BibTex RIS Cite

Determining The Attitude Of Secondary School Students Towards Physical Education And Sport Lesson (Muğla Sample)

Year 2012, Volume: 3 Issue: 2, 78 - 89, 23.05.2012

Abstract

Determining The Attitude Of Secondary School Students Towards Physical Education And Sport Lesson (Muğla Sample)

 

*Ali GÜRBÜZ                                  ** Yrd. Doç. Dr Hüseyin ÖZKAN

 

Abstract

 

            The purpose of this research is to determine the attitude of secondary school students in Muğla towards Physical Education and Sports lessons.

            While secondary school students in Muğla from the scope of this research, 458 volunteer secondary school students (232 of whom are male and 226 of whom are female) who were selected randomly from 8 secondary schools from the 6th, 7th and 8th grade classes form the sample of the research.

            Survey method was used collect data. Demographic features are covered in the first part of the survey while the scale of physical education and attitude which Demirhan and Altay (2001) revised in the second part. SPSS (16) statistics programme used to evaluate the data and the level of significance was taken as (p<0,05).

The frequency analyses were performed to determine the percentage of demographic data and survey items. The T-test is used to compare the gender and attitude towards physical education in independent groups. One-way analysis of variance is utilized to compare the attitude towards physical education and the parameters age, level of class and success.

            Significant difference was not found between the attitude grades towards the physical education lesson of the male and female students (P<0.05).

 

Key Words: Attitude, Physical Education and Sports, Secondary Schools

 

 *Mimar Sinan University, Lecturer of Physical Educatiıon and Sports

**Muğla Üniversity, School of Physical Education and Sports

References

 • Altay, F, Özdemir, Z. (2006). “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim 1. Kademesinde Öğrenim Gören 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması1”. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım Muğla Üniversitesi, Nobel Yayınları, Muğla
 • Chung, M. H., and Phillips, D. A. (2002). “The relationship Between Attitude Toward Physical Education and leisure – Time Exercise in High School Students”. Physical Educator 00318981, 20020901,Vol.59, Issue 3. (Indianapolis, Ind.).
 • Çetin, M. (2007). “Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması”. Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Demirhan, G., Altay, F. (2001). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği”, II. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu. Ankara
 • Demirhan, G., Koca, C., (2004). “An Examination Of High School Students’ Attitudes Toward Physical Education With Regard To Sex and Sport Participation, Perceptual and Motor Skills”, 98, 754-758
 • Ercan, A. R. (1998). “Eğitimde Başarı İçin Öğrenci Tanıma Teknikleri”. (Üçüncü Baskı). Milli Eğitim Basımevi. Ankara
 • Bozdoğan, A. E., Yalçın, N. (2005). “İlköğretim 6,7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Derslerindeki Fizik Konularına Karşı Tutumları”. Gazi Üniversitesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 6 (1)
 • Hünük, D. (2006). “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti ve Spora Aktif Katılımları Açısından Karşılaştırılması”. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı. Ankara
 • Gary, E. B., David, A. B. (1991). “Children’s Attitudes Tovards Activity and Perceptions of Physical Education”. Health Education Research, Vol.6, No.4, 465-478 10.
 • Gsgm. (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü). (1999). “30 Haziran 2 Temmuz Spor Şurası”. Ankara 11.
 • Meb (Milli Eğitim Bakanlığı). (2000). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları Rehberi”. Milli Eğitim Basımevi. Ankara 12.
 • Subramaniam, P. R. and Silverman, S. (2007). “Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education. Elsevier”. Teaching and Teacher Education. 23. 602- 611. 13.
 • Yapıcı, M. (2004). “Okul ve İnsan”. Ocak Yayınları. Ankara

Determining The Attitude Of Secondary School Students Towards Physical Education And Sport Lesson (Muğla Sample)

Year 2012, Volume: 3 Issue: 2, 78 - 89, 23.05.2012

Abstract

Determining The Attitude Of Secondary School Students Towards Physical Education And Sport Lesson (Muğla Sample)

 

*Ali GÜRBÜZ                                  ** Yrd. Doç. Dr Hüseyin ÖZKAN

 

Abstract

 

            The purpose of this research is to determine the attitude of secondary school students in Muğla towards Physical Education and Sports lessons.

            While secondary school students in Muğla from the scope of this research, 458 volunteer secondary school students (232 of whom are male and 226 of whom are female) who were selected randomly from 8 secondary schools from the 6th, 7th and 8th grade classes form the sample of the research.

            Survey method was used collect data. Demographic features are covered in the first part of the survey while the scale of physical education and attitude which Demirhan and Altay (2001) revised in the second part. SPSS (16) statistics programme used to evaluate the data and the level of significance was taken as (p<0,05).

The frequency analyses were performed to determine the percentage of demographic data and survey items. The T-test is used to compare the gender and attitude towards physical education in independent groups. One-way analysis of variance is utilized to compare the attitude towards physical education and the parameters age, level of class and success.

            Significant difference was not found between the attitude grades towards the physical education lesson of the male and female students (P<0.05).

 

Key Words: Attitude, Physical Education and Sports, Secondary Schools

 

*Mimar Sinan University, Lecturer of Physical Educatiıon and Sports

**Muğla Üniversity, School of Physical Education and Sports

References

 • Altay, F, Özdemir, Z. (2006). “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim 1. Kademesinde Öğrenim Gören 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması1”. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım Muğla Üniversitesi, Nobel Yayınları, Muğla
 • Chung, M. H., and Phillips, D. A. (2002). “The relationship Between Attitude Toward Physical Education and leisure – Time Exercise in High School Students”. Physical Educator 00318981, 20020901,Vol.59, Issue 3. (Indianapolis, Ind.).
 • Çetin, M. (2007). “Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması”. Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Demirhan, G., Altay, F. (2001). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği”, II. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu. Ankara
 • Demirhan, G., Koca, C., (2004). “An Examination Of High School Students’ Attitudes Toward Physical Education With Regard To Sex and Sport Participation, Perceptual and Motor Skills”, 98, 754-758
 • Ercan, A. R. (1998). “Eğitimde Başarı İçin Öğrenci Tanıma Teknikleri”. (Üçüncü Baskı). Milli Eğitim Basımevi. Ankara
 • Bozdoğan, A. E., Yalçın, N. (2005). “İlköğretim 6,7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Derslerindeki Fizik Konularına Karşı Tutumları”. Gazi Üniversitesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 6 (1)
 • Hünük, D. (2006). “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti ve Spora Aktif Katılımları Açısından Karşılaştırılması”. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı. Ankara
 • Gary, E. B., David, A. B. (1991). “Children’s Attitudes Tovards Activity and Perceptions of Physical Education”. Health Education Research, Vol.6, No.4, 465-478 10.
 • Gsgm. (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü). (1999). “30 Haziran 2 Temmuz Spor Şurası”. Ankara 11.
 • Meb (Milli Eğitim Bakanlığı). (2000). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları Rehberi”. Milli Eğitim Basımevi. Ankara 12.
 • Subramaniam, P. R. and Silverman, S. (2007). “Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education. Elsevier”. Teaching and Teacher Education. 23. 602- 611. 13.
 • Yapıcı, M. (2004). “Okul ve İnsan”. Ocak Yayınları. Ankara
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Authors

Ali Gürbüz This is me

Hüseyin Özkan This is me

Ali Gürbüz

Publication Date May 23, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Gürbüz, A., Özkan, H., & Gürbüz, A. (2012). Determining The Attitude Of Secondary School Students Towards Physical Education And Sport Lesson (Muğla Sample). Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2), 78-89.