Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’nde açık erişim politikası benimsenmiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir.