Research Article
BibTex RIS Cite

Kamu Arazilerine Kar Sporları Tesisi Yapan Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar

Year 2022, Volume: 24 Issue: 2, 54 - 59, 22.07.2022
https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.220305

Abstract

Bu çalışmada, kış sporları ve kış turizmi kapsamında kamu arazisi alarak mekanik tesis (teleski, teledisk, telesiyej, telekabin ve taşıyıcı bant vb. gibi) yapan girişimcilerin karşılaştığı sorunlar incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Ülkemizde kar sporlarına olan ilgi her geçen gün artsa da konaklama ve tesis gibi altyapı hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Kış turizmi ile ilgili devlet tarafından bazı düzenlemeler yapılmaktadır ancak bu düzenlemeler kar sporları açısından yeterli değildir. Bu bağlamda sıkça sorun yaşayanlardan biri de kar sporları mekanik tesis işletmecileridir. Araştırmada kamudan tahsisli arazi alarak kendi imkânları ile kar sporları mekanik tesisi yapan 10 işletmeci ile gönüllülük esasına dayalı, yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme yöntemi kullanılarak elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularında, tesis işletmecileri tarafından bürokrasi ile mücadelenin zorlukları, muhatap oldukları kurum sayısının fazlalığı ve işletme sürecindeki bazı sorunlar dile getirilmiştir. Bu çalışmanın gelecekte bu sektöre yatırım yapacak girişimcilere yol gösterici olabileceği gibi, çalışmanın bu alanda bilimsel araştırma yapacak olanlar için de kaynak niteliği taşıması amaçlanmıştır.

References

 • Abalı, A. (1974). Cumhuriyetimizin 50. Yılında Gençlik ve Spor (p. 76). Ankara. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları.
 • Adamış, E., & Özçoban, E. (2020). Kış Turizminin Dijital Medya Haberlerinde Temsili: Uludağ Kayak Merkezi Üzerine bir Söylem. International Journal of Social Inquiry, 13(1), 1 –26.
 • Aksay, C. S., Ketenoğlu, O., & Latif, K. U. R. T. (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(25), 29–42.
 • Altaş, N., Altaş, N. T., Çavuş, A., & Zaman, N. (2015). Türkiye’nin kış Turizmi Koridorunda Yeni bir Kış Turizm Merkezi: Konaklı. Marmara Coğrafya Dergisi, 31, 345–365.
 • Kartal Otel Tarihi (2002). Retrieved from https ://ww w.kar talka yaote l.com .tr/k artal kaya- tarih i/. Erişim tarihi: 20.01.2022.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası (Baskı. 178). İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • İncekara, A. (1998). Doğu Anadolu'da Kış Turizmi ve Gelişme Olanakları. İstanbul: Ticaret Odası Yayınları.
 • Lundberg, D. E., Krishnamoorthy, M., & Stavenga, M. H. (1995). Tourism economics. Chichester: John Wiley and sons.
 • Mursalov, M. (2009). Bir Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Kış Turizmi ve Kış Turizmi Açısından Azerbaycan'ın Guba –Haçmaz Turizm bölgesinin Arz Potansiyeli [Doctoral dissertation]. İzmir. DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Tanrıvermiş, H. T. D., & Gündoğan, S. Y. (2011). Türkiye'de Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Işlemleri ve Sorunlarının Analizi [Doktora Tezi]. Ankara: Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı.
 • Tanyeri, Y. (2018). Kayak Tarihi. Ankara. Gazi Kitabevi.
 • Toker, B. (2007). Türkiye’de Turizm Sektörü Teşviklerinin Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 81–92.
 • Trout, J., & Rivkin, S. (2006). Odliš se, Nebo Zemři: Jak Si Zajistit Úspěch Na Trhu Jedinečností Své Nabídky. Grada Publishing As.
 • Ülker, İ. (1992). Dağ Turizmi. Planlama Yöntemleri/Yüksek Dağlarımız/ Kayak Merkezleri, Ankara. 12 - 14 sayfa.
 • Ülker, İ. (2002). Dağlarda Kırk Yıl. Ankara. Ümit Yayıncılık.
 • Ulutürk, Z. G. (1998). Türkiye’de Turizm Teşvikleri, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Turizmi Sempozyumu Bildiri Kitabı. Başkent Üniversitesi, Ankara. 163–164.
 • Usta, Ö. (1992). Turizm. İstanbul. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Uyanık, M. (1943). Dağlarımız. Ankara. BTGM Yayınları.
 • Vanat, L. (2013). 2013 International Report on Snow & Mountain Tourism. Overview of the Key Industry Figures for Ski Resorts, Cenevre. 7.
 • Vanat, L. (2014). 2014 International Report on Snow & Mountain Tourism. Overview of the Key Industry Figures for Ski Resorts, Cenevre.
 • Vanat, L. (2018). International Report on Snow & Mountain Tourism Overview of the Key Industry Figures for Ski Resorts, Cenevre. 15.

Problems Faced By Entrepreneurs Building Snow Sports Facilities on Public Lands

Year 2022, Volume: 24 Issue: 2, 54 - 59, 22.07.2022
https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.220305

Abstract

In this study, the problems faced by the entrepreneurs who buy public land within the scope of winter sports and winter tourism and build mechanical facilities (ski lift, teledisk, chairlift, telecabin, conveyor belt, etc.) are examined and solution suggestions are presented. Although the interest in snow sports is increasing day by day in our country, infrastructure services such as accommodation and facilities remain insufficient. Some regulations are made by the state regarding winter tourism, but these regulations are not sufficient for snow sports. In this context, some of those who frequently have problems are snow sports mechanical facility operators. In this research, on a voluntary basis, the face-to-face interview technique was applied to 10 operators who took land allocated from the state and built snow sports mechanical facilities with their own means. In this research, the data obtained by using the interview method, which is one of the qualitative research methods, were analyzed by the content analysis method. In the research findings, the difficulties of struggling with bureaucracy, the large number of institutions they consider, and some problems in the operation process were expressed by the facility operators. This study is intended to be a guide for entrepreneurs who will invest in this sector in the future, as well as a source for those who will guide scientific research in this field.

References

 • Abalı, A. (1974). Cumhuriyetimizin 50. Yılında Gençlik ve Spor (p. 76). Ankara. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları.
 • Adamış, E., & Özçoban, E. (2020). Kış Turizminin Dijital Medya Haberlerinde Temsili: Uludağ Kayak Merkezi Üzerine bir Söylem. International Journal of Social Inquiry, 13(1), 1 –26.
 • Aksay, C. S., Ketenoğlu, O., & Latif, K. U. R. T. (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(25), 29–42.
 • Altaş, N., Altaş, N. T., Çavuş, A., & Zaman, N. (2015). Türkiye’nin kış Turizmi Koridorunda Yeni bir Kış Turizm Merkezi: Konaklı. Marmara Coğrafya Dergisi, 31, 345–365.
 • Kartal Otel Tarihi (2002). Retrieved from https ://ww w.kar talka yaote l.com .tr/k artal kaya- tarih i/. Erişim tarihi: 20.01.2022.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası (Baskı. 178). İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • İncekara, A. (1998). Doğu Anadolu'da Kış Turizmi ve Gelişme Olanakları. İstanbul: Ticaret Odası Yayınları.
 • Lundberg, D. E., Krishnamoorthy, M., & Stavenga, M. H. (1995). Tourism economics. Chichester: John Wiley and sons.
 • Mursalov, M. (2009). Bir Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Kış Turizmi ve Kış Turizmi Açısından Azerbaycan'ın Guba –Haçmaz Turizm bölgesinin Arz Potansiyeli [Doctoral dissertation]. İzmir. DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Tanrıvermiş, H. T. D., & Gündoğan, S. Y. (2011). Türkiye'de Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Işlemleri ve Sorunlarının Analizi [Doktora Tezi]. Ankara: Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı.
 • Tanyeri, Y. (2018). Kayak Tarihi. Ankara. Gazi Kitabevi.
 • Toker, B. (2007). Türkiye’de Turizm Sektörü Teşviklerinin Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 81–92.
 • Trout, J., & Rivkin, S. (2006). Odliš se, Nebo Zemři: Jak Si Zajistit Úspěch Na Trhu Jedinečností Své Nabídky. Grada Publishing As.
 • Ülker, İ. (1992). Dağ Turizmi. Planlama Yöntemleri/Yüksek Dağlarımız/ Kayak Merkezleri, Ankara. 12 - 14 sayfa.
 • Ülker, İ. (2002). Dağlarda Kırk Yıl. Ankara. Ümit Yayıncılık.
 • Ulutürk, Z. G. (1998). Türkiye’de Turizm Teşvikleri, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Turizmi Sempozyumu Bildiri Kitabı. Başkent Üniversitesi, Ankara. 163–164.
 • Usta, Ö. (1992). Turizm. İstanbul. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Uyanık, M. (1943). Dağlarımız. Ankara. BTGM Yayınları.
 • Vanat, L. (2013). 2013 International Report on Snow & Mountain Tourism. Overview of the Key Industry Figures for Ski Resorts, Cenevre. 7.
 • Vanat, L. (2014). 2014 International Report on Snow & Mountain Tourism. Overview of the Key Industry Figures for Ski Resorts, Cenevre.
 • Vanat, L. (2018). International Report on Snow & Mountain Tourism Overview of the Key Industry Figures for Ski Resorts, Cenevre. 15.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise
Journal Section Research Articles
Authors

Yavuz Tanyeri This is me 0000-0002-1985-0545

Berrak Fetahna Fırat 0000-0001-5866-5855

Publication Date July 22, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Tanyeri, Y., & Fetahna Fırat, B. (2022). Kamu Arazilerine Kar Sporları Tesisi Yapan Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar. Research in Sport Education and Sciences, 24(2), 54-59. https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.220305

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929