Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Hakkâri ili 4-12 yaş arası okul çağı erkek çocuklarında genital anomali oranları

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 54 - 57, 01.09.2022
https://doi.org/10.21765/pprjournal.1083984

Abstract

Amaç: Bu çalışmada ilimizdeki anaokulu, ilkokul ve ortaokula devam eden erkek çocuklarında dış genital organ anomali oranlarını bulmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Tarama için gerekli izinler alındıktan sonra 27 adet okulda öğrenim görmekte olan 3685 erkek çocuk çalışmaya dahil edildi. Tüm öğrenciler aynı çocuk cerrahisi uzmanı tarafından okullarında muayene edildi ve dış genital organ anomalileri kaydedildi. Bulgular: Öğrencilerin yaşları 4 ila 13 arasında idi. Çalışmaya katılan 3685 öğrencinin 137’inde (%3,7) anomali saptandı. Saptanan anomaliler; inmemiş testis (%0,8), inguinal herni (%1,0), hipospadias (%0,7), hidrosel (%0,9) ve sünnet komplikasyonu (%0,2) idi. Sonuç: Çalışmamızda dış genital anomalilerin oranı oldukça yüksek olarak tespit edildi. Sonuçlar okul çağında yapılan tarama muayenelerinin ve aile ilgisinin yetersiz olduğunu düşündürmektedir. Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda genital anomalilerin erken tanı ve tedavisini sağlamak amaçlı okul taramalarının düzenli hale getirilmesi gerekmektedir.

References

 • 1. Cinislioglu AE, Ozkaya F, Altay MS, Aksoy Y. The incidence of epididymal anomalies in the bilateral and unilateral cryptorchidism cases: A comparative study. J Pediatr Urol. 2020;16(6):819 e1- e8.
 • 2. Kokar İK, Karabayraktar T, Altaş A, et al. Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri. Ankara Medical Journal. 2019;19(1):41-9.
 • 3. Altunoluk B, Bakan V, Özer A, et al. Kahramanmaraş ilköğretim okullarına devam eden erkek öğrencilerde dış genital organ anomali prevalansı. Türk Üroloji Dergisi. 2010;36(1):87-90.
 • 4. Kayikçi Ma, Kamil Ç, Akman Ry, Ali E. Düzce İlinde İlköğretim Çağindaki Erkek Çocuklarda Diş Genital Organ Anomali Oranlari. Türk Üroloji Dergisi. 2005;31 (1): 79-81
 • 5. Davarcı M, Rifaioğlu MM, İnci M, et al. Hatay ili 7-11 yaş arası dış genital organ anomali oranları. Van Tıp Dergisi 2012;19(3):108-11.
 • 6. Mazen I, El-Ruby M, Kamal R, et al. Screening of genital anomalies in newborns and infants in two egyptian governorates. Horm Res Paediatr. 2010;73(6):438-42.
 • 7. Koroglu E, Karaaslan Y, Yoneyman F, Gurvit G, Yusuf M. Ro-CODEC Çocuklarda kronik hastalıkların sıklığı taraması çalışması. Ankara, Medico-Graphics. 1996:97-100.
 • 8. Akay A, Şahin H, Em S, Kuru A, Ayçiçek S, Bircan M. Diyarbakır il merkezindeki ilkokul çağı erkek çocuklarında dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology. 2002;28(1):76-
 • 9. Adayener C, Ateş F, Soydan H, Türk L, Şenkul T, Baykal K. Türkiye’de 13-15 yaş arası ergen erkek çocuklarda dış genital organ hastalığı oranları. Türk Üroloji Dergisi. 2010;36(2):155-9. 10. Remzi D, Çakmak F, Erol D. İlkokul çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri ve gelişim bozuklukları insidansı. Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni. 1980;13(3):269-73.
 • 11. Çiftçi H, Keser Bs, Karataş Öf, Savaş M, Yeni E, Verit A. Şanlıurfa'da 4-6 yaş erkek çocuklarda dış genital organ bozukluğu. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology. 2008;34(1):56-9.
 • 12. Koç A, Elaltuntaş E, Ötünçtemur A. Cizre’de 7-14 yaş arası erkek çocuklarda genital anomali oranları. Yeni Üroloji Dergisi. 2011;6(1):18-21.
 • 13. Ceccarelli PL, Lucaccioni L, Poluzzi F, et al. Hypospadias: clinical approach, surgical technique and long-term outcome. BMC Pediatr. 2021;21(1):523.

Genital anomaly rates in school age boys in 4-12 aged in Hakkari province

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 54 - 57, 01.09.2022
https://doi.org/10.21765/pprjournal.1083984

Abstract

Aim: In this study, we aimed to find the rates of the external genital organ anomalies in male children attending preschool, primary school and middle school in our city. Material and method: Following obtaining the legal approval for screening, 3685 male children attending to 27 schools were included into the study. All students were examined by an a pediatric surgeon in their school and external genital organ anomalies were recorded. Results: Age of the children ranged from 4 to 13 years. The anomalies were identified in 137 students (3.7%) among 3685 participants. The anomalies were undescended testis (0.8%), inguinal hernia (1.0%), hypospadias (0.7%), hydrocele (0.9%) and circumcision complications (0.2%). Conclusion: The rate of external genital anomalies was found to be quite high in our study. The results suggest that screening examinations during primary school ages and family care are insufficient. A health control system that would provide the early diagnosis and treatment of external genital anomalies in preschool and school ages should be developed.

References

 • 1. Cinislioglu AE, Ozkaya F, Altay MS, Aksoy Y. The incidence of epididymal anomalies in the bilateral and unilateral cryptorchidism cases: A comparative study. J Pediatr Urol. 2020;16(6):819 e1- e8.
 • 2. Kokar İK, Karabayraktar T, Altaş A, et al. Çocuklarda İnmemiş Testis Vakalarında Ebeveynlerin Farkındalık Düzeyleri. Ankara Medical Journal. 2019;19(1):41-9.
 • 3. Altunoluk B, Bakan V, Özer A, et al. Kahramanmaraş ilköğretim okullarına devam eden erkek öğrencilerde dış genital organ anomali prevalansı. Türk Üroloji Dergisi. 2010;36(1):87-90.
 • 4. Kayikçi Ma, Kamil Ç, Akman Ry, Ali E. Düzce İlinde İlköğretim Çağindaki Erkek Çocuklarda Diş Genital Organ Anomali Oranlari. Türk Üroloji Dergisi. 2005;31 (1): 79-81
 • 5. Davarcı M, Rifaioğlu MM, İnci M, et al. Hatay ili 7-11 yaş arası dış genital organ anomali oranları. Van Tıp Dergisi 2012;19(3):108-11.
 • 6. Mazen I, El-Ruby M, Kamal R, et al. Screening of genital anomalies in newborns and infants in two egyptian governorates. Horm Res Paediatr. 2010;73(6):438-42.
 • 7. Koroglu E, Karaaslan Y, Yoneyman F, Gurvit G, Yusuf M. Ro-CODEC Çocuklarda kronik hastalıkların sıklığı taraması çalışması. Ankara, Medico-Graphics. 1996:97-100.
 • 8. Akay A, Şahin H, Em S, Kuru A, Ayçiçek S, Bircan M. Diyarbakır il merkezindeki ilkokul çağı erkek çocuklarında dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology. 2002;28(1):76-
 • 9. Adayener C, Ateş F, Soydan H, Türk L, Şenkul T, Baykal K. Türkiye’de 13-15 yaş arası ergen erkek çocuklarda dış genital organ hastalığı oranları. Türk Üroloji Dergisi. 2010;36(2):155-9. 10. Remzi D, Çakmak F, Erol D. İlkokul çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri ve gelişim bozuklukları insidansı. Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni. 1980;13(3):269-73.
 • 11. Çiftçi H, Keser Bs, Karataş Öf, Savaş M, Yeni E, Verit A. Şanlıurfa'da 4-6 yaş erkek çocuklarda dış genital organ bozukluğu. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology. 2008;34(1):56-9.
 • 12. Koç A, Elaltuntaş E, Ötünçtemur A. Cizre’de 7-14 yaş arası erkek çocuklarda genital anomali oranları. Yeni Üroloji Dergisi. 2011;6(1):18-21.
 • 13. Ceccarelli PL, Lucaccioni L, Poluzzi F, et al. Hypospadias: clinical approach, surgical technique and long-term outcome. BMC Pediatr. 2021;21(1):523.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Articles
Authors

Elif ERTEN> (Primary Author)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-3666-295X
Türkiye

Thanks Mecburi hizmet yükümlülüğü sırasında yapmış olduğum okul taraması sırasında bana izin veren Hakkâri il Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne, çalışmayı yaparken bana yardımda bulunan Halk Sağlığı çalışanlarına, yardımcı sağlık personeline, okul idarecilerine, öğretmenlerine vermiş oldukları emeklerden dolayı sonsuz teşekkürler. Saygılarımla…
Publication Date September 1, 2022
Acceptance Date May 20, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 2

Cite

Vancouver Erten E. Hakkâri ili 4-12 yaş arası okul çağı erkek çocuklarında genital anomali oranları. Pediatric Practice and Research. 2022; 10(2): 54-57.