Research Article
PDF BibTex RIS Cite

0-6 Aylık bebeklerin büyüme gelişme ve beslenme özelliklerinin değerlendirilmesi

Year 2021, Volume: 8 Issue: 1, 29 - 35, 01.03.2021

Abstract

Giriş ve amaç: Sıfır-6 ay dönemindeki bebeklerin büyüme gelişme ve beslenme özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan kesitsel ve tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Temmuz-Eylül 2014 tarihleri arasında, İstanbul ili, Çekmeköy ilçesindeki Aile Sağlık Merkezleri’ne gönüllü başvuran 254 anne-bebek çifti ile gerçekleştirilmiştir.
Gereç ve yöntem: Bebekler ve annelere ilişkin bilgiler anket formu ile elde edilmiştir. Bebeklerin antropometrik ölçümleri ile bir günlük besin tüketimleri kaydedilmiştir. Bebeklerin vücut ağırlığı, boy uzunlukları ve beden kitle indekslerinin (BKİ) değerlendirmek için Z-Skor değerleri hesaplanmıştır. Beslenme durumları Amerikan Besin Öneri Komitesi'nin Diyet Referans Alım Miktarları ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Yaşları 3,2±1,8 ay olan bebeklerin mevcut vücut ağırlıkları 6,33±1,94 kg, boy uzunlukları ise 60,93±6,57 cm bulunmuştur. Bebeklerin neredeyse tamamının antropometrik ölçüm Z-Skor değerlerinin normal olduğu saptanmıştır. Bebeklerin %70,1’inin anne sütüne ilk 1 saat içinde başladığı bulunmuştur. Doğum yapılan hastane çeşidi ve doğum şekli ile emzirilme saati arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır (p<0,05). Bebeklerin yalnızca %9,8’i tek başına anne sütü alırken, anne sütü+su alanlar %65 olarak belirlenmiştir. Bebeklerin günlük enerji alımlarının 632,07±87,41 kkal olduğu, enerji ve tüm besin öğelerini yeterli aldıkları belirlenmiştir.
Sonuç: Doğumdan sonraki ilk 1 saatteki emzirme oranının yüksek, ilk 6 ay tek başına anne sütü alımının düşük, büyüme-gelişmenin standartlara uygun olduğu görülmüştür. Bebek beslenmesini iyileştirebilmek için annelerin, gebelik öncesinden başlayarak ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenmenin önemi konusunda, yetişmiş sağlık profesyonelleri tarafından bilinçlendirilmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Supporting Institution

Yok

References

 • Rowe-Murray HJ, Fisher JR. (2002). Baby friendly hospital practices: cesarean section is a persistent barrier to early initiation of breastfeeding, Birth, 29; 124-31.
 • World Health Organization/ United Nations International Children's Emergency Fund (WHO/UNICEF) (2014). Global Nutrition Targets 2025: Breastfeeding policy brief, Geneva.
 • Kavuncuoğlu S, Akın MA, Aldemir H, Kıyak A, Karabayır N, Zengin G. (2005). Bebek dostu hastanede emzirme eğitimi ve anne sütü ile beslenmeye etkisi, Ege Pediatri Bülteni, 12(3); 141-6.
 • Bolat F, Uslu S, Bolat G, Bülbül A, Arslan S. (2010). İlk Altı Ayda Anne Sütü ile Beslenmeye Etki Eden Faktörler, Çocuk Dergisi, 11(1); 5-13.
 • Ratnayake HE, Rowel D. (2018). Prevalence of exclusive breastfeeding and barriers for its continuation up to six months in Kandy district, Sri Lanka, Int Breastfeed J, 13; 36.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019). 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), Ankara.
 • Noble S, Emmett P, and The Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) Study Team. (2001). Food and Nutrient Intake in a Cohort of 8 Month Old Infants in the South West of England in 1993, Eur J Clin Nutr, 55; 698-707.
 • Golding J, Pembrey M, Jones R, The Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) Study Team. (2011). ALSPAC Study methodology, Paediatr Perinat Epidemiol, 15; 74-87.
 • Emmett PM, Jones LR, Northstone K. (2015). Dietary patterns in the avon Longitudinal Study of parents and Children, Nutr Rev, 73; 7-203.
 • World Health Organization. https://whonutrition.shinyapps.io/anthro/. Erişim Tarihi: 03.08.2020.
 • Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri 4. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi.
 • Neyzi O, Günoz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F. (2008). Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51; 1-14.
 • İnce Tolga O, Kondolot M, Yalçın S. (2011). Büyümenin İzlenmesi ve Büyüme Duraklaması, Türkiye Çocuk Hast Derg, 5(3); 181-192.
 • Bebispro for Windows, Stuttgart, Germany; Turkish Version (Bebis 4). (2004). Program Uses Data From Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 11.3 and USDA 15, İstanbul.
 • Otten JJ, Helwig JP, Meyers LD. (2006). Dietary referance intakes: the essential guide to nutriet requirements, Washington DC, The National Academi Press.
 • Anderson JJB. (2004). Minerals. Mahan LK, Escott-Stump S (Eds), Krause's Food Nutrition, and Diet Therapy; 120-164, Philadelphia, Saunders.
 • Gümüştakım RŞ, Aksoy DH, Cebeci SE, Kanuncu S, Çakır L, Yavuz E. (2017). 0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma, Fam Pract Palliat Care, 2(1); 1-8.
 • Bülbül S, Kılınçkaya MF. (2013). 0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler, KÜ Tıp Fak Derg, 15(1); 15-20.
 • Sivri BB. (2014). 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları, ACU Sağlık Bil Derg, 5(1); 59-65.
 • Karadağ M, Aydın S, Yılmaz Y, Elmas Ş. (2016). Altı Aydan Küçük Bebeklerin Emzirilme Özellikleri, STED, 25(1); 22-27.
 • Gün İ, Yılmaz M, Şahin H, İnanç N, Aykut M, Günay O, Tuna, Ş. (2009). Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52; 176-182.
 • Özer A, Taş F, Ekerbiçer HÇ.(2010). 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusundaki Bilgi ve Davranışları, TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(4); 315-320.
 • Çalışkan Z, Bayat M. (2011). Annelerin bebek bakımı uygulamaları ve etkileyen faktörler: Bir Kapadokya örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14; 23-30.
 • Arısoy A, Canbulat N, Ayhan F (2014). Karaman ilindeki annelerin bebeklerinin bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17; 1-23.
 • Şenses M, Yıldızoğlu İ. (2002). Sekiz ayrı ildeki kaynana ve gelinlerin lohusalık ve çocuk bakımında geleneksel uygulamaları, Çocuk Forumu, 5; 44-8.
 • Biltekin Ö, Boran ÖD, Denkli MD, Yalçınkaya S. (2004). Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 0-11 aylık bebeği olan annelerin doğum öncesi dönem ve bebek bakımında geleneksel uygulamaları, STED, 13; 166-7.
 • Canbay Citil F. (2018). Sezaryen ile Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekillerinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1); 1-6.
 • Beake S, Bick D, Narracott C, Chang YS. (2016). Interventions for women who have a caesarean birth to increase uptake and duration of breastfeeding: a systematic review. Maternal and Child Nutrition, 13(4); 1-13.
 • Khan GN, Memon ZA, Bhutta ZA. (2013). A cross sectional study of newborn care practices in Gilgit, Pakistan, J Neonatal Perinatal Med, 6; 69-6.
 • Helle C, Hillesund ER, Øverby NC. (2018). Timing of complementary feeding and associations with maternal and infant characteristics: A Norwegian cross-sectional study, PLoS ONE, 13(6); 1-20.
 • Centers of Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Breastfeeding Report Card United States, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, United States.
 • 32. Milinco M, Cattaneo A, Macaluso A, Materassi P, Toro DN, Ronfani L. (2019). Int Breastfeed J, 14; 44.
 • 33. Yoldaş İlktaç H, Özden TA, Çağatay P, Gökçay G, Garipağaoğlu M. (2016). 9-12 Aylık Bebeklerde Demir, Çinko ve Kalsiyum Tüketimi, Turkiye Klinikleri J Health Sci, 1(1); 8-15.
 • Çatak B, Sütlü S, Kılınç AS, Bağ D. (2012). Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü, Pamukkale Tıp Dergisi, 5(3); 115-122.
 • Beşer ÖF, Çokuğraş F. (2018). Zamanında Doğmuş Sağlıklı Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 10(6); 6-12.
 • Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, Domellöf M, Embleton N, Fidler Mis N. (2017). Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 64(1); 119-32.
 • Kaya Z, Yiğit Ö, Erol M, Bostan Gayret Ö. (2016). Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi, Med Bull Haseki, 54; 70-5.
 • Erdöl H, Karagüzel G, Demirbağ C, Mocan H. (1996). Trabzon yöresinde anne sütü verme alışkanlığının eğitim durumu ile ilişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 13; 13-8.
 • Tuna R. (2015). Bebeklerde ishal morbiditesi ile beslenme ve büyüme etkileşimleri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri.
 • Butte NF, Fox MK, Briefel RR, Siega-Riz AM, Dwyer JT, Deming DM, Reidy KC. (2010). Journal of the American Dietetic Association, 110(12); 27-37.
 • Bailey RL, Catellier DJ, Sun J, Dwyer JT, Jacquier EF, Anater AS, Eldridge AL. (2016). Total Usual Nutrient Intakes of US Children (Under 48 Months): Findings from the Feeding Infants and Toddlers Study (FITS) 2016, The Journal of Nutrition, 148(3); 1557-1566.
 • Heird WC, Lapillonne A. (2005). The Role of Essential Fatty Acids in Development. Ann Rev Nutr, 25; 549-71.
 • Innis SM. (2007). Dietary (n-3) Fatty Acids and Brain Development, J Nutr, 137; 855-59.
 • Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, Daniels SR, Gilman MW, Lichtenstein AH, Rattay KT, Steinberger J, Stettler N, Van Horn L. (2006). Dietary Recommendations for Children and Adolescents: A Guide for Practitioners, Pediatrics, 117; 544-59.
 • World Health Organization/ United Nations International Children's Emergency Fund (WHO/UNICEF) (2003). Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, Geneva.

Evaluation of growth, development and nutritional characteristics of 0-6 month old babies

Year 2021, Volume: 8 Issue: 1, 29 - 35, 01.03.2021

Abstract

Introduction: This cross-sectional and descriptive study, which was conducted to evaluate the growth, development and nutritional characteristics of babies between zero and 6 months, was carried out between July and September 2014 with 254 mother-baby couples who were admitted to the Family Health Centers in Çekmeköy, Istanbul.
Material and Method: Information about babies and mothers was obtained through a questionnaire. Anthropometric measurements and daily food consumptions of the babies were recorded. Z-Score values were calculated to evaluate the body weight, height and body mass index (BMI) of the babies. Nutritional status was compared to dietary intake reference values of American Nutritional Advisory Committee.
Results: Mean age of the babies was 3.2±1.8 months, mean weight was 6.33±1.94 kg and mean height was 60.93±6.57 cm. Almost all babies had normal anthropometric Z-Score values. It was found that 70.1% of babies received breast milk within the first hour. There was no statistically significant difference between the type of hospital where the birth took place and delivery type and the time of breastfeeding (p <0.05). While only 9.8% of babies received breast milk alone, 65% of babies received breast milk + water. It was determined that the daily energy intake of babies was 632.07 ± 87.41 kcal, and they received sufficient energy and nutrient.
Conclusion: It has been observed that the rate of breastfeeding in the first hour after birth is high, intake of breast milk alone for the first 6 months is low, growth-development is in concordance with the standards. In order to improve baby nutrition, it would be beneficial for mothers to be informed by trained health professionals before pregnancy about the importance of breastfeeding for the first 6 months.

References

 • Rowe-Murray HJ, Fisher JR. (2002). Baby friendly hospital practices: cesarean section is a persistent barrier to early initiation of breastfeeding, Birth, 29; 124-31.
 • World Health Organization/ United Nations International Children's Emergency Fund (WHO/UNICEF) (2014). Global Nutrition Targets 2025: Breastfeeding policy brief, Geneva.
 • Kavuncuoğlu S, Akın MA, Aldemir H, Kıyak A, Karabayır N, Zengin G. (2005). Bebek dostu hastanede emzirme eğitimi ve anne sütü ile beslenmeye etkisi, Ege Pediatri Bülteni, 12(3); 141-6.
 • Bolat F, Uslu S, Bolat G, Bülbül A, Arslan S. (2010). İlk Altı Ayda Anne Sütü ile Beslenmeye Etki Eden Faktörler, Çocuk Dergisi, 11(1); 5-13.
 • Ratnayake HE, Rowel D. (2018). Prevalence of exclusive breastfeeding and barriers for its continuation up to six months in Kandy district, Sri Lanka, Int Breastfeed J, 13; 36.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019). 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), Ankara.
 • Noble S, Emmett P, and The Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) Study Team. (2001). Food and Nutrient Intake in a Cohort of 8 Month Old Infants in the South West of England in 1993, Eur J Clin Nutr, 55; 698-707.
 • Golding J, Pembrey M, Jones R, The Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) Study Team. (2011). ALSPAC Study methodology, Paediatr Perinat Epidemiol, 15; 74-87.
 • Emmett PM, Jones LR, Northstone K. (2015). Dietary patterns in the avon Longitudinal Study of parents and Children, Nutr Rev, 73; 7-203.
 • World Health Organization. https://whonutrition.shinyapps.io/anthro/. Erişim Tarihi: 03.08.2020.
 • Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri 4. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi.
 • Neyzi O, Günoz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F. (2008). Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51; 1-14.
 • İnce Tolga O, Kondolot M, Yalçın S. (2011). Büyümenin İzlenmesi ve Büyüme Duraklaması, Türkiye Çocuk Hast Derg, 5(3); 181-192.
 • Bebispro for Windows, Stuttgart, Germany; Turkish Version (Bebis 4). (2004). Program Uses Data From Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 11.3 and USDA 15, İstanbul.
 • Otten JJ, Helwig JP, Meyers LD. (2006). Dietary referance intakes: the essential guide to nutriet requirements, Washington DC, The National Academi Press.
 • Anderson JJB. (2004). Minerals. Mahan LK, Escott-Stump S (Eds), Krause's Food Nutrition, and Diet Therapy; 120-164, Philadelphia, Saunders.
 • Gümüştakım RŞ, Aksoy DH, Cebeci SE, Kanuncu S, Çakır L, Yavuz E. (2017). 0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma, Fam Pract Palliat Care, 2(1); 1-8.
 • Bülbül S, Kılınçkaya MF. (2013). 0-2 Yaş Grubu Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenme Durumları ve Etkileyen Faktörler, KÜ Tıp Fak Derg, 15(1); 15-20.
 • Sivri BB. (2014). 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları, ACU Sağlık Bil Derg, 5(1); 59-65.
 • Karadağ M, Aydın S, Yılmaz Y, Elmas Ş. (2016). Altı Aydan Küçük Bebeklerin Emzirilme Özellikleri, STED, 25(1); 22-27.
 • Gün İ, Yılmaz M, Şahin H, İnanç N, Aykut M, Günay O, Tuna, Ş. (2009). Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52; 176-182.
 • Özer A, Taş F, Ekerbiçer HÇ.(2010). 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusundaki Bilgi ve Davranışları, TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(4); 315-320.
 • Çalışkan Z, Bayat M. (2011). Annelerin bebek bakımı uygulamaları ve etkileyen faktörler: Bir Kapadokya örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14; 23-30.
 • Arısoy A, Canbulat N, Ayhan F (2014). Karaman ilindeki annelerin bebeklerinin bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17; 1-23.
 • Şenses M, Yıldızoğlu İ. (2002). Sekiz ayrı ildeki kaynana ve gelinlerin lohusalık ve çocuk bakımında geleneksel uygulamaları, Çocuk Forumu, 5; 44-8.
 • Biltekin Ö, Boran ÖD, Denkli MD, Yalçınkaya S. (2004). Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesi’nde 0-11 aylık bebeği olan annelerin doğum öncesi dönem ve bebek bakımında geleneksel uygulamaları, STED, 13; 166-7.
 • Canbay Citil F. (2018). Sezaryen ile Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekillerinin İncelenmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1); 1-6.
 • Beake S, Bick D, Narracott C, Chang YS. (2016). Interventions for women who have a caesarean birth to increase uptake and duration of breastfeeding: a systematic review. Maternal and Child Nutrition, 13(4); 1-13.
 • Khan GN, Memon ZA, Bhutta ZA. (2013). A cross sectional study of newborn care practices in Gilgit, Pakistan, J Neonatal Perinatal Med, 6; 69-6.
 • Helle C, Hillesund ER, Øverby NC. (2018). Timing of complementary feeding and associations with maternal and infant characteristics: A Norwegian cross-sectional study, PLoS ONE, 13(6); 1-20.
 • Centers of Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Breastfeeding Report Card United States, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, United States.
 • 32. Milinco M, Cattaneo A, Macaluso A, Materassi P, Toro DN, Ronfani L. (2019). Int Breastfeed J, 14; 44.
 • 33. Yoldaş İlktaç H, Özden TA, Çağatay P, Gökçay G, Garipağaoğlu M. (2016). 9-12 Aylık Bebeklerde Demir, Çinko ve Kalsiyum Tüketimi, Turkiye Klinikleri J Health Sci, 1(1); 8-15.
 • Çatak B, Sütlü S, Kılınç AS, Bağ D. (2012). Burdur ilinde bebeklerin emzirilme durumu ve beslenme örüntüsü, Pamukkale Tıp Dergisi, 5(3); 115-122.
 • Beşer ÖF, Çokuğraş F. (2018). Zamanında Doğmuş Sağlıklı Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenme, Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 10(6); 6-12.
 • Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, Domellöf M, Embleton N, Fidler Mis N. (2017). Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 64(1); 119-32.
 • Kaya Z, Yiğit Ö, Erol M, Bostan Gayret Ö. (2016). Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi, Med Bull Haseki, 54; 70-5.
 • Erdöl H, Karagüzel G, Demirbağ C, Mocan H. (1996). Trabzon yöresinde anne sütü verme alışkanlığının eğitim durumu ile ilişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 13; 13-8.
 • Tuna R. (2015). Bebeklerde ishal morbiditesi ile beslenme ve büyüme etkileşimleri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri.
 • Butte NF, Fox MK, Briefel RR, Siega-Riz AM, Dwyer JT, Deming DM, Reidy KC. (2010). Journal of the American Dietetic Association, 110(12); 27-37.
 • Bailey RL, Catellier DJ, Sun J, Dwyer JT, Jacquier EF, Anater AS, Eldridge AL. (2016). Total Usual Nutrient Intakes of US Children (Under 48 Months): Findings from the Feeding Infants and Toddlers Study (FITS) 2016, The Journal of Nutrition, 148(3); 1557-1566.
 • Heird WC, Lapillonne A. (2005). The Role of Essential Fatty Acids in Development. Ann Rev Nutr, 25; 549-71.
 • Innis SM. (2007). Dietary (n-3) Fatty Acids and Brain Development, J Nutr, 137; 855-59.
 • Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, Daniels SR, Gilman MW, Lichtenstein AH, Rattay KT, Steinberger J, Stettler N, Van Horn L. (2006). Dietary Recommendations for Children and Adolescents: A Guide for Practitioners, Pediatrics, 117; 544-59.
 • World Health Organization/ United Nations International Children's Emergency Fund (WHO/UNICEF) (2003). Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, Geneva.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Havvanur YOLDAŞ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7433-6370
Türkiye


Tuğba DİNÇER This is me
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7021-4077
Türkiye


Muazzez GARİPAĞOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-2172-1467
Türkiye

Project Number Yok
Publication Date March 1, 2021
Acceptance Date October 13, 2020
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA
YOLDAŞ, H., DİNÇER, T., & GARİPAĞOĞLU, M. (2021). 0-6 Aylık bebeklerin büyüme gelişme ve beslenme özelliklerinin değerlendirilmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(1), 29-35.

Creative Commons License

Journal of Health Academics is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.