Research Article
BibTex RIS Cite

Müzikal Minimalizm: Bir Yanıltıcı Ad Mı?

Year 2023, Issue: 24, 111 - 122, 30.06.2023
https://doi.org/10.59446/porteakademik.1292776

Abstract

‘Minimal’ teriminin atfedildiği müzik için uygun olup olmadığı besteciler ve araştırmacılar arasında uzun zaman boyunca tartışma konusu olmuştur. Tamamlayıcı olmaları veya ‘minimalizm’in yerini almaları gibi çeşitli amaçlar ile bu terim yerine birçok alternatif önerilmiştir. Bu kavramsal tartışmalar beraberinde, ilgili müziğin hangi bakımlardan ‘minimal’ olduğunun bir sorgulamasını getirmiştir. Müzikal minimalizmin ayırt edici özellikleri üzerine yapılmış olan önceki çalışmaların birçoğu ya alternatif terminolojinin bir kritiğini ya da minimal müzik ile minimal sanatın bir karşılaştırmasını sunmaktadır. Ancak, bu çalışma, müzikal minimalizmin hangi yönlerden minimal olduğunu çokdisipliner bir yöntemle irdelemektir ki bu, elzemdir.
Öncelikle, bu müzik ve sanatın neden ‘minimal’ olarak değerlendirildiği üzerine yapılmış olan çalışmalar incelenmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Doğruluk açısından daha geniş bir bakış açısı elde edebilmek için, odak noktası bu müziğin ortaya çıktığı, geliştiği ve yaygınlaştığı 1960'lar ve 1980'ler arasındaki dönemle sınırlı tutulmamış, 19. yy. müziğinden günümüze kadar olan geniş bir zaman aralığını ele almak tercih edilmiştir. Ayrıca, bu müziği ve sanatı çevreleyen sosyokültürel dinamikler de dikkate alınmıştır çünkü ilgili eserlerin yüzeysel özelliklerine doğrudan yansımaktadırlar. Ancak, ilgili sosyokültürel dinamikler çalışmanın ana odak noktasında yer almadıklarından dolayı sadece gerekli görülen yerlerde, kısaca değinilmişlerdir. İkincil olarak, terimin spesifik bir müzikal bağlamda kullanıldığı bilinen ilk yayın sunulmuş ve akademisyenler tarafından önerilen diğer başlangıç noktaları ile birlikte tartışılmıştır; ayrıca, müzikal minimalizm ile arasında doğrudan bir ilişki olması nedeniyle terimin sanatta ilk kez kullanıldığı varsayılan metne de yer verilmiştir. Üçüncül olarak, bu çalışmanın ana sorusu olan ‘müzikal minimalizmin bir hatalı adlandırma olup olmadığı’nı cevaplamaya yönelik, müzikte minimalizm ve sanatta minimalizm, bu iki disiplinden birer temsili eserin seçilmesi yöntemi ile tartışılmıştır. Dördüncül olarak, alternatif terminoloji, çalışmanın ana sorusuna yönelik bir cevap bulabilmek adına tartışılmıştır.
Tarihsel, teorik ve estetik incelemenin sonunda, 'minimal' teriminin bu müziği ifade etmek için tamamen yanlış olmadığı, ancak minimalist müziği 'tekrarın özgürleşmesi' olarak görmenin, bu müziğin Batı sanat müziğindeki önemini değerlendirmede daha isabetli bir yaklaşım olacağı sonucuna varılmıştır.

References

 • Andre, C. (1969). Lever [Sculpture]. L’art moderne. Retrieved May 5, 2023, from https://art.moderne.utl13.fr/2014/03/cours-du-10-mars-2014/2/
 • Bernard, J. W. (1993). The Minimalist Aesthetic in the Plastic Arts and Music. Perspectives of New Music, 31(1), 86–132. https://doi.org/10.2307/833043
 • Bernard, J. W. (2003). Minimalism, Postminimalism, and the Resurgence of Tonality in Recent American Music. American Music, 21(1), 112–133. https://doi.org/10.2307/3250558
 • Cage, J. (2011). John Cage Seçme Yazılar (S. Fırıncıoğlu, Ed.). Pan Yayıncılık.
 • Cage, J. (2011). Satie’nin Savunması. In S. Fırıncıoğlu (Ed.), John Cage Seçme Yazılar (pp. 85–92). Pan Yayıncılık.
 • Andre, C. (1966). Lever. [sculpture]. National Gallery of Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
 • Carulli, F. (1817). 24 Preludes [Guitar score].
 • Danto, A. (2003). Richard Wollheim. The Guardian. Retrieved May 4, 2023, from https://www.theguardian.com/news/2003/nov/05/guardianobituaries.booksobituaries
 • Gann, K. (2010). No Such Thing as Silence. Yale University Press.
 • Gann, K. (2016). A Technically Definable Stream of Postminimalism, Its Characteristics and Its Meaning. In The Ashgate Research Companion to Minimalist and Postminimalist Music (p. 41). Routledge.
 • Glass, P. (2015). Words Without Music. Liveright Publishing Company.
 • Johnson, T. (1981). Maximalism on the Beach: Philip Glass. In Writings on Glass (pp. 57–59). University of California Press.
 • Johnson, T. A. (1994). Minimalism: Aesthetic, Style, or Technique? The Musical Quarterly, 78(4), 742–773. http://www.jstor.org/stable/742508
 • Mertens, W. (2007). American Minimal Music (J. Hautekiet, Trans.). Kahn & Averill London.
 • Nickleson, P. (2023). Indistinct Minimalisms: Punk, No Wave, and the Death of Minimalism. In The Names of Minimalism: Authorship, Art Music, and Historiography in Dispute (pp. 129–175). University of Michigan Press. http://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.10207791.9
 • Nyman, M. (1968, October 11). Minimal music. The Spectator.
 • Orledge, R. (1998). Understanding Satie’s “Vexations.” Music & Letters, 79(3), 386–395. http://www.jstor.org/stable/855366
 • Page, T. (1980). Dialogue with Philip Glass and Steve Reich. In Writings on Glass (pp. 98–102). University of California Press.
 • Potter, K. Minimalism (USA). (2019). Grove Music Online. Retrieved 4 May. 2023, from https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002257002.
 • Potter, K. (2000). Four Musical Minimalists. Cambridge University Press.
 • Potter, K. (2013). Mapping Early Minimalism. In The Ashgate Research Companion to Minimalist and Postminimalist Music (pp. 19–39). Taylor & Francis Group.
 • Reich, S. (1967). Piano Phase. On Early Works [CD] Nonesuch Records. (1987)
 • Reich, S. (1968). Music as a Gradual Process. In Audio Culture: Readings in Modern Music (pp. 304–306).
 • Rose, B. (1960). ABC Art. Art in America. Retrieved May 5, 2023, from https://www.artnews.com/art-in-america/features/abc-art-barbara-rose-1234580665/
 • Strickland, E. (1992). Minimalism: T. In Writings on Glass (pp. 113–131). University of California Press.
 • Schoenberg, A. (1950). Style and Idea (D. Newlin, Ed.). Philosophical Library.
 • The birth of minimalism. (1968). The Spectator. Retrieved May 5, 2023, from https://www.spectator.co.uk/article/the-birth-of-minimalism/
 • Warburton, D. (1988). A Working Terminology for Minimal Music. Intégral, 2, 135–159. http://www.jstor.org/stable/40213909
 • Wollheim, R. (1968). Minimal Art. In G. Battcock (Ed.), Minimal Art a Critical Anthology (pp. 387–400). E.P. Dutton & Co.
 • Young, L. M. (1965). Lecture 1960. The Tulane Drama Review, 10(2), 73–83. https://doi.org/10.2307/1125232
 • Young, L. M. (1958). Trio for Strings. On Trio for Strings [LP]. New York, NY: Dia Art Foundation (2021).

Musical Minimalism: Is It a Misnomer?

Year 2023, Issue: 24, 111 - 122, 30.06.2023
https://doi.org/10.59446/porteakademik.1292776

Abstract

Whether the term ‘minimal’ is appropriate for the music to which it refers to has been a subject of debate among scholars and composers. Many alternative terms were suggested as substitutions or complements. Consequently, the extent to which minimalist music is minimal has been discussed. Most of the previous studies on the distinctive qualities of minimal music and whether the term is misleading provided either a discussion of the alternative terminology or a comparison of minimal art and music; on the other hand, this essay aims to investigate the ways in which minimal music is ‘minimal’ with a broader view from the perspectives of different disciplines, which is necessary.
First, previous studies on understanding why such music and art are considered ‘minimal’ are reviewed and compared. To establish a broader perspective for accuracy, the focus is not limited to the period between the 1960s and 1980s, when minimalist music appeared, developed, and flourished. Sociocultural dynamics surrounding this art and music are also considered since they reflect in the surface qualities of the works; hence a two-way relationship. However, the related sociocultural aspects are only briefly mentioned since they are not in the main scope of this study. Second, the first known publication in which the term is used in a distinctive musical context is presented and discussed in addition to the other starting points suggested by scholars; moreover, the spectrum is broadened with the first publication in which the term was used in the arts due to the reason that there is a direct relationship between the two. Third, a comparison and discussion of minimal art and minimal music is provided regarding the main question of whether minimal music is a misnomer by choosing two representative works from each discipline. Fourth, alternative terminology is discussed in an attempt to provide an answer to the fundamental question, the objective of the paper.
At the end of the historical, theoretical and aesthetic enquiry, it is proposed that the term ‘minimal’ is not completely inaccurate to denote this music; however, regarding minimalist music as the ‘emancipation of repetition’ provides more insight into evaluating its importance in Western art music.

References

 • Andre, C. (1969). Lever [Sculpture]. L’art moderne. Retrieved May 5, 2023, from https://art.moderne.utl13.fr/2014/03/cours-du-10-mars-2014/2/
 • Bernard, J. W. (1993). The Minimalist Aesthetic in the Plastic Arts and Music. Perspectives of New Music, 31(1), 86–132. https://doi.org/10.2307/833043
 • Bernard, J. W. (2003). Minimalism, Postminimalism, and the Resurgence of Tonality in Recent American Music. American Music, 21(1), 112–133. https://doi.org/10.2307/3250558
 • Cage, J. (2011). John Cage Seçme Yazılar (S. Fırıncıoğlu, Ed.). Pan Yayıncılık.
 • Cage, J. (2011). Satie’nin Savunması. In S. Fırıncıoğlu (Ed.), John Cage Seçme Yazılar (pp. 85–92). Pan Yayıncılık.
 • Andre, C. (1966). Lever. [sculpture]. National Gallery of Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
 • Carulli, F. (1817). 24 Preludes [Guitar score].
 • Danto, A. (2003). Richard Wollheim. The Guardian. Retrieved May 4, 2023, from https://www.theguardian.com/news/2003/nov/05/guardianobituaries.booksobituaries
 • Gann, K. (2010). No Such Thing as Silence. Yale University Press.
 • Gann, K. (2016). A Technically Definable Stream of Postminimalism, Its Characteristics and Its Meaning. In The Ashgate Research Companion to Minimalist and Postminimalist Music (p. 41). Routledge.
 • Glass, P. (2015). Words Without Music. Liveright Publishing Company.
 • Johnson, T. (1981). Maximalism on the Beach: Philip Glass. In Writings on Glass (pp. 57–59). University of California Press.
 • Johnson, T. A. (1994). Minimalism: Aesthetic, Style, or Technique? The Musical Quarterly, 78(4), 742–773. http://www.jstor.org/stable/742508
 • Mertens, W. (2007). American Minimal Music (J. Hautekiet, Trans.). Kahn & Averill London.
 • Nickleson, P. (2023). Indistinct Minimalisms: Punk, No Wave, and the Death of Minimalism. In The Names of Minimalism: Authorship, Art Music, and Historiography in Dispute (pp. 129–175). University of Michigan Press. http://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.10207791.9
 • Nyman, M. (1968, October 11). Minimal music. The Spectator.
 • Orledge, R. (1998). Understanding Satie’s “Vexations.” Music & Letters, 79(3), 386–395. http://www.jstor.org/stable/855366
 • Page, T. (1980). Dialogue with Philip Glass and Steve Reich. In Writings on Glass (pp. 98–102). University of California Press.
 • Potter, K. Minimalism (USA). (2019). Grove Music Online. Retrieved 4 May. 2023, from https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002257002.
 • Potter, K. (2000). Four Musical Minimalists. Cambridge University Press.
 • Potter, K. (2013). Mapping Early Minimalism. In The Ashgate Research Companion to Minimalist and Postminimalist Music (pp. 19–39). Taylor & Francis Group.
 • Reich, S. (1967). Piano Phase. On Early Works [CD] Nonesuch Records. (1987)
 • Reich, S. (1968). Music as a Gradual Process. In Audio Culture: Readings in Modern Music (pp. 304–306).
 • Rose, B. (1960). ABC Art. Art in America. Retrieved May 5, 2023, from https://www.artnews.com/art-in-america/features/abc-art-barbara-rose-1234580665/
 • Strickland, E. (1992). Minimalism: T. In Writings on Glass (pp. 113–131). University of California Press.
 • Schoenberg, A. (1950). Style and Idea (D. Newlin, Ed.). Philosophical Library.
 • The birth of minimalism. (1968). The Spectator. Retrieved May 5, 2023, from https://www.spectator.co.uk/article/the-birth-of-minimalism/
 • Warburton, D. (1988). A Working Terminology for Minimal Music. Intégral, 2, 135–159. http://www.jstor.org/stable/40213909
 • Wollheim, R. (1968). Minimal Art. In G. Battcock (Ed.), Minimal Art a Critical Anthology (pp. 387–400). E.P. Dutton & Co.
 • Young, L. M. (1965). Lecture 1960. The Tulane Drama Review, 10(2), 73–83. https://doi.org/10.2307/1125232
 • Young, L. M. (1958). Trio for Strings. On Trio for Strings [LP]. New York, NY: Dia Art Foundation (2021).
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Music
Journal Section Research Articles
Authors

Orhan Torun 0000-0002-3554-9365

Early Pub Date August 21, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date May 5, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 24

Cite

APA Torun, O. (2023). Musical Minimalism: Is It a Misnomer?. Porte Akademik Müzik Ve Dans Araştırmaları Dergisi(24), 111-122. https://doi.org/10.59446/porteakademik.1292776
AMA Torun O. Musical Minimalism: Is It a Misnomer?. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi. June 2023;(24):111-122. doi:10.59446/porteakademik.1292776
Chicago Torun, Orhan. “Musical Minimalism: Is It a Misnomer?”. Porte Akademik Müzik Ve Dans Araştırmaları Dergisi, no. 24 (June 2023): 111-22. https://doi.org/10.59446/porteakademik.1292776.
EndNote Torun O (June 1, 2023) Musical Minimalism: Is It a Misnomer?. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi 24 111–122.
IEEE O. Torun, “Musical Minimalism: Is It a Misnomer?”, Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, no. 24, pp. 111–122, June 2023, doi: 10.59446/porteakademik.1292776.
ISNAD Torun, Orhan. “Musical Minimalism: Is It a Misnomer?”. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi 24 (June 2023), 111-122. https://doi.org/10.59446/porteakademik.1292776.
JAMA Torun O. Musical Minimalism: Is It a Misnomer?. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi. 2023;:111–122.
MLA Torun, Orhan. “Musical Minimalism: Is It a Misnomer?”. Porte Akademik Müzik Ve Dans Araştırmaları Dergisi, no. 24, 2023, pp. 111-22, doi:10.59446/porteakademik.1292776.
Vancouver Torun O. Musical Minimalism: Is It a Misnomer?. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi. 2023(24):111-22.