doğan and Çetin1, Cihat and Turpçu2, Merve} }
APA Gürcü1, Ö , Çetin1, C , Turpçu2, M . (2015). Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 2 (2) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/33854/374862
MLA Gürcü1, Ö , Çetin1, C , Turpçu2, M . "Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015 ): 23-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/33854/374862>
Chicago Gürcü1, Ö , Çetin1, C , Turpçu2, M . "Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 (2015 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği AU - Özgür Doğan Gürcü1 , Cihat Çetin1 , Merve Turpçu2 Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği %A Özgür Doğan Gürcü1 , Cihat Çetin1 , Merve Turpçu2 %T Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği %D 2015 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Gürcü1, Özgür Doğan , Çetin1, Cihat , Turpçu2, Merve . "Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 2 / 2 (October 2015): 23-34 .
AMA Gürcü1 Ö , Çetin1 C , Turpçu2 M . Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği. pjess. 2015; 2(2): 23-34.
Vancouver Gürcü1 Ö , Çetin1 C , Turpçu2 M . Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2015; 2(2): 34-23.