Year 2021, Volume 9 , Issue 1, Pages 1 - 4 2021-04-30

Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders
Sezaryen ile Doğan Bebeklerde Alerji Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi

İzzet FİDANCI [1] , Eribenur ÖTEGEN [2] , Halise KEÇİK [3] , Rumeysa Betül YILMAZ [4] , Zehra Nur YAĞLI [5] , Hilal AKSOY [6] , Duygu AYHAN BAŞER [7] , Mustafa CANKURTARAN [8]


Aim: The aim of this study is to investigate and examine the possibility that cesarean section, which is becoming increasingly common today, may cause risky conditions such as allergies not only for the mother but also for the baby in the future. Material and Method: The questionnaire was applied to the mothers who applied to the Family Medicine outpatient clinic between July and November 2020, who accepted to participate in the study and received written consent. Results: Of the 90 participants included in the study, 45 (50%) had cesarean section and 45 (50%) had a normal birth. No variation was found according to the type of delivery in those whose children were diagnosed with allergies. Likewise, there was no statistical relationship between the presence of allergies and the variables we looked at. Among the other variables examined, there was only a significant difference in smoking during pregnancy according to the mode of delivery (p = 0.041). Conclusion: Although it is prohibited off-label cesarean delivery, which can be left to the patient due to commercial concerns, is a delivery method to be chosen by a doctor only in the presence of an indication. Cesarean section may have complications for the mother and the baby, and the recommended method is to deliver the baby with normal delivery through the vaginal canal. Pregnant women should be informed that normal birth is the healthiest delivery method with correct information.
Amaç: Bu çalışmanın amacı günümüzde gittikçe yaygınlaşan sezaryen ile doğumun sadece anneye değil ileri de bebek için de alerji gibi riskli durumlar ortaya çıkarabileceği ihtimalinin araştırılarak irdelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Temmuz – Kasım 2020 tarihleri arasında Aile Hekimliği polikliniğine başvuran, 2 yaş altı tek çocuğu olan annelerden çalışmaya katılmayı kabul edip, yazılı onam alınanlara anket uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 90 katılımcıdan 45 (%50) tanesi sezaryen, 45 (%50) tanesi normal doğum yapmıştı. Çocuğu alerji tanısı alanlarda doğum şekline göre bir değişkenlik saptanmadı. Aynı şekilde alerji varlığı ile baktığımız değişkenler arasında istatistiksel bir ilişki saptanmadı. Bakılan diğer değişkenlerden sadece gebelikte sigara kullanımında doğum şekline göre anlamlı bir farklılık vardı (p=0.041). Sonuç: Günümüzde endikasyon dışı yasak olmasına rağmen ticari kaygılarla hastanın kendine bırakılabilen sezaryen doğum, sadece endikasyon varlığında doktor tarafından seçilecek bir doğum yöntemidir. Sezaryen doğumunun anne ve bebek için komplikasyonları olabilmekte olup, önerilen yöntem, bebeğin vajinal kanaldan geçerek normal doğumla doğurtulmasıdır. Gebeler doğru bilgilendirmelerle normal doğumun en sağlıklı doğum yöntemi olduğu anlatılmalıdır.
 • American College of Obstetricians and Gynecologists. Surgery and patient choice: the ethics of decision making: ACOG committee opinion: no. 289 (November 2003). Int J Gynaecol Obstet 2004;84:188-93.
 • Yerebasmaz N, Altınbaş S, Aldemir O, Erkaya S. Anne ve Bebek İçin Hangisi Daha Güvenilir: Elektif Sezeryan mı? Acil Sezeryan mı?.Ortadogu Tip Dergisi 2013;5(4):194-197.
 • Smit JJ, Boon L, Lukacs NW. Respiratory Virus induced regulation of asthma-like responses in mice depends upon CD8 T cells and interferon-γ production. Am J Pathol. 2007;171(6):1944–51.
 • Schaub B, Lauener R, vonMutius E. The many faces of the hygiene hypothesis. J Allergy Clin Immunol. 2006; 117(5): 969-77.
 • Smith GCS, Wood AM, White IR, et al. Neonatal respiratory morbidity at term and the risk of childhood Asthma. Arch Dis Child 2004;89;956-960.
 • Özdemir Ö. Prebiyotikler, probiyotikler ve alerji (Bölüm 76). Şekerel BE, editor. Çocukluk Çağında Allerji, Astım ve İmmünoloji. Balıkesir: Ada Basın-Yayın; 2015;819-43.
 • Renz-Polster H, David MR, Buist AS, Vollmer WM, O’Connor EA, Frazier EA, et al. Caesarean section delivery and the risk of allergic disorders in childhood. Clin Exp Allergy 2005;35(11):1466-1472.
 • Özdemir Ö, Elmas B. Alerjik rinitin değişken prevalansı ve prevalansı etkileyen risk faktörleri. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2016; 26(6):371-382.
 • Li Y, Jiang Y, Li S, Shen X, Liu J, Jiang F. Pre and postnatal risk factors in relation to allergic rhinitis in school-aged children in China. PLoS One 2015;10:0114022.
 • Düzgün M, Yazıcı B, Sevdin S, Kermen S. 0-6 ay süt çocuklarında inek sütü protein alerjisi varlığının değerlendirilmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi 2019;1(2):7-11.
 • Eggesbø M, Botten G, Stigum H, Nafstad P, Magnus P. Is delivery by cesarean section a risk factor for food allergy?. Journal of Allergy and clinical Immunology, 2003;112(2):420-426.
 • Turan Mİ, Ergüven M, Özdemir M. The Evaluation of Prenatal and Enviromental Risk Factors in Children with Asthma, Allergic Rhinitis and Bronchial Asthma. Nobel Med 2013;9(2):32-37.
 • Warner JA LS, Pollock I, Longbottom JL, Warner Jo. The influence of exposure to house dust mite, cat, polen and fungal allergens in the home on primary sensitization in asthma. Pediatr Allergy Immunol 1990;1:79-86.
 • Bornehag CG, Sundell J, Hagerhed L, Janson S, DBH Study Group. Pet‐keeping in early childhood and airway, nose and skin symptoms later in life. Allergy 2003;58(9):939-944.
 • Moore MM, Rifas-Shiman SL, Rich-Edwards JW, Kleinman KP, Camargo CA, Gold DR, Gillman MW. Perinatal predictors of atopic dermatitis occurring in the first six months of life. Pediatrics 2004;113(3):468-474.
 • Xu B, Jarvelin MR, Pekkanen J. Prenatal factors and occurrence of rhinitis and eczema among offspring. Allergy. 1999;54:829–836.
 • Olesen AB, Ellingsen AR, Olesen H, Juul S, Thestrup PK. Atopic dermatitis and birth factors: historical follow-up by record linkage. BMJ. 1997;314:1003–1008.
 • World Health Statistics 2009. Health service coverage, 71-81, http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf. (02.02.2021).
 • Bal MD, Yılmaz SD, Beji NK. Kadınların sezaryen doğum tercihleri. FN Hemşirelik Dergisi 2013;21(2):139-46.
 • Sarowar MG, et al. Calculation of costs of pregnancyand puerperium-related care: experience from a hospital in a lowincome country. J Health Popul Nutr. 2010;28(3):264-272.
 • Chi IC, Whatley A, Wilkens L, Potts M. In-hospital maternal mortality risk by cesarean and vaginal deliveries in two less developed countries-A descriptive study. Int J Gynaecol Obstet. 1986;24(2):121-131.
 • Hall HM, Bewley S. Maternal mortality and mode of delivery. Lancet. 1999;354: 776.
 • Wen SW, et al. Comparison of maternal mortality and morbidity between trial of labor and elective cesarean section among women with previous cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(4):1263-1269.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9848-8697
Author: İzzet FİDANCI (Primary Author)
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8265-6457
Author: Eribenur ÖTEGEN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6860-7939
Author: Halise KEÇİK
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5039-1797
Author: Rumeysa Betül YILMAZ
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3649-1262
Author: Zehra Nur YAĞLI
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3330-9317
Author: Hilal AKSOY
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5153-2184
Author: Duygu AYHAN BAŞER
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8213-7515
Author: Mustafa CANKURTARAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Dates

Acceptance Date : February 3, 2021
Publication Date : April 30, 2021

Bibtex @research article { pprjournal856951, journal = {Pediatric Practice and Research}, issn = {2147-6470}, address = {}, publisher = {MediHealth Academy Yayıncılık}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {1 - 4}, doi = {10.21765/pprjournal.856951}, title = {Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders}, key = {cite}, author = {Fidancı, İzzet and Ötegen, Eribenur and Keçik, Halise and Yılmaz, Rumeysa Betül and Yağlı, Zehra Nur and Aksoy, Hilal and Ayhan Başer, Duygu and Cankurtaran, Mustafa} }
APA Fidancı, İ , Ötegen, E , Keçik, H , Yılmaz, R , Yağlı, Z , Aksoy, H , Ayhan Başer, D , Cankurtaran, M . (2021). Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders . Pediatric Practice and Research , 9 (1) , 1-4 . DOI: 10.21765/pprjournal.856951
MLA Fidancı, İ , Ötegen, E , Keçik, H , Yılmaz, R , Yağlı, Z , Aksoy, H , Ayhan Başer, D , Cankurtaran, M . "Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders" . Pediatric Practice and Research 9 (2021 ): 1-4 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pprjournal/issue/61769/856951>
Chicago Fidancı, İ , Ötegen, E , Keçik, H , Yılmaz, R , Yağlı, Z , Aksoy, H , Ayhan Başer, D , Cankurtaran, M . "Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders". Pediatric Practice and Research 9 (2021 ): 1-4
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders AU - İzzet Fidancı , Eribenur Ötegen , Halise Keçik , Rumeysa Betül Yılmaz , Zehra Nur Yağlı , Hilal Aksoy , Duygu Ayhan Başer , Mustafa Cankurtaran Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21765/pprjournal.856951 DO - 10.21765/pprjournal.856951 T2 - Pediatric Practice and Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 4 VL - 9 IS - 1 SN - 2147-6470- M3 - doi: 10.21765/pprjournal.856951 UR - https://doi.org/10.21765/pprjournal.856951 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pediatric Practice and Research Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders %A İzzet Fidancı , Eribenur Ötegen , Halise Keçik , Rumeysa Betül Yılmaz , Zehra Nur Yağlı , Hilal Aksoy , Duygu Ayhan Başer , Mustafa Cankurtaran %T Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders %D 2021 %J Pediatric Practice and Research %P 2147-6470- %V 9 %N 1 %R doi: 10.21765/pprjournal.856951 %U 10.21765/pprjournal.856951
ISNAD Fidancı, İzzet , Ötegen, Eribenur , Keçik, Halise , Yılmaz, Rumeysa Betül , Yağlı, Zehra Nur , Aksoy, Hilal , Ayhan Başer, Duygu , Cankurtaran, Mustafa . "Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders". Pediatric Practice and Research 9 / 1 (April 2021): 1-4 . https://doi.org/10.21765/pprjournal.856951
AMA Fidancı İ , Ötegen E , Keçik H , Yılmaz R , Yağlı Z , Aksoy H , Ayhan Başer D , Cankurtaran M . Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders. pediatr pract res. 2021; 9(1): 1-4.
Vancouver Fidancı İ , Ötegen E , Keçik H , Yılmaz R , Yağlı Z , Aksoy H , Ayhan Başer D , Cankurtaran M . Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders. Pediatric Practice and Research. 2021; 9(1): 1-4.
IEEE İ. Fidancı , E. Ötegen , H. Keçik , R. Yılmaz , Z. Yağlı , H. Aksoy , D. Ayhan Başer and M. Cankurtaran , "Evaluation of the Relationship between Cesarean Section and Childhood Allergic Disorders", Pediatric Practice and Research, vol. 9, no. 1, pp. 1-4, Apr. 2021, doi:10.21765/pprjournal.856951