Year 2021, Volume 24 , Issue 2, Pages 723 - 732 2021-06-01

Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması
Calculation of Building Cooling Loads Using The Cooling Degree-Hour Method

Mustafa ERTÜRK [1] , Yusuf ÇAY [2]


Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen son otuz sekiz yılın her ayı, günün 24 saati, yılın 8760 saati için 332880 saatlik dış hava kuru termometre sıcaklık veri seti kullanılmıştır. Bu setteki veriler visual basic tabanlı geliştirilen üç yazılıma aktarılarak aylık ve sezonluk bazda günün 24 saati için ayrı ayrı saatlik olarak, herhangi iki zaman dilimi arasında dış hava sıcaklık görülme sıklıkları ve Soğutma Derece Saat Değerleri (SDSD) analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; soğutma dönemi aylık bazda en yüksek dış hava sıcaklığı görülme sıklığı 29 °C dış hava sıcaklığı için 105,624 saatle ağustos ayında, sezonluk bazda en düşük görülme sıklığı ise 0,84 saatle 44 °C olarak, sezondaki her ay için en yüksek dış hava görülme sıklıkları 26-31 °C arasında olduğu ve bu sıcaklık aralığında sezonluk görülme sıklığının 317, 88 saat olduğu tespit edilmiştir. Temmuz ayında 24 °C İç Ortam Referans Sıcaklığı (İORS) için saat 13-14 arasındaki SDSD 115.1 SDS olarak, saat 15-17 arasındaki SDSD ise bu iki zaman dilimi arasındaki SDSD’leri toplanarak 404.6 SDS olarak tahmin edilmiştir. Sezonluk olarak bu iki zaman dilim arasında SDSD’nin 1367.5 SDS olacağı tahmin edilmiştir. Soğutma dönemi İORS 24 °C seçildiğinde SDSD 3972,6 SDS olmakta, İORS 20 °C seçilirse SDSD’nin % 258 artacağı, 28 C çıkarıldığında ise SDSD’nin % 3.683 azalacağı tahmin edilmiştir.
In this study, outdoor air dry thermometer temperature data for 332,880 hours were obtained from the State General Directorate of Meteorology for every month, 24 hours per day, 8760 hours per year over the last thirty-eight years. This data set was transferred to three softwares developed with visual basic and then analyzed hourly for every 24 hours, frequency of external air temperature between any two time intervals and cooling degree hour values (CDHV) on a monthly and seasonal basis. According to the analysis results, the highest external air temperature incidence for 29°C in the cooling period was 105,624 hours in August on a monthly basis. On a seasonal basis, the lowest incidence was 0.84 hours for 44°C. The highest incidence of external air temperature for each month in the season was between 26-31°C and the seasonal incidence of this temperature interval was identified as 317.88 hours. With 24°C indoor reference temperature (IDRT) between 13.00-14.00 hours in the month of July, the CDHV was 115.1 CDH. Adding the CDHV for the two time intervals from 15.00-17.00 hours, a total of 404.6 CDH was estimated. Seasonally, the CDHV for these two time intervals were estimated to be 3972.6 CDH. When 24 °C is chosen as IDRT for the cooling period, the CDHV is 3972.6 CDH, while if 20 °C is chosen the CDHV is estimated to increase by 258% and if 28 °C is chosen the CDVH is estimated to reduce by 3,683%.
 • [1] Dilmaç Kesen., “A comparison of new turkish thermal insulation in building”, Energy & Building, 35 (2) :161-174, (2003).
 • [2] Bulut, H., Büyükalaca O., Yılmaz T., Aktacir M. A., “GAP bölgesi için detaylı iklim verileri”, GAP IV. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, 183-191,(2002).
 • [3] Büyükalaca O., Bulut H., Yılmaz T., “Analysis of variable-base heating and cooling degree-days for Turkey”, Applied Energy, 69(4): 269-283, (2001).
 • [4] Bulut H., Büyükalaca O., Yılmaz T., “New Outdoor Cooling Design Data for Turkey”, Energy, 27(10): 923-946 (2002).
 • [5] Coşkun C., Oktay Z., Ertürk M., “Konutların ısıtma sezonunda seçilen iç ortama sıcaklık parameteresinin enerji-maliyet-çevre açısından değerlendirilmesi ve bir uygulama örneği”, ΙΧ. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 529-538, (2009).
 • [6] Satman A., Yalcinkaya N., “Heating and cooling degree-hours for Turkey”, Energy, 24(10): 833–40, (1999).
 • [7] Coskun C., “A novel approach to degree-hour calculation: Indoor and outdoor reference temperature based degree-hour calculation” Energy, 35(6): 2455-2460, (2010).
 • [8] Oktay Z., Coskun C., Dincer I., “A new approach for predicting cooling degree hours and energy requirements in buildings”, Energy, 36(8): 4855-4863, (2011).
 • [9] Papakostas, K., Kyriakis, N. “Heating and cooling degree-hours for Athens and Thessaloniki, Greece”, Renewable Energy, 30(12): 1873-1880, (2005).
 • [10] Badescu V., Zamfir E., “Degree-days, degree-hours and ambient temperature bin data from monthly-average temperatures (Romania)”, Energy Conversion and Management, 40 (8): 885-900, (1999).
 • [11] Ertürk M.,“Isıtma ve soğutma derece saat hesaplamalarında farklı bir yöntemin araştırılması ve geliştirilmesi”. Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği, (2012).
 • [12] Coskun C., Ertürk M., Oktay Z., Dinçer İ., “Aylık bazda saatlik derece-saat değerlerinin tespitini mümkün kılan yeni bir yaklaşım”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 31: 28- ( 2012).
 • [13] Durmayaz A., Kadıoğlu M., “Heating energy requirements and fuel consumptions in the biggest city centers of Turkey”, Energy Conversion and Management, 44(7), 1177-1192, (2003).
 • [14] Büyükalaca, O. ve Bulut, H., “Detailed weather data for the provinces covered by the Southeastern Anatolia Project(GAP) of Turkey”, Applied Energy, 77(2):187–204, (2003).
 • [15] Bulut, H., Buyukalaca, O. and Yilmaz, T., “Determination and application of the data used in energy estimation methods for Istanbul”, Proceedings of 5th International HVAC&R Technology Symposium, İstanbul, 1-11, (2002).
 • [16] Bulut H., Büyükalaca O., Yılmaz T., “Türkiye için ısıtma ve soğutma derece gün bölgeleri”, 16 Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, 1-6, (2007).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0517-6940
Author: Mustafa ERTÜRK (Primary Author)
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4007-6168
Author: Yusuf ÇAY
Institution: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 14, 2020
Publication Date : June 1, 2021

Bibtex @research article { politeknik780630, journal = {Politeknik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi University}, year = {2021}, volume = {24}, pages = {723 - 732}, doi = {10.2339/politeknik.780630}, title = {Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması}, key = {cite}, author = {Ertürk, Mustafa and Çay, Yusuf} }
APA Ertürk, M , Çay, Y . (2021). Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması . Politeknik Dergisi , 24 (2) , 723-732 . DOI: 10.2339/politeknik.780630
MLA Ertürk, M , Çay, Y . "Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması" . Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 723-732 <https://dergipark.org.tr/en/pub/politeknik/issue/61515/780630>
Chicago Ertürk, M , Çay, Y . "Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması". Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 723-732
RIS TY - JOUR T1 - Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması AU - Mustafa Ertürk , Yusuf Çay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.2339/politeknik.780630 DO - 10.2339/politeknik.780630 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 723 EP - 732 VL - 24 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.780630 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.780630 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması %A Mustafa Ertürk , Yusuf Çay %T Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması %D 2021 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 24 %N 2 %R doi: 10.2339/politeknik.780630 %U 10.2339/politeknik.780630
ISNAD Ertürk, Mustafa , Çay, Yusuf . "Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması". Politeknik Dergisi 24 / 2 (June 2021): 723-732 . https://doi.org/10.2339/politeknik.780630
AMA Ertürk M , Çay Y . Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması. Politeknik Dergisi. 2021; 24(2): 723-732.
Vancouver Ertürk M , Çay Y . Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması. Politeknik Dergisi. 2021; 24(2): 723-732.
IEEE M. Ertürk and Y. Çay , "Soğutma Derece-Saat Yöntemini Kullanarak Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması", Politeknik Dergisi, vol. 24, no. 2, pp. 723-732, Jun. 2021, doi:10.2339/politeknik.780630