Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Distance Education in Health Sciences Education

Year 2022, Volume 2, Issue 2, 88 - 96, 21.12.2022

Abstract

The use of technology in education is becoming increasingly common. One of the technologies used in teaching is distance education. Distance education is one of the alternative ways to traditional formal education that meets the need for education. The use of many technological applications in health sciences education, which is one of the education areas where distance education is used, is of great importance in terms of unlimited repetition and gaining the necessary pre-skills before going to the clinic. However, it is thought that only distance education method may cause deficiencies in laboratory and clinical applications which have an important place in the field of health sciences and therefore, distance education systems cannot replace traditional formal education.

References

 • 1. Arat T, Bakan Ö. Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2011;14:363-374.
 • 2. Bahar A. Temel hemşirelik becerisi eğitiminde bir yenilik: web tabanlı eğitim. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015;18(4):304-411.
 • 3. Demir E. Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014;39:203-212.
 • 4. Kırali FN, Alcı B. Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algısına ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 2016;30:55-83.
 • 5. Nieuwoudt JE. Investigating synchronous and asynchronous class attendance as predictors of academic success in online education. Australasian Journal of Educational Technology, 2020;36(3):15-25. doi: 10.14742/ajet.5137
 • 6. Devran Y, Elitaş T. Uzaktan eğitim: fırsatlar ve tehditler. Online Academic Journal of Information Technology, 2017;8(27):31-40. doi:10.5824/1309‐1581.2017.2.003.x
 • 7. Bozkurt A. Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 2017;3(2):85-124.
 • 8. Özgöl M, Sarikaya İ, Öztürk M. Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2017;7(2):294-304. doi:10.5961/jhes.2017.208
 • 9. Guohong G, Ning L, Wenxian X, Wenlong W. The study on the development of internet-based distance education and problems. Energy Procedi, 2012;17:1362-1368. doi:10.1016/j.egypro.2012.02.253
 • 10. Davis NL, Gough M, Taylor LL. Online teaching: advantages, obstacles and tools for getting it right. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 2019;19(3):256-263. doi:10.1080/15313220.2019.1612313
 • 11. Srivastava P. Advantages & disadvantages of e-education & e-learning. Journal of Retail Marketing & Distribution Management, 2018;2(3):22-27.
 • 12. Boz A. Öğretmen adaylarının teknoloji kabullenme ve kullanımı bağlamında uzaktan eğitim algılarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 • 13. Kırmacı Ö, Acar S. Kampüs öğrencilerinin eşzamanlı uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2018;14(3):276-291. doi:10.17244/eku.378138
 • 14. Ilgaz H. Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2014;13(26):187-204.
 • 15. Öztürk D, Dinç L. Effect of web-based education on nursing students' urinary catheterization knowledge and skills. Nurse Education Today, 2014;34(5):802-808. doi:10.1016/j.nedt.2013.08.007
 • 16. Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2016;13(3):235-243. doi:10.5222/HEAD.2016.235
 • 17. Özüdoğru G, Özüdoğru A. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin web tabanlı öğretim deneyimlerinin incelenmesi. KEFAD, 2017;18(3):865-879.
 • 18. Şenyuva E, Kaya H, Bodur G. Hemşirelik öğrencilerinin web tabanlı bir derse ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2017;33(3):62-77.
 • 19. Basit G, Korkmaz F. The effect of web-based nursing process teaching on senior nursing students’ care planning skills. International Journal of Nursing Knowledge, 2020;32:4-19. doi:10.1111/2047-3095.12283
 • 20. Kürtüncü M, Kurt A. COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2020;7(5):66-77.
 • 21. Keskin M, Özer Kaya D. COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020;5(2):59-67.
 • 22. Altuntaş Yılmaz N. Yükseköğretim kurumlarında COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020;3(1):15-20.
 • 23. Kantaş Yılmaz F, Yücel H, Erim A, Sezgin E, Kunduracılar Z. Sağlık bilimleri öğrencileri COVID-19 pandemisinde uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorlar?. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2021;9(121):68-78.

Sağlık Bilimleri Eğitiminde Uzaktan Eğitim

Year 2022, Volume 2, Issue 2, 88 - 96, 21.12.2022

Abstract

Öğretimde teknoloji kullanımı giderek yaygın hale gelmektedir. Öğretimde kullanılan teknolojilerden biri de uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim, eğitim ihtiyacını karşılayan geleneksel örgün eğitime alternatif bir yollardan birisidir. Uzaktan eğitimin kullanıldığı eğitim alanlarından biri olan sağlık bilimleri eğitiminde birçok teknolojik uygulamaların kullanımı, sınırsız tekrar yapma imkanı ve kliniğe çıkmadan gerekli ön becerilerin kazanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak sağlık bilimleri alanında önemli yeri olan laboratuvar ve klinik uygulamalarda sadece uzaktan eğitim yönteminin eksikliklere neden olabileceği ve bu nedenle uzaktan eğitim sistemlerinin geleneksel örgün eğitimin yerini alamayacağı düşünülmektedir.

References

 • 1. Arat T, Bakan Ö. Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2011;14:363-374.
 • 2. Bahar A. Temel hemşirelik becerisi eğitiminde bir yenilik: web tabanlı eğitim. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015;18(4):304-411.
 • 3. Demir E. Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014;39:203-212.
 • 4. Kırali FN, Alcı B. Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algısına ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 2016;30:55-83.
 • 5. Nieuwoudt JE. Investigating synchronous and asynchronous class attendance as predictors of academic success in online education. Australasian Journal of Educational Technology, 2020;36(3):15-25. doi: 10.14742/ajet.5137
 • 6. Devran Y, Elitaş T. Uzaktan eğitim: fırsatlar ve tehditler. Online Academic Journal of Information Technology, 2017;8(27):31-40. doi:10.5824/1309‐1581.2017.2.003.x
 • 7. Bozkurt A. Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 2017;3(2):85-124.
 • 8. Özgöl M, Sarikaya İ, Öztürk M. Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2017;7(2):294-304. doi:10.5961/jhes.2017.208
 • 9. Guohong G, Ning L, Wenxian X, Wenlong W. The study on the development of internet-based distance education and problems. Energy Procedi, 2012;17:1362-1368. doi:10.1016/j.egypro.2012.02.253
 • 10. Davis NL, Gough M, Taylor LL. Online teaching: advantages, obstacles and tools for getting it right. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 2019;19(3):256-263. doi:10.1080/15313220.2019.1612313
 • 11. Srivastava P. Advantages & disadvantages of e-education & e-learning. Journal of Retail Marketing & Distribution Management, 2018;2(3):22-27.
 • 12. Boz A. Öğretmen adaylarının teknoloji kabullenme ve kullanımı bağlamında uzaktan eğitim algılarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 • 13. Kırmacı Ö, Acar S. Kampüs öğrencilerinin eşzamanlı uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2018;14(3):276-291. doi:10.17244/eku.378138
 • 14. Ilgaz H. Uzaktan eğitim öğrencilerinin eşzamanlı öğrenme uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2014;13(26):187-204.
 • 15. Öztürk D, Dinç L. Effect of web-based education on nursing students' urinary catheterization knowledge and skills. Nurse Education Today, 2014;34(5):802-808. doi:10.1016/j.nedt.2013.08.007
 • 16. Kahyaoğlu Süt H, Küçükkaya B. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2016;13(3):235-243. doi:10.5222/HEAD.2016.235
 • 17. Özüdoğru G, Özüdoğru A. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin web tabanlı öğretim deneyimlerinin incelenmesi. KEFAD, 2017;18(3):865-879.
 • 18. Şenyuva E, Kaya H, Bodur G. Hemşirelik öğrencilerinin web tabanlı bir derse ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2017;33(3):62-77.
 • 19. Basit G, Korkmaz F. The effect of web-based nursing process teaching on senior nursing students’ care planning skills. International Journal of Nursing Knowledge, 2020;32:4-19. doi:10.1111/2047-3095.12283
 • 20. Kürtüncü M, Kurt A. COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2020;7(5):66-77.
 • 21. Keskin M, Özer Kaya D. COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020;5(2):59-67.
 • 22. Altuntaş Yılmaz N. Yükseköğretim kurumlarında COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2020;3(1):15-20.
 • 23. Kantaş Yılmaz F, Yücel H, Erim A, Sezgin E, Kunduracılar Z. Sağlık bilimleri öğrencileri COVID-19 pandemisinde uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorlar?. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2021;9(121):68-78.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Reviews
Authors

Elif Zahide ÇELEBİ> (Primary Author)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2806-9272
Türkiye

Publication Date December 21, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 2, Issue 2

Cite

Vancouver Çelebi E. Z. Sağlık Bilimleri Eğitiminde Uzaktan Eğitim. Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi. 2022; 2(2): 88-96.