About

“Reforma” dergisi Kırgızistan-Türk Manas Üniversitesi’ne bağlı olarak 1999 yılından beri yayınlanmaktadır. Yılda 4 kez yayınlanan dergimiz, bilimsel hakemli ve uluslararası bir dergidir. Basılı ve elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Dergimiz EBSCO ve Russian Science Citation Index’lerinde taranmaktadır.