Review
BibTex RIS Cite

Anesthetic Approach In Pediatric Laparoscopic Operations

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 31 - 38, 31.12.2018
https://doi.org/10.21765/pprjournal.413368

Abstract


References

  • 1. Göney E. Endoskopik (Laparoskopik) Cerrahinin Tarihçesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 1994;14(2):79-86.2. Tander B. Laparoskopik cerrahi ve laparoskopik cerrahide anestezik yaklaşım. İç: Özcengiz D, Barış S. Pediyatrik Anestezi. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi 2014:689-700. 3. Tuna AT, Akkoyun I, Darcin S, et al. Effects of carbon dioxide insufflation on regional cerebral oxygenation during laparoscopic surgery in children: a prospective study. Braz J Anesthesiol 2016 May-Jun;66(3):249-53.4. Barış S. Laparoskopik cerrahide anestezik yaklaşım. İç: Özcengiz D, Barış S. Pediyatrik Anestezi. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi 2014:701-10.5. Karaman Y, Gönüllü M, Özkarakaş H, ark. Laparoskopik cerrahide anestezi uygulamalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2012, 22(1):1-4.6. Bar-Yosef S. Çev: Çiçek M. Laparoskopik cerrahi komplikasyonları. İç: Atlee JL. Anestezide Komplikasyonlar. 2. Baskı. Adana:Nobel Kitabevi, 2012:831-5.7. Çiftçi İ, Gündüz M. Çocukta diyafragmatik Morgagni Hernisi’nin laparoskopik onarımı. Genel Tıp Derg 2012; 22(3):112-4.8. Bahadır GG. Yenidoğan ve bebeklerde gastroözofageal reflü cerrahisi. Çocuk Cerrahisi Derg 2016; 30(3):181-5.9. Akbiyik F, Tiryaki T, Azılı MN, et al. Laparoscopic splenectomy in children. Laparosc Endosc Surg Sci 2009; 16(2):83-7.10. Kuzdan MÖ, Karadağ Ç, Dokucu Aİ, ark. Damar mühürleme cihazı ile laparoskopik splenektomi: 25 olguluk seri deneyimi. Bakırköy Tıp Derg 2010; 6(4): 165-9.11. Vernon AH, Georgeson KE, Harmon CM. Pediatric laparoscopic appendectomy for acute appendicitis. Surg Endosc 2004 Jan;18(1):75-9.12. Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, ark. Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi: Yeni bir yöntem. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 20(1):29-34.13. Akkoyun I, Akbiyik F. Closing the appendicular stump with a polymeric clip in laparoscopic appendectomy: Analysis of 121 pediatric patients. Eur J Pediart Surg 2012;22:133-5.14. Hamill JK, Fracs MBChB, Liley A, et al. Intraperitoneal local anesthetic for laparoscopic appendectomy in children: A randomized controlled trial. Ann Surg 2017 Jul;266(1):189-194. 15. Tomecka MJ, Bortsov AV, Miller NR, et al. Substantial postoperative pain is common among children undergoing laparoscopic appendectomy. Paediatr Anaesth 2012 Feb;22(2):130-5.16. İstanbulluoğlu MO, Kaynar M. Ürolojik laparoskopik cerrahide komplikasyonlar. Turk Urol Sem 2010; 1:142-6.17. Öbek C. Ürolojik laparoskopide komplikasyonlar ve önlenmesi. Üroonkoloji Bülteni 2005;2:3-8.18. Tekin A, Ateş O, Hakgüder G, ark. Laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi. DEÜ Tıf Fak Derg 2009; 23(1):13-7.

Pediyatrik Laparoskopik Ameliyatlarda Anestezik Yaklaşım

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 31 - 38, 31.12.2018
https://doi.org/10.21765/pprjournal.413368

Abstract

Çocuklarda laparoskopi önceleri tanısal amaçla uygulanmaya başlanmış, ancak o dönemde non-invaziv görüntüleme yöntemlerinin gelişmesinden dolayı geri planda kalmıştır. Erişkin hastalarda laparoskopinin operatif morbiditeyi ve hastanede kalış süresini azaltmada katkı sağladığı farkedilince pediyatrik hastalarda da tedavi amaçlı kullanımı yaygınlaşmıştır. Açık cerrahide olmayan bazı özellikler laparoskopik ameliyatlarda anestezi yönetiminin rolünü ve önemini arttırmaktadır.  

References

  • 1. Göney E. Endoskopik (Laparoskopik) Cerrahinin Tarihçesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 1994;14(2):79-86.2. Tander B. Laparoskopik cerrahi ve laparoskopik cerrahide anestezik yaklaşım. İç: Özcengiz D, Barış S. Pediyatrik Anestezi. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi 2014:689-700. 3. Tuna AT, Akkoyun I, Darcin S, et al. Effects of carbon dioxide insufflation on regional cerebral oxygenation during laparoscopic surgery in children: a prospective study. Braz J Anesthesiol 2016 May-Jun;66(3):249-53.4. Barış S. Laparoskopik cerrahide anestezik yaklaşım. İç: Özcengiz D, Barış S. Pediyatrik Anestezi. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi 2014:701-10.5. Karaman Y, Gönüllü M, Özkarakaş H, ark. Laparoskopik cerrahide anestezi uygulamalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2012, 22(1):1-4.6. Bar-Yosef S. Çev: Çiçek M. Laparoskopik cerrahi komplikasyonları. İç: Atlee JL. Anestezide Komplikasyonlar. 2. Baskı. Adana:Nobel Kitabevi, 2012:831-5.7. Çiftçi İ, Gündüz M. Çocukta diyafragmatik Morgagni Hernisi’nin laparoskopik onarımı. Genel Tıp Derg 2012; 22(3):112-4.8. Bahadır GG. Yenidoğan ve bebeklerde gastroözofageal reflü cerrahisi. Çocuk Cerrahisi Derg 2016; 30(3):181-5.9. Akbiyik F, Tiryaki T, Azılı MN, et al. Laparoscopic splenectomy in children. Laparosc Endosc Surg Sci 2009; 16(2):83-7.10. Kuzdan MÖ, Karadağ Ç, Dokucu Aİ, ark. Damar mühürleme cihazı ile laparoskopik splenektomi: 25 olguluk seri deneyimi. Bakırköy Tıp Derg 2010; 6(4): 165-9.11. Vernon AH, Georgeson KE, Harmon CM. Pediatric laparoscopic appendectomy for acute appendicitis. Surg Endosc 2004 Jan;18(1):75-9.12. Ateş O, Hakgüder G, Olguner M, ark. Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi: Yeni bir yöntem. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 20(1):29-34.13. Akkoyun I, Akbiyik F. Closing the appendicular stump with a polymeric clip in laparoscopic appendectomy: Analysis of 121 pediatric patients. Eur J Pediart Surg 2012;22:133-5.14. Hamill JK, Fracs MBChB, Liley A, et al. Intraperitoneal local anesthetic for laparoscopic appendectomy in children: A randomized controlled trial. Ann Surg 2017 Jul;266(1):189-194. 15. Tomecka MJ, Bortsov AV, Miller NR, et al. Substantial postoperative pain is common among children undergoing laparoscopic appendectomy. Paediatr Anaesth 2012 Feb;22(2):130-5.16. İstanbulluoğlu MO, Kaynar M. Ürolojik laparoskopik cerrahide komplikasyonlar. Turk Urol Sem 2010; 1:142-6.17. Öbek C. Ürolojik laparoskopide komplikasyonlar ve önlenmesi. Üroonkoloji Bülteni 2005;2:3-8.18. Tekin A, Ateş O, Hakgüder G, ark. Laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi. DEÜ Tıf Fak Derg 2009; 23(1):13-7.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Reviews
Authors

Mine AKIN 0000-0002-1380-0256

Publication Date December 31, 2018
Acceptance Date April 24, 2019
Published in Issue Year 2018 Volume: 6 Issue: 3

Cite

Vancouver AKIN M. Pediyatrik Laparoskopik Ameliyatlarda Anestezik Yaklaşım. pediatr pract res. 2018;6(3):31-8.