Research Article
BibTex RIS Cite

Bingöl İlinde 2016 Yılına ait Bebek Ölümleri ve Nedenlerinin İncelenmesi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 5, 30.04.2018
https://doi.org/10.21765/pprjournal.448534

Abstract

Giriş: Toplumsal gelişmişlik ile bebek ölümleri arasında bir
neden sonuç ilişkisi vardır, gelişmişlik arttıkça bebek ölümleri
azalmaktadır. Bu çalışma ili Bingöl ilindeki 2016 yılında meydana
gelen bebek ölümlerinin hızları, nedenleri ve ilişkili olabilecek
faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Metot: Çalışma 2016 yılında Bingöl ilinde meydana gelen 99
bebek ölümünün tamamının dosyalar üzerinde incelemesi ile
yapılmıştır. Bebek ölümleri ile ilgili bilgiler dosya taraması ile
elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22 kullanılmıştır.
Verilerin analizinde Ki-kare testi, kullanılmıştır. p<0.05 anlamlı
olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Bingöl ili 2016 yılında toplam 5485 canlı doğum
olmuştur ve 99 bebek ölümü meydana gelmiştir. Bebek ölüm
hızı binde 18’dir, ölümlerin çoğu erken neonatal dönemde
meydana gelmiştir. Prematürite ve konjenital anomaliler en sık
ölüm nedenleridir. Ölen bebeklerin annelerinde eğitim seviyesi
düşük, akraba evliliğinin yaygın olduğu görülmüştür.
Sonuç: Kadınların eğitim seviyesi yükseltilmeli, gebelik
öncesinde aile danışmanlığı hizmetleri etkin biçimde verilmeli,
antenatal bakım ve izlemlerin sayısı artırılmalı, postnatal dönem
bakım hizmetleri geliştirilmelidir. 

References

 • REFERANS 1- Tezcan, Sabahat. Türkiye'de bebek ve çocuk ölümleri. Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi Halk Sağliği Anabilim Dali, 1985.
 • REFERANS 2- Eryurt, Mehmet Ali, and İsmet Koç. "Yoksulluk ve çocuk ölümlülüğü: Hanehalkı refah düzeyinin çocuk ölümlülüğü üzerindeki etkisi." Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi 52.3 (2009).
 • REFERANS 3- Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri. "2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması." Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye 1 (2014).
 • REFERANS 4- You, Danzhen et al. “Global, Regional, and National Levels and Trends in Under-5 Mortality Between 1990 and 2015, with Scenario-Based Projections to 2030: a Systematic Analysis by the UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation.” The Lancet 386.10010 (2015): 2275–2286
 • REFERANS 5- http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24649
 • REFERANS 6- Yıllığı, Sağlık İstatistikleri. "TC Sağlık Bakanlığı." Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Ankara (2016): 181-209.
 • REFERANS 7- https://www.acog.org/Patients/FAQs/Preterm-Premature-Labor-and-Birth
 • REFERANS 8- Kalter H. Teratology in the 20th century: environmental causes of congenital malformations in humans and how they were established. Neurotoxicol Teratol 2003; 25(2): 131-282.
 • REFERANS 9- WHO and International Center for Equity in Health/Pelotas. State of inequality. Reproductive, maternal, newborn and child health. Geneva: World Health Organization; 2015. (http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/164590/1/9789241564908_eng.pdf, accessed 10 April 2016
 • REFERANS 10- Gelişmişlik, Sosyo-Ekonomik. "İllerin Ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (Sege-2011)."

Investigation of Infant Deaths and Causes of the Year 2016 in Bingöl Province

Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 5, 30.04.2018
https://doi.org/10.21765/pprjournal.448534

Abstract

Introduction: There is a causal relationship between social
development and infant mortality, infant mortality decreases as
development progresses. The aim of this study is to investigate
the rates, causes and related factors of infant mortality in the
province of Bingöl in 2016.
Method: The study was carried out in 2016 by examining the
files of all of the 99 infant deaths in the province of Bingöl.
Information on infant deaths was obtained by file scanning. SPSS
22 was used in the analysis of the data. Chi-square test was used
in the analysis of the data. p <0.05 was considered significant.
Results: Bingöl province has a total of 5485 live births in 2016
and 99 infant deaths have occurred. The infant mortality rate is
18 per cent, most of the deaths occurring in the early neonatal
period. Prematurity and congenital anomalies are the most
common causes of death. The level of education in the mothers
of the deceased babies is low, and the consanguineous marriage
is widespread.
Conclusion: The education level of women should be
upgraded, family counseling services should be given effectively
before pregnancy, antenatal care and monitoring should be
increased and postnatal care services should be improved.

References

 • REFERANS 1- Tezcan, Sabahat. Türkiye'de bebek ve çocuk ölümleri. Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi Halk Sağliği Anabilim Dali, 1985.
 • REFERANS 2- Eryurt, Mehmet Ali, and İsmet Koç. "Yoksulluk ve çocuk ölümlülüğü: Hanehalkı refah düzeyinin çocuk ölümlülüğü üzerindeki etkisi." Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi 52.3 (2009).
 • REFERANS 3- Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri. "2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması." Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, TC Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye 1 (2014).
 • REFERANS 4- You, Danzhen et al. “Global, Regional, and National Levels and Trends in Under-5 Mortality Between 1990 and 2015, with Scenario-Based Projections to 2030: a Systematic Analysis by the UN Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation.” The Lancet 386.10010 (2015): 2275–2286
 • REFERANS 5- http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24649
 • REFERANS 6- Yıllığı, Sağlık İstatistikleri. "TC Sağlık Bakanlığı." Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Ankara (2016): 181-209.
 • REFERANS 7- https://www.acog.org/Patients/FAQs/Preterm-Premature-Labor-and-Birth
 • REFERANS 8- Kalter H. Teratology in the 20th century: environmental causes of congenital malformations in humans and how they were established. Neurotoxicol Teratol 2003; 25(2): 131-282.
 • REFERANS 9- WHO and International Center for Equity in Health/Pelotas. State of inequality. Reproductive, maternal, newborn and child health. Geneva: World Health Organization; 2015. (http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/164590/1/9789241564908_eng.pdf, accessed 10 April 2016
 • REFERANS 10- Gelişmişlik, Sosyo-Ekonomik. "İllerin Ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (Sege-2011)."

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Original Articles
Authors

BURAK METE 0000-0002-0780-6176

SERKAN YILDIZ 0000-0001-6610-2120

VEDAT SÖYİLER 0000-0002-7635-787X

ESRA DOĞAN This is me 0000-0001-7728-0037

HASAN DURMUŞ 0000-0001-6610-2120

AHMET TİMUR This is me 0000-0002-6284-4677

Publication Date April 30, 2018
Acceptance Date October 8, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 6 Issue: 1

Cite

Vancouver METE B, YILDIZ S, SÖYİLER V, DOĞAN E, DURMUŞ H, TİMUR A. Bingöl İlinde 2016 Yılına ait Bebek Ölümleri ve Nedenlerinin İncelenmesi. pediatr pract res. 2018;6(1):1-5.