Year 2021, Volume 24 , Issue 2, Pages 637 - 643 2021-06-01

Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1
Effect of the Bleaching and Varnishing Process on the Collapse Time in Combustion of Wood Material, Part 1

Ahmet Cihangir YALINKILIÇ [1] , Eyüp AKSOY [2] , Musa ATAR [3] , Hakan KESKİN [4]


Bu çalışma, ağaç malzemede renk açma ve vernikleme işleminin yanmada yıkılma süresine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla; sapsız meşe (Quercus petraea Liebl.) odunundan ASTM D 358’e göre hazırlanan örnekler Sodyum hidroksit (NaOH), Hidrojen peroksit (H2O2), Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) ve Sodyum silikat (NaSiO3)’ın %18’lik çözeltisi ile renk açma işlemi yapıldıktan sonra ASTM D 3023 esaslarına göre su bazlı (Sb), sentetik (Sn), poliüretan (Pu) ve akrilik vernikler (Av) ile kaplanmıştır. Hazırlanan örneklerin yanmada yıkılma süreleri ASTM E 160-50’ye göre belirlenmiştir. Sonuç olarak; yıkılma süresi (sn) vernik düzeyinde en yüksek akrilikte (1129 sn), en düşük sentetikte (651,1 sn), renk açma maddesi olarak en yüksek R3 (1114 sn) de, en düşük R2 (438 sn) de bulunmuştur. Renk açma çözeltisi ve vernik etkileşimine göre en yüksek Sb+R5 (1460 sn), en düşük Sn+R3 (840 sn) bulunmuştur. Buna göre yanmada yıkılmanın geç olması beklenen alanlarda bu durum dikkate alınabilir.

The aim of this study was to investigate the impact of the bleaching and varnishing process on the collapse time in combustion of wood material. For this purpose, samples prepared from wood of European oak (Quercus petraea Liebl.) according to ASTM D 358, were covered with waterbased (Sb), synthetic (Sn), polyurethane (Pu) and acrylic varnishes (Av) after bleaching with 18 % solution of Sodium hydroxide (NaOH), Hydrogen peroxide (H2O2), Calcium hydroxide (Ca(OH)2) and Sodium silicate (NaSiO3). The collapse time on combustion of prepared samples were determined according to ASTM E 160-50. According to the result of reseach, collapse time according to varnish types was obtained the highest time acrylic (1129 sn), the lowest time synthetic (651.1 sn), according to bleacher types was gained the highest time R3 (1114 sn), the lowest time R2 (438 sn). According to interaction of bleaching and varnish types was obtained the highest time Sb+R5 (1460 sn), the lowest time Sn+R3 (840 sn). Accordingly, this situation can be taken into consideration in areas where burning is expected to be late.

 • [1] Highley T. L., Kicle T. K., ‘‘Biologuel Degraation of Wood’’, Phytopst Hology, 69: 1151-1157, (1990).
 • [2] Newel A. C., Haltrop N. F., ‘‘Coloring finishing and painting wood’’, USA, (1961).
 • [3] Banks W. B., Miller E. R., ‘‘Chemical Aspects of Wood Techology Sweden’’, Forest Products Journal, USA, (1982).
 • [4] Edwin P. B., Carter M., ‘‘Wood bleaches and bleaching methods, finishing eastern, hard woods’’, Department of Agriculture, Forest Products Laboratory, Madison, USA, 29-39, (1983).
 • [5] Özçifçi A., ‘‘Renk Açıcı Kimyasal Maddelerin Sapsız Meşe (Quercus Sessiliflora Salisb.) Odununun Yanma Özelliklerine Etkileri’’, Z.K.Ü.K.T.E.F. Teknoloji Dergisi, Sayı 3-4: 63-72, (2001).
 • [6] Yalınkılıç M. K., Demirci Z. ve Baysal E., ‘‘Çesitli emprenye maddelerinin duglas [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Frankco] odununun yanma özellikleri üzerine etkileri’’, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4 (1-2): 613-624, (1998).
 • [7] Baysal E., Yalınkılıç M. K., Çolak M. ve Göktaş O., ‘‘Bitkisel sepi maddeleri ve borlu bilesikler ile muamele edilen kızılçam (Pinus brutiaTen.) odununun yanma Özellikleri’’, Tübitak Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 27: 245-252 (2000).
 • [8] Örs Y., Atar M. ve Peker H., ‘‘Sarıçam odununun yanma özelliklerine bazı borlu bileşikler ve su itici maddelerin etkileri’’, Tübitak Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23: 501-509, (1999).
 • [9] TS 1476, ‘‘Odunda fiziksel ve mekanik özelliklerin tayini için homojen meşçerelerden numune ağacı ve laboratuvar numunesi alınması’’, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (1984).
 • [10] Bankowsky B., Eichletoer N., ‘‘Raw materials for environment frendly wood lacquers, WKI-Bencht’’, Holer Working Party, For Wood Research, Brunswicle, 31: 145-157, (1993).
 • [11] Atar M., ‘‘Renk açıcı kimyasal maddelerin ağaç malzemede üstyüzey işlemlerine etkileri’’, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (1999). [12] Şanıvar N., ‘‘Ağaç İşleri Üstyüzey İşlemleri’’, 4. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, (2001).
 • [13] Sönmez A., ‘‘Ağaçtan yapılmış mobilya üstyüzeylerinde kullanılan verniklerin önemli mekanik fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklılıkları’’, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (1989).
 • [14] Budakçı M., ‘‘Pnömatik adezyon deney cihazı tasarımı, üretimi ve ahşap verniklerinde denenmesi’’, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2003). [15] Payne H. F., ‘‘Organic coating technology’’, Peoria-Illiniois, 1: 536-560, (1965).
 • [16] ASTM D 358, ‘‘Standard specification for wood to be used as panels in weathering tests of coatings’’, ASTM Standards, USA, (1998).
 • [17] TS 2471, ‘‘Odunda fiziksel ve mekaniksel deneyler için rutubet miktarı tayini’’, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (1976).
 • [18] ASTM E 160-50, ‘‘Standart test method for combustible properties of terated wood by the crib test’’, ASTM Standards, USA, (1975).
 • [19] ASTM D 3023, ‘‘Standard practice for determination of resistance of factory applied coatings on wood products to stains and reagents’’, ASTM Standards, USA, (1998).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4442-6233
Author: Ahmet Cihangir YALINKILIÇ (Primary Author)
Institution: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0112-7567
Author: Eyüp AKSOY
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3944-5512
Author: Musa ATAR
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8753-0554
Author: Hakan KESKİN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution tübitak
Project Number 2010 / 109O043
Thanks Bu çalışma, TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje no: 2010 / 109O043.
Dates

Application Date : June 21, 2020
Publication Date : June 1, 2021

Bibtex @research article { politeknik755830, journal = {Politeknik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi University}, year = {2021}, volume = {24}, pages = {637 - 643}, doi = {10.2339/politeknik.755830}, title = {Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1}, key = {cite}, author = {Yalınkılıç, Ahmet Cihangir and Aksoy, Eyüp and Atar, Musa and Keskin, Hakan} }
APA Yalınkılıç, A , Aksoy, E , Atar, M , Keskin, H . (2021). Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1 . Politeknik Dergisi , 24 (2) , 637-643 . DOI: 10.2339/politeknik.755830
MLA Yalınkılıç, A , Aksoy, E , Atar, M , Keskin, H . "Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1" . Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 637-643 <https://dergipark.org.tr/en/pub/politeknik/issue/61515/755830>
Chicago Yalınkılıç, A , Aksoy, E , Atar, M , Keskin, H . "Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1". Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 637-643
RIS TY - JOUR T1 - Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1 AU - Ahmet Cihangir Yalınkılıç , Eyüp Aksoy , Musa Atar , Hakan Keskin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.2339/politeknik.755830 DO - 10.2339/politeknik.755830 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 637 EP - 643 VL - 24 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.755830 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.755830 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1 %A Ahmet Cihangir Yalınkılıç , Eyüp Aksoy , Musa Atar , Hakan Keskin %T Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1 %D 2021 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 24 %N 2 %R doi: 10.2339/politeknik.755830 %U 10.2339/politeknik.755830
ISNAD Yalınkılıç, Ahmet Cihangir , Aksoy, Eyüp , Atar, Musa , Keskin, Hakan . "Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1". Politeknik Dergisi 24 / 2 (June 2021): 637-643 . https://doi.org/10.2339/politeknik.755830
AMA Yalınkılıç A , Aksoy E , Atar M , Keskin H . Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1. Politeknik Dergisi. 2021; 24(2): 637-643.
Vancouver Yalınkılıç A , Aksoy E , Atar M , Keskin H . Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1. Politeknik Dergisi. 2021; 24(2): 637-643.
IEEE A. Yalınkılıç , E. Aksoy , M. Atar and H. Keskin , "Ağaç Malzemede Renk Açma ve Vernikleme İşleminin Yanmada Yıkılma Süresine Etkisi, Bölüm 1", Politeknik Dergisi, vol. 24, no. 2, pp. 637-643, Jun. 2021, doi:10.2339/politeknik.755830