ISSN: 1694-5158
Founded: 1999
Period: Quarterly
Publisher: Kyrgyz-Turkish Manas University
Cover Image
       

“Reforma” dergisi Kırgızistan-Türk Manas Üniversitesi’ne bağlı olarak 1999 yılından beri yayınlanmaktadır. Yılda 4 kez yayınlanan dergimiz, bilimsel hakemli ve uluslararası bir dergidir. Basılı ve elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Dergimiz EBSCO ve Russian Science Citation Index’lerinde taranmaktadır. 

Submission Date: Start: November 19, 2021

2022 - Issue: 93

Research Article

1. СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗОВУ ВРЕМЕНИ

Research Article

3. ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСТАНА: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Research Article

5. GLOBALIZATION AND TAX COMPETITION IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Research Article

8. СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА

Research Article

Теория эндогенной денежной массы: на примере Кыргызстана