Year 2017, Volume 2 , Issue 74, Pages 65 - 70 2017-05-01

INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA
ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Ediliya ABDIKADIROVA [1]


The post-Soviet countries were not able to build strong economic structure, which would be competitive in the international arena. They failed to implement the economic integration among themselves using communication that they had during the Soviet Union time. There have been various attempts to change the situation, but efforts were not successful. In this paper basic information about the integration processes between the Central Asian countries and it results will be analyzed. In addition, the attitudes of the Central Asian countries towards integration as well as influence of non-regional actors towards integration processes will be taken into consideration and the situation in the region will be examined.
Sovyetler sonrası ortaya çıkan ülkeler küresel alanda rekabet edebilen bir ekonomik yapıya ve dimaniğe sahip olamamışlardır. Sovyetler Birliği döneminde aralarındaki bağımlılık ve ağları kullanarak ekonomik bütünleşme gerçekleştirememişlerdir. Bunu değiştirmek için çeşitli çabalar yer almıştır. Ancak çabalar başarıya ulaşmamıştır. Genel olarak bu çalışmada Orta Asya bölgesi ile ve bölgede yer alan devletler arasındaki entegrasyon süreçleri ile ilgili temel bilgiler verilerek sonuçlar analiz edilmektedir. Entegrasyon süreçlere yönelik Orta Asya ülkelerin tutumları ve entegrasyon süreçleri doğrultusundaki bölge dışı aktörlerin etkileri konu içerisinde alınarak bölgedeki durum incelenmektedir.

После распада Советского Союза, получившие независимость страны Центральной Азии не смогли построить прочную экономическую структуру и конкурировать на международной арене. Используя механизмы коммуникации, существовавшие во времена Советского Союза, им не удалось осуществить экономическую интеграцию между собой. Предпринимались различные попытки изменить ситуацию. В данной статье дан анализ интеграционных процессов между странами Центральной Азии. С этой целью рассмотрены отношения центральноазиатских стран к интеграции, а также влияние нерегиональных акторов на интеграционные процессы.

 • Akiner, S. Regional cooperation in Central Asia. School of Oriental and African Studies, University of London, 2007.
 • Dadabayev, T. Towards Post-Soviet Central Asian Regional Integration: A Scheme for Transitional States. Akashi Shoten, 2006.
 • Demirtepe, M.T. Orta Asya’da Siyaset ve Toplum: Demokrasi, Etnisite ve Kimlik. International Strategic Research Organization (USAK), 2012.
 • Erol, Şahin. Bağımsızlıklarının 20. Yılında Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyon Süreci (1991-2011) // Karadeniz Araştırmaları. – 2013. – Sayı 37. – S.111-136.
 • Geyikdagi, N.V. Regional Integration in Central Asia // Journal of Asia-Pacific Business. – 2007. – 6(4). – S. 61-74.
 • Irnazarov, F. & Salmanov, Z. Regional Integration in Central Asia: Measuring the Perceptions of Economic Actors in Uzbekistan and Kazakhstan // Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Regional Competence – Building for Think-Tanks in the South Caucasus and Central Asia, 2012.
 • Karasar, Hasan Ali, Kuşkumbayev, Sanat K. Türkistan Bütünleşmesi. – Ankara: Ötüken Yayınevi, 2009.
 • Libman, A. & Vinokurov, E. Is it really different? Patterns of regionalisation in post-Soviet Central Asia // Post-Communist Economies. –2011. – 23(4). – Pp. 469-492.
 • Matveeva, A. Return to heartland: Russia's policy in Central Asia // The International Spectator. – 2007. – 42(1). – Pp. 43-62.
 • Purtaş, F. Orta Asya'nın Bütünlüğü Sorunsalı ve Bölgesel Entegrasyon Girişimleri / der. M. Turgut Demirtepe // Orta Asya ve Kafkasya Güç Politikası. 1 Baskı. – Tasarım Yayınları, 2008.
 • Sadri, H.A. Integration in Central Asia: From theory to policy // Central Asian Survey. – 2007. – 16(4). – Pp. 573-586.
 • Swanstroem, N. Chinese Business Interests in Central Asia: A Quest for Dominance // Central Asia-Caucasus Analyst. – 2003.
 • Troitskiy, E. F. US Policy in Central Asia and Regional Security // Global Society. – 2007. – 21(3). – Pp. 415-428.
 • Wang, W. The Effects of Regional Integration in Central Asia // Emerging Markets Finance and Trade. – 2014. – 50 (sup2). – Pp. 219-232.
 • Алшанов, R. & Ашимбаев, A. По материалам научно-практической конференции «Социально-политические портреты государств Центральной Азии». – Режим доступа: http://www.apn.kz/publications/article263.htm.
 • Братерский, М. Политика США в Центральной Азии и интересы России // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – №4 (52).
 • Винокуров, Е.Ю., Либман, А.М., Максимчук, Н.В. Динамика интеграционных процессов в Центральной Азии // Евразийская экономическая интеграция. – 2010. – №2 (7).
 • Гусев, Л.Ю. Интеграционные процессы в Центральной Азии. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/183997/gusev.pdf.
 • Корабоев, И. От региональной интеграции Центральной Азии к Евразийскому интеграционному пространству? Меняющаяся динамика постсоветского регионализма // Евразийская экономическая интеграция. – 2010. – № 3 (8).
 • Малашенко, А. Интересы и шансы России в Центральной Азии // Pro et Contra. – 2013.
 • Саидазимова, Г. Интеграция в Центральной Азии: реалии, вызовы, возможности // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – (3) 88. – Режим доступа: http://www.ca-c.org/journal/cac09-2000/10.Saidazim.shtml.
Primary Language tr
Subjects Social
Other ID JA28PT74YE
Journal Section Miscellaneous
Authors

Author: Ediliya ABDIKADIROVA
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY

Dates

Publication Date : May 1, 2017

Bibtex @research article { reforma483025, journal = {Reforma}, issn = {1694-5158}, address = {Cengiz Aytmatov Kampüsü, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi , Jal, Bişkek, Kırgızistan}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {65 - 70}, doi = {}, title = {ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ}, key = {cite}, author = {Abdıkadırova, Ediliya} }
APA Abdıkadırova, E . (2017). ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ . Reforma , 2 (74) , 65-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/40381/483025
MLA Abdıkadırova, E . "ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ" . Reforma 2 (2017 ): 65-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/40381/483025>
Chicago Abdıkadırova, E . "ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ". Reforma 2 (2017 ): 65-70
RIS TY - JOUR T1 - ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ AU - Ediliya Abdıkadırova Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Reforma JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 70 VL - 2 IS - 74 SN - 1694-5158- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Reforma ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ %A Ediliya Abdıkadırova %T ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ %D 2017 %J Reforma %P 1694-5158- %V 2 %N 74 %R %U
ISNAD Abdıkadırova, Ediliya . "ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ". Reforma 2 / 74 (May 2017): 65-70 .
AMA Abdıkadırova E . ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ. Reforma. 2017; 2(74): 65-70.
Vancouver Abdıkadırova E . ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ. Reforma. 2017; 2(74): 65-70.
IEEE E. Abdıkadırova , "ORTA ASYA’DA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ", Reforma, vol. 2, no. 74, pp. 65-70, May. 2017