ISSN: 1694-5158
Founded: 1999
Publisher: Kyrgyz-Turkish Manas University
Cover Image
       

“Reforma” dergisi Kırgızistan-Türk Manas Üniversitesi’ne bağlı olarak 1999 yılından beri yayınlanmaktadır. Yılda 4 kez yayınlanan dergimiz, bilimsel hakemli ve uluslararası bir dergidir. Basılı ve elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Dergimiz EBSCO ve Russian Science Citation Index’lerinde taranmaktadır. 

2023 - Volume: 4 Issue: 96