e-ISSN: 2791-8904
Founded: 2021
Publisher: Bolu Abant Izzet Baysal University
Cover Image
       

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi (Abant Journal of Health Sciences and Technologies) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin resmi yayın organı olan bir dergidir. Kısaltılmış adı SABİTED’tir. Bu dergi hakemli ve süreli bilimsel bir elektronik dergidir.

Dergide sağlık ve teknoloji alanındaki bilimsel çalışmalara yer verilir. Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış çalışmaları kabul eden dergi yılda üç sayı (Nisan - Ağustos -Aralık) olarak yayımlanır.

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’nde açık erişim politikası benimsenmiş olup, makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir.