Year 2021, Volume 24 , Issue 2, Pages 409 - 415 2021-06-01

Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Geometric Shape and Ratio of Steel Fibers on Concrete Properties

Osman ŞİMŞEK [1] , Kenan TOKLU [2] , Muhammed Talha ÜNAL [3]


Birçok araştırmada betonun teknik özelliklerini artırmak için farklı cins ve tiplerdeki liflerle çalışmalar yapılmıştır. Genellikle son yıllarda betonun mekanik özeliklerinin öncelikli olan yerlerde çelik lif tercih edilmektedir.
Bu çalışmada, tarafımızca şekil verilerek oluşturulan 2 farklı çelik lif tipi (Z, C şeklinde) ve 80/60 çelik lifi, çimento ağılığının 0.0, 0.10, 0.15 ve 0.20 oranlarında kullanılmıştır.
Bu farklı şekillere sahip çelik liflerin, taze betonda oluşturdukları hava %’si miktarı ve işlenebilme özelliği gözlenirken; sertleşmiş betonda ise basınç, eğilme ve aşınma dayanımlarına olan etkileri incelenmiştir. Lifin şekli ve oranının, taze ve sertleşmiş beton özellikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Taze ve sertleşmiş betonda en optimum özellik, 80/60 lifinin %10 kullanılmasıyla elde edilmiştir.

Many studies have been conducted with fibers of different types and shapes to increase the technical properties of concrete. Generally, steel fiber has been preferred in the places where the mechanical properties of concrete have priority in recent years.
In this study, 2 different steel fiber types (Z, C shaped) and 80/60 steel fiber, which are formed by us, were used in the ratios of cement weights at 0.0, 0.10, 0.15 and 0.20. While the amount of air content and the workability of the steel fibers of these different shapes added in fresh concrete were observed; In hardened concrete, its effects on compressive strength, flexural strength and abrasion resistance were investigated.
The shape and ratio of the fiber have been shown to be effective on fresh and hardened concrete properties. The optimum feature in fresh and hardened concrete has been achieved by using 10% of 80/60 fiber.

  • [1] Arslan A. ve Aydın A. C., ’’Lifli Betonların Darbe Etkisi Altındaki Genel Özellikleri”, Çelik Tel Donatılı Betonlar Sempozyumu, Sabancı Center, İstanbul, 1-30, (1999). [2] Yaprak H., Şimşek O., ve Öneş A., ‘’Cam ve Çelik Liflerin Bazı Beton Özelliklerine Etkisi’’, Politeknik Dergisi, 7(4): 353-358, (2004). [3] Şimşek O., ‘’Beton ve Beton Teknolojisi’’, 5. Baskı, Seçkin Yayın Evi, Ankara, (2016). [4] Şimşek O., Erdal M., Sancak E., “Silis Dumanının Çelik Lifli Betonun Eğilme Dayanımına Etkisi”, G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(2), 211-215, (2005) [5] Yıldırım H., Sertbaş B. ve Berbergil V.,’’Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Polipropilen ve Çelik Lif Kullanılmasının İşlenebilirliğe Etkisi’’, 7. Ulusal Beton Kongresi, 28-30, (2007). [6] Sevil, C., ‘’Uçucu Küllü, Lifli Beton Kompozitinde Lif Tipinin Beton Özeliklerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, OGÜ, s.75, (2001). [7] Topçu İ. B. ve Boğa A. R., “Uçucu Kül ve Çelik Liflerin Beton ve Beton Borularda Kullanımı’’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-14, (2005). [8] Ekincioğlu Ö., “Karma Lif İçeren Çimento Esaslı Kompozitlerin Mekanik Davranışının İncelenmesi”, Sika Teknik Bülten, 10-11, (2002). [9] Bozkurt H. ve Karakurt C., ‘’Çelik Lif Katkılı Beton Yol Kaplamalarının Özellikleri’’, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), (2016). [10] TS 10514, ‘’Lif Takviyeli Betonun Karışım Oranları ve İmalatı İçin Kurallar’’, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, (2015). [11] TS 14889-1, ‘’ Lifler – Betonda Kullanım için – Bölüm 1: Çelik Lifler – Tarifler, Özellikler ve Uygunluk’’, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, (2006). [12] TS 802, ‘’ Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları’’. Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, (2016). [13] TS EN 12350-7, ‘’ Beton - Taze Beton Deneyleri - Bölüm 7: Hava İçeriğinin Tayini - Basınç Yöntemi’’, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, (2019). [14] TS EN 12350-2, ‘’Beton - Taze Beton Deneyleri - Bölüm 2: Çökme (Slump) Deneyi’’, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, (2019). [15] TS EN 12390-3, ‘’ Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini’’, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, (2019). [16] TS EN 12390-5, ‘’ Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini’’, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, (2019). [17] ASTM C944/C944M, ‘’Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete or Mortar Surfaces by the Rotating-Cutter Method’’, ASTM International, West Conshohocken, USA, (2019).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3842-5541
Author: Osman ŞİMŞEK (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1288-845X
Author: Kenan TOKLU
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6971-5838
Author: Muhammed Talha ÜNAL
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 20, 2020
Publication Date : June 1, 2021

Bibtex @research article { politeknik691640, journal = {Politeknik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi University}, year = {2021}, volume = {24}, pages = {409 - 415}, doi = {10.2339/politeknik.691640}, title = {Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Şimşek, Osman and Toklu, Kenan and Ünal, Muhammed Talha} }
APA Şimşek, O , Toklu, K , Ünal, M . (2021). Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması . Politeknik Dergisi , 24 (2) , 409-415 . DOI: 10.2339/politeknik.691640
MLA Şimşek, O , Toklu, K , Ünal, M . "Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" . Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 409-415 <https://dergipark.org.tr/en/pub/politeknik/issue/61515/691640>
Chicago Şimşek, O , Toklu, K , Ünal, M . "Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması". Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 409-415
RIS TY - JOUR T1 - Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması AU - Osman Şimşek , Kenan Toklu , Muhammed Talha Ünal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.2339/politeknik.691640 DO - 10.2339/politeknik.691640 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 415 VL - 24 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.691640 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.691640 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması %A Osman Şimşek , Kenan Toklu , Muhammed Talha Ünal %T Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması %D 2021 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 24 %N 2 %R doi: 10.2339/politeknik.691640 %U 10.2339/politeknik.691640
ISNAD Şimşek, Osman , Toklu, Kenan , Ünal, Muhammed Talha . "Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması". Politeknik Dergisi 24 / 2 (June 2021): 409-415 . https://doi.org/10.2339/politeknik.691640
AMA Şimşek O , Toklu K , Ünal M . Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. Politeknik Dergisi. 2021; 24(2): 409-415.
Vancouver Şimşek O , Toklu K , Ünal M . Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. Politeknik Dergisi. 2021; 24(2): 409-415.
IEEE O. Şimşek , K. Toklu and M. Ünal , "Çelik Liflerin Geometrik Şeklinin ve Oranının Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması", Politeknik Dergisi, vol. 24, no. 2, pp. 409-415, Jun. 2021, doi:10.2339/politeknik.691640