Year 2020, Volume 8 , Issue 1, Pages 16 - 18 2020-04-30

Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice

Meltem GÜMÜŞ [1] , Halil Haldun Haldun EMİROĞLU [2]


Özet: Sarılık yenidoğan bebeklerde sık görülen bulgulardan biridir. Normal fizyolojik bir durum olarak kabul edilir ve genellikle selim, geçici bir durumdur. Serum bilirubin düzeyi yaklaşık 6 mg/dl'nin üzerinde ise gözle görülebilir hale gelmektedir. Term bir bebekte 14 günden sonra devam eden hiperbilirubinemi, uzamış yenidoğan sarılığı olarak tanımlanmaktadır. Patolojik sarılık, gebelik haftası 35 ve üzerindeki bebeklerde serum total bilirubin değerinin bilirubin normogramında % 95 persentil ve üzerinde olması ile tanımlanır. Bebeklerin çoğunluğu benign ankonjuge hiperbilirubinemiye sahiptir. Ancak bu hastaların küçük bir grubunda morbidite ve/veya mortalite ile sonuçlanabilen konjuge hiperbilirubinemi ve karaciğer hastalığı vardır. Konjuge hiperbilirubinemi her zaman patolojiktir. Bu yazıda, uzamış neonatal sarılık yaklaşımı gözden geçirilmektedir. Abstract: Jaundice is one of the most common problems in the newborn. It is generally accepted as a physiologic condition and most cases are benign and transient. Serum bilirubin level is above 6 mg/dl in newborns, jaundice is visible. Hyperbilirubinemia, which continues after a period of 14 days in a term neonate, is defined as prolonged neonatal jaundiced. Pathologic jaundice is defined as a bilirubin level above the 95 th percentile in infants larger than 35 gestational weeks. The vast majority of affected infants have a benign unconjugated hyperbilirubinemia. But in a small portion of this patients have conjugated hyperbilirubinemia and liver disease, which may cause morbidity and/or mortality. Conjugated hyperbilirubinemia in the newborn period is always pathologic. This present paper reviews the approach to the prolonged neonatal jaundiced.
karaciğer, sarılık, yenidoğan
 • Referans 1. Hartley J. The Jaundiced Baby. In: Kelly DA, ed. Diseases of the liver and biliary system in children. 4th ed. Birmingham: John Wiley & Sons Ltd; 2017 p.99-126.
 • Referans 2. Moyer V, Freese DK, Whitington, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Guideline for the evaluation of cholestatic jaundice in infants: Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004; 39: 115-28.
 • Referans 3. Suchy FJ. Neoanatal Cholestasis. Pediatr Rev 2004; 25: 388-96.
 • Referans 4. Aydoğdu S, Özgenç F, Atik T, Ünal F, Tokat Y, Yağcı RV. Biliary atresia in Turkish Children. Pediatr Int 2004; 46: 158-61.
 • Referans 5. Demirbas D, Brucker WJ, Berry GT. Inborn Errors of Metobolism with Hepatopathy. Metabolism defects of Galactose, Fructose and Tyrosine. Pedıatr Clin North Am 2018; Apr 65: 337-352.
 • Referans 6. Patel D, Teckman JH. Alpha-1-Antitrypsin Deficiency Liver Disease. Clin Liver Dis 2018; Nov 22: 643-55. doi: 10.1016/j.cld.2018.06.010. Epub 2018 Aug 22.
 • Referans 7. Moyer K, Balistreri W. Hepatobiliary disease in patients with cystic fibrosis. Curr Opin Gastroenterol 2009; May; 25: 272-8.
 • Referans 8. Andre N, Foquelaure B, Jubin V, Ovaert C. Succesful treatment of severe cardiomyopathy with NTBC in a child with tyrosinemia type I. J Inherit Metab Dis 2005; 28: 103-6.
 • Referans 9. Meena BL, Khanna R, Bihari C, Rastogi A, Rawat D, Alam S. Bile duct pausity in childhood-spectrum, profile and outcome. Eur L Pediatr 2018 (Aug); 177: 1261-69. doi: 10.1007/s00431-018-3181-3. Epub 2018 Jun 4.
 • Referans 10. Evason K, Bove KE, Finegold MJ, et al. Morphologic Findings in Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis 2 (PFIC2): Correlation With Genetic and Immunohistochemical Studies. Am J Surg Pathol 2011; 35: 687–696.
 • Referans 11. Tümgör G. Kolestaz ve Kaşıntı: Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz? J Curr Pediatr 2016; 14: 88-95.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Case Reports
Authors

Orcid: 0000-0002-9257-6597
Author: Meltem GÜMÜŞ (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1635-1150
Author: Halil Haldun Haldun EMİROĞLU
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Thanks Biyokimyasal testler için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalına, Histopatolojik değerlendirme için Patoloji Bilim Dalına, Genetik çalışma için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Ana Bilimi Dalı’na teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @case report { pprjournal697841, journal = {Pediatric Practice and Research}, issn = {2147-6470}, address = {}, publisher = {MediHealth Academy Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {16 - 18}, doi = {}, title = {Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice}, key = {cite}, author = {Gümüş, Meltem and Emi̇roğlu, Halil Haldun} }
APA Gümüş, M , Emi̇roğlu, H . (2020). Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice . Pediatric Practice and Research , 8 (1) , 16-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pprjournal/issue/56707/697841
MLA Gümüş, M , Emi̇roğlu, H . "Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice" . Pediatric Practice and Research 8 (2020 ): 16-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pprjournal/issue/56707/697841>
Chicago Gümüş, M , Emi̇roğlu, H . "Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice". Pediatric Practice and Research 8 (2020 ): 16-18
RIS TY - JOUR T1 - Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice AU - Meltem Gümüş , Halil Haldun Emi̇roğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Pediatric Practice and Research JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 18 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-6470- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pediatric Practice and Research Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice %A Meltem Gümüş , Halil Haldun Emi̇roğlu %T Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice %D 2020 %J Pediatric Practice and Research %P 2147-6470- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Gümüş, Meltem , Emi̇roğlu, Halil Haldun . "Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice". Pediatric Practice and Research 8 / 1 (April 2020): 16-18 .
AMA Gümüş M , Emi̇roğlu H . Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice. pediatr pract res. 2020; 8(1): 16-18.
Vancouver Gümüş M , Emi̇roğlu H . Nadir Görülen Uzamış Yenidoğan Sarılığı Öyküsü/A Rare Case of Prolonged Neonatal Jaundice. Pediatric Practice and Research. 2020; 8(1): 16-18.