Year 2017, Volume 2 , Issue 74, Pages 13 - 21 2017-05-01

RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT:THE CASE OF KYRGYZSTAN
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА
RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF KYRGYZSTAN

Tilek ZHOLDOSHBEKOV [1] , Damira BAİGONUSHOVA [2]


Analyzing the relationship between foreign trade and economic growth is considered to be as one of the actual issues. The main purpose of this work is to investigate whether there is a causal relationship between foreign trade and economic development in Kyrgyzstan’s economy or not. It has been employed Granger causality test to the annual data for the period of 1990 to 2014. According to the results, there is a causal relationship from foreign trade to economic development. In addition, the results of the investigation were proven with the help of spatial econometrics. Thus, it can be claimed that foreign trade play a significant role in the economic development of the country

В статье рассматривается один из актуальных вопросов современности – наличие причинно-следственной связи между внешней торговлей и экономическим развитием в Кыргызстане. Использовался тест Грейнджера и метод пространственной эконометрики. Полученные результаты подтвердили наличие подобной связи и важную роль внешней торговли в развитии экономики страны.

Analyzing the relationship between foreign trade and economic growth is considered to be as one of the actual issues. The main purpose of this work is to investigate whether there is a causal relationship between foreign trade and economic development in Kyrgyzstan’s economy or not. It has been employed Granger causality test to the annual data for the period of 1990 to 2014. According to the results, there is a causal relationship from foreign trade to economic development. In addition, the results of the investigation were proven with the help of spatial econometrics. Thus, it can be claimed that foreign trade play a significant role in the economic development of the country.

 • Akbar, M. and Naqvi Z. F. Export Diversification and the Structural Dynamics in the Growth Process: The Case of Pakistan // The Pakistan Development Review. – 2000. – Vol.39, No.4. – Pp.573-589.
 • Baygonuşova D, Atabaev N. ve Ganiyev С. Kirgizistan’da Dis Ticaretin Ekonomik Buyumeye Etrileri // Reforma. – 2014. – 3(63). – S. 12-18.
 • Demirhan, E. Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği // Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. – 2005. – 60(4). – S. 75–88.
 • Erlat, H. Nedensellik Sınamaları Üzerine // ODTÜ Gelişme Dergis. – 1983. – 10(1). – S. 65- 96.
 • Ersungur, Ş. M. ve Doru Ö. Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma İlişkisinin Ekonometrik Analizi: 1980-2010 // Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. – 2014. – Cilt. 28. – S. 3.
 • Gujarati, D.N. Temel Ekonometri. çev. Ü.Şenesen, G.G. Şenesen, 2.baskı. – İstanbul: Literatür Yayınları, 1999. – S. 713.
 • Gül, E. ve Kamacı A. Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi // Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. – 2012. – C.4. – S.3, 81-91.
 • Kaya, H. İhracatın Sektörel Yapısı ve Ülkelere Dağılımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği” // İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. – 2015. – C. 29. – S. 4.
 • Korkmaz, S. ve Aydın A. Türkiye’de Dış Ticaret – Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi // Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. – 2015. – C. 30. – S. 7.
 • Muratoğlu, Y. 2011 Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği // Internatıonal Conference on Eurasian Economies, Bishkek-Kyrgyzstan, 12-14 October. – S. 169.
 • Sevüktekin, M., Nargeleçekenler, M. Ekonometrik zaman serileri E-Views uygulamalı. – Ankara: Nobel yayın dağıtım, Geliştirilmiş 3. Baskı, 2010. – S. 318.
 • Tarı, R. Enometri, 8 baski. – Izmir: UmuttepeYayınları, 2012. – S. 387.
 • Türkay, H., Demirbaş, M. Türkiye Ekonomisinde Yatırımların Faiz ve Gelir İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi // Journal of Academıc Approaches. – 2012. – 3(2). – S.10.
 • Улуттук Статистика Комитети маалыматтары: www.stat.kg
 • Дүйнөлүк банктын маалымат базасы: www.worldbank.org
Primary Language ru
Subjects Social
Other ID JA47KE58KY
Journal Section Miscellaneous
Authors

Author: Tilek ZHOLDOSHBEKOV
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY

Author: Damira BAİGONUSHOVA
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY

Dates

Publication Date : May 1, 2017

Bibtex @research article { reforma483036, journal = {Reforma}, issn = {1694-5158}, address = {Cengiz Aytmatov Kampüsü, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi , Jal, Bişkek, Kırgızistan}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {13 - 21}, doi = {}, title = {ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА}, key = {cite}, author = {Zholdoshbekov, Tilek and Baigonushova, Damira} }
APA Zholdoshbekov, T , Baigonushova, D . (2017). ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА . Reforma , 2 (74) , 13-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/40381/483036
MLA Zholdoshbekov, T , Baigonushova, D . "ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА" . Reforma 2 (2017 ): 13-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/40381/483036>
Chicago Zholdoshbekov, T , Baigonushova, D . "ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА". Reforma 2 (2017 ): 13-21
RIS TY - JOUR T1 - ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА AU - Tilek Zholdoshbekov , Damira Baigonushova Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Reforma JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 21 VL - 2 IS - 74 SN - 1694-5158- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Reforma ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА %A Tilek Zholdoshbekov , Damira Baigonushova %T ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА %D 2017 %J Reforma %P 1694-5158- %V 2 %N 74 %R %U
ISNAD Zholdoshbekov, Tilek , Baigonushova, Damira . "ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА". Reforma 2 / 74 (May 2017): 13-21 .
AMA Zholdoshbekov T , Baigonushova D . ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА. Reforma. 2017; 2(74): 13-21.
Vancouver Zholdoshbekov T , Baigonushova D . ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА. Reforma. 2017; 2(74): 13-21.
IEEE T. Zholdoshbekov and D. Baigonushova , "ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА", Reforma, vol. 2, no. 74, pp. 13-21, May. 2017

Authors of the Article
Tilek ZHOLDOSHBEKOV [1]
Damira BAİGONUSHOVA [2]