Research Article
PDF BibTex RIS Cite

KIRGIZ CUMHURIYETI'NIN SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMANIN TEMEL UNSURU YEŞIL EKONOMIYE GEÇIŞ PROPAGANDASI

Year 2022, Volume: 4 Issue: 96, 27 - 37, 27.01.2023

Abstract

Günümüzde ekoloji ve çevre sorumluluğu konusunda toplumda kamuoyunu oluşturmak için bilgilendirmek ve bilgi birikimini artırmak önemlidir. "Yeşil programların" başarılı bir şekilde uygulanmasının en önemli adımlarından biri, devlet, uluslararası kurumlar ile birlikte enstitü ve proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin topluma yansıtılmasıdır. Devlet, kamu kuruluşları ve dernekleri, ticari yapılar ve toplum ekoloji durumu ve hava kirliliği hakkında eksiksiz ve kalıcı bilgilere ihtiyaç duyar. Ayrıca mitigasyon ve adaptasyon hakkında bilgi sağlanması da gereklidir. Gelecekte iklim sorunları Orta Asya bölgesinde su ve gıda kaynaklarının yetersizliğiyle tehdit oluşturacağı gibi geçmişten beri çözümü bulunamayan sınır çatışmalarının ve migrasyonun artmasına neden olacaktır. Bu nedenle, toplumdaki eski ve sorumsuz davranışları değiştirmek amacıyla yapısal değişime adanmış bilgilendirme kampanyalarının ortaklaşa geliştirilmesi ve koordinasyonunun oluşturulması zaman talebidir.

Thanks

Makaleyi değerlendirmek üzere değerli zamanınızı ayırdığınız için içten teşekkür ederim!

References

 • Петрова, К.О. (2020). “Зеленая Экономика – Экономика Будущего”. Социально-Гуманитарные Исследования. №5, с. 45-52.
 • Изменение климата и адаптация: Пособие для СМИ в вопросах и ответах. (2019). - URL: https://www.landuse-ca.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-04-05_Guidance-on-CC-for-journalists_RU.pdf (12.11.2022).
 • Краткая справка по целям устойчивого развития 2030 в КР. (2015). - URL: https://www.gov.kg/ru/p/sustainable_development (15.12.2022)
 • Lindberg, N. “Definition of Green Finance”. (2014). German Development Institute, April, 3 p. - URL: https://www.die-gdi.de/uploads/media/Lindenberg_Definition_green_finance.pdf (01.02.2016).
 • Программа финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF) была разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и запущена в Кыргызстане с 2013. Кредиты KyrSEFF выдаются через местные банки-партнеры. (2022). - URL: https://www.kyrseff.kg/ (17.11.2022)
 • Концепция зеленой экономики в КР утверждена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 июня 2018 года № 2532-VI. (2018). - URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/83124 (1.12.2022).
 • Программа развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы. (2019). – URL: http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/8df6cce6ee2693ee40b9568a9d695c9727610028.pdf (30.11.2022).
 • Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы на 10.12.2020. (2020). - URL: https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking (10.12.2022).
 • Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы на 12.12.2022 г. (2022). - URL: https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking (12.12.2022)
 • Отчёт ООН: Отказ от угля в домохозяйствах поможет решить проблему загрязнения воздуха в Бишкек. (2022). – URL: https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/press-releases/otchyot-oon-otkaz-ot-uglya-v-domokhozyaystvakh-pomozhet-reshit-problemu-zagryazneniya-vozdukha-v-bishkeke#:~:text=%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5,%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20(%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%9F). (27.11.2022).
 • Индикаторы развития туризма. (2020). - URL: http://www.stat.kg/ru/opendata/category/130/ (12.10.2022)
 • Программа развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы. Приоритетные направления. (2019). - URL: https://mineconom.gov.kg/ru/direct/302/335 (29.11.2022)
 • Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması. Исследовательско-консультационная компания «KONDA». (2022). - URL: https://www.solarbaba.org/wp-content/uploads/bilgi-018-iklim-anket.pdf (15.11.2022).
 • 74 сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 17 сентября 2019 года, в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке. (2019). - URL: https://www.un.org/ru/ga/74/agenda/ (15.11.2022).
 • doktor_politicheskih_nauk_dotsent_sozdadim_usloviya_investoram_dlya_stroitelstva_sanatoriya_v_gorah/ (15.11.2022).
 • Обновленный, определяемый на национальном уровне вклад - 2021 год. (2021). – URL: https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-12/%D0%9E%D0%9D%D0%A3%D0%92%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%2008102021.pdf (18.11.2022).
 • Sertyesilisik, B., Sertyesilisik, E. (2017). “Ways of Fostering Green Economy and Green Growth”. In: Leal Filho, W., Pociovalisteanu, DM., Al-Amin, A. (eds) Sustainable Economic Development. World Sustainability Series - 2017 Springer, Cham. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45081-0_3
 • Гринь Н. В., Арцыман, А. А. (2021). “Совершенствование Системы Информирования Об Экологической Ситуации В Регионе Как Фактор Устойчивого Экономического Развития (На Примере Гродненской Области)”. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. Том 11, № 1, с. 19-29.
 • Chynybaeva, B. (2021). "2050: Kyrgyzstan will move away from coal to hydropower”. AzattykKyrgyzstan. Earth Journalism Network (EJN). 02 November. – URL: https://earthjournalism.net/stories/2050-kyrgyzstan-will-move-away-from-coal-to-hydropower (10.12.2022).

PROPAGANDA FOR THE TRANSITION OF KYRGYZ REPUBLIC TO THE GREEN ECONOMY AS A FUNDAMENTAL ELEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Year 2022, Volume: 4 Issue: 96, 27 - 37, 27.01.2023

Abstract

In our days it is important to provide information and increase knowledge in order to create public opinion about ecology, environment responsiblity to the young and old generation. One of the most important steps for the successful implementation of "green programs" is the reflection of the activities of state, international organizations, institutes and projects. State authorities, public organizations and associations, commercial structures and the population need timely, complete and permanent information on the state of the environment and air contamination, which is exceeded in all anti-ratings. It is also necessary to provide information about mitigation and adaptation measures. In the near future the climate issues will affect water resources in the Central Asian region and threaten our food supply, as well as cause an increase in past border conflicts and migration. Therefore, it is important to develop and coordinate information campaigns dedicated to structural change with the aim of changing "old" consumerism and irresponsible behavior of population.

References

 • Петрова, К.О. (2020). “Зеленая Экономика – Экономика Будущего”. Социально-Гуманитарные Исследования. №5, с. 45-52.
 • Изменение климата и адаптация: Пособие для СМИ в вопросах и ответах. (2019). - URL: https://www.landuse-ca.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-04-05_Guidance-on-CC-for-journalists_RU.pdf (12.11.2022).
 • Краткая справка по целям устойчивого развития 2030 в КР. (2015). - URL: https://www.gov.kg/ru/p/sustainable_development (15.12.2022)
 • Lindberg, N. “Definition of Green Finance”. (2014). German Development Institute, April, 3 p. - URL: https://www.die-gdi.de/uploads/media/Lindenberg_Definition_green_finance.pdf (01.02.2016).
 • Программа финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF) была разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и запущена в Кыргызстане с 2013. Кредиты KyrSEFF выдаются через местные банки-партнеры. (2022). - URL: https://www.kyrseff.kg/ (17.11.2022)
 • Концепция зеленой экономики в КР утверждена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 июня 2018 года № 2532-VI. (2018). - URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/83124 (1.12.2022).
 • Программа развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы. (2019). – URL: http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/8df6cce6ee2693ee40b9568a9d695c9727610028.pdf (30.11.2022).
 • Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы на 10.12.2020. (2020). - URL: https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking (10.12.2022).
 • Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы на 12.12.2022 г. (2022). - URL: https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking (12.12.2022)
 • Отчёт ООН: Отказ от угля в домохозяйствах поможет решить проблему загрязнения воздуха в Бишкек. (2022). – URL: https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/press-releases/otchyot-oon-otkaz-ot-uglya-v-domokhozyaystvakh-pomozhet-reshit-problemu-zagryazneniya-vozdukha-v-bishkeke#:~:text=%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5,%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20(%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%9F). (27.11.2022).
 • Индикаторы развития туризма. (2020). - URL: http://www.stat.kg/ru/opendata/category/130/ (12.10.2022)
 • Программа развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы. Приоритетные направления. (2019). - URL: https://mineconom.gov.kg/ru/direct/302/335 (29.11.2022)
 • Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması. Исследовательско-консультационная компания «KONDA». (2022). - URL: https://www.solarbaba.org/wp-content/uploads/bilgi-018-iklim-anket.pdf (15.11.2022).
 • 74 сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 17 сентября 2019 года, в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке. (2019). - URL: https://www.un.org/ru/ga/74/agenda/ (15.11.2022).
 • doktor_politicheskih_nauk_dotsent_sozdadim_usloviya_investoram_dlya_stroitelstva_sanatoriya_v_gorah/ (15.11.2022).
 • Обновленный, определяемый на национальном уровне вклад - 2021 год. (2021). – URL: https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-12/%D0%9E%D0%9D%D0%A3%D0%92%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%2008102021.pdf (18.11.2022).
 • Sertyesilisik, B., Sertyesilisik, E. (2017). “Ways of Fostering Green Economy and Green Growth”. In: Leal Filho, W., Pociovalisteanu, DM., Al-Amin, A. (eds) Sustainable Economic Development. World Sustainability Series - 2017 Springer, Cham. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45081-0_3
 • Гринь Н. В., Арцыман, А. А. (2021). “Совершенствование Системы Информирования Об Экологической Ситуации В Регионе Как Фактор Устойчивого Экономического Развития (На Примере Гродненской Области)”. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. Том 11, № 1, с. 19-29.
 • Chynybaeva, B. (2021). "2050: Kyrgyzstan will move away from coal to hydropower”. AzattykKyrgyzstan. Earth Journalism Network (EJN). 02 November. – URL: https://earthjournalism.net/stories/2050-kyrgyzstan-will-move-away-from-coal-to-hydropower (10.12.2022).

ПРОПАГАНДА ПОЛИТИКИ ПО ПЕРЕХОДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ - ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Year 2022, Volume: 4 Issue: 96, 27 - 37, 27.01.2023

Abstract

На сегодняшний день первостепенным шагом для успешной реализации различных «зеленых» программ, помимо повышения экологической информированности и повышения знаний, ответственного отношения к окружающей среде, с последующим формированием на основе полученной информации общественного сознания у взрослого и подрастающего поколения, является так же освещение реализуемых мероприятий и программ со стороны государства, различных организаций, международных институтов и проектов. Донесение до государственных органов управления, общественных организаций и объединений, коммерческих структур и населения своевременной, полной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды, качества воздуха, где Кыргызстан побивает все антирейтинги. Также необходимо донесение информации о мерах направленных на митигацию и адаптацию. Изменение климата в средне и долгосрочных перспективах повлияет в первую очередь на здоровье населения, на наличие достаточных запасов воды в Центрально-Азиатском регионе и поставит под угрозу продовольственную безопасность в наших странах, а так же может быть причиной будущих приграничных конфликтов и усиления миграции. Требуется совместная разработка, согласование и реализация информационных кампаний, направленных на структурное изменение сознания населения в части изменения своего “старого” потребительского и безответственного поведения.

References

 • Петрова, К.О. (2020). “Зеленая Экономика – Экономика Будущего”. Социально-Гуманитарные Исследования. №5, с. 45-52.
 • Изменение климата и адаптация: Пособие для СМИ в вопросах и ответах. (2019). - URL: https://www.landuse-ca.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-04-05_Guidance-on-CC-for-journalists_RU.pdf (12.11.2022).
 • Краткая справка по целям устойчивого развития 2030 в КР. (2015). - URL: https://www.gov.kg/ru/p/sustainable_development (15.12.2022)
 • Lindberg, N. “Definition of Green Finance”. (2014). German Development Institute, April, 3 p. - URL: https://www.die-gdi.de/uploads/media/Lindenberg_Definition_green_finance.pdf (01.02.2016).
 • Программа финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF) была разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и запущена в Кыргызстане с 2013. Кредиты KyrSEFF выдаются через местные банки-партнеры. (2022). - URL: https://www.kyrseff.kg/ (17.11.2022)
 • Концепция зеленой экономики в КР утверждена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 июня 2018 года № 2532-VI. (2018). - URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/83124 (1.12.2022).
 • Программа развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы. (2019). – URL: http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/8df6cce6ee2693ee40b9568a9d695c9727610028.pdf (30.11.2022).
 • Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы на 10.12.2020. (2020). - URL: https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking (10.12.2022).
 • Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы на 12.12.2022 г. (2022). - URL: https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking (12.12.2022)
 • Отчёт ООН: Отказ от угля в домохозяйствах поможет решить проблему загрязнения воздуха в Бишкек. (2022). – URL: https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/press-releases/otchyot-oon-otkaz-ot-uglya-v-domokhozyaystvakh-pomozhet-reshit-problemu-zagryazneniya-vozdukha-v-bishkeke#:~:text=%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5,%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20(%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%9F). (27.11.2022).
 • Индикаторы развития туризма. (2020). - URL: http://www.stat.kg/ru/opendata/category/130/ (12.10.2022)
 • Программа развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы. Приоритетные направления. (2019). - URL: https://mineconom.gov.kg/ru/direct/302/335 (29.11.2022)
 • Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması. Исследовательско-консультационная компания «KONDA». (2022). - URL: https://www.solarbaba.org/wp-content/uploads/bilgi-018-iklim-anket.pdf (15.11.2022).
 • 74 сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 17 сентября 2019 года, в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке. (2019). - URL: https://www.un.org/ru/ga/74/agenda/ (15.11.2022).
 • doktor_politicheskih_nauk_dotsent_sozdadim_usloviya_investoram_dlya_stroitelstva_sanatoriya_v_gorah/ (15.11.2022).
 • Обновленный, определяемый на национальном уровне вклад - 2021 год. (2021). – URL: https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2021-12/%D0%9E%D0%9D%D0%A3%D0%92%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1%20%D0%BE%D1%82%2008102021.pdf (18.11.2022).
 • Sertyesilisik, B., Sertyesilisik, E. (2017). “Ways of Fostering Green Economy and Green Growth”. In: Leal Filho, W., Pociovalisteanu, DM., Al-Amin, A. (eds) Sustainable Economic Development. World Sustainability Series - 2017 Springer, Cham. – URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45081-0_3
 • Гринь Н. В., Арцыман, А. А. (2021). “Совершенствование Системы Информирования Об Экологической Ситуации В Регионе Как Фактор Устойчивого Экономического Развития (На Примере Гродненской Области)”. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. Том 11, № 1, с. 19-29.
 • Chynybaeva, B. (2021). "2050: Kyrgyzstan will move away from coal to hydropower”. AzattykKyrgyzstan. Earth Journalism Network (EJN). 02 November. – URL: https://earthjournalism.net/stories/2050-kyrgyzstan-will-move-away-from-coal-to-hydropower (10.12.2022).

Details

Primary Language Russian
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Kanışay MUKTAROVA
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7790-5455
Kyrgyzstan

Publication Date January 27, 2023
Submission Date December 14, 2022
Acceptance Date January 26, 2023
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 96

Cite

APA Muktarova, K. (2022). ПРОПАГАНДА ПОЛИТИКИ ПО ПЕРЕХОДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ - ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ . Reforma , 4 (96) , 27-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/77254/1218783