ISSN: 2148-7472
e-ISSN: 2636-7572
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Dünya Kongre
Kapak Resmi
       
    Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Uluslararası Hakemli bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.
    Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makalelerin ve yazı metinlerinin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.
Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.
    Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax, Sobiad, EuroPub ve Index Copernicus” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, alan indeks çalışmaları devam etmektedir.

2022 - Cilt: 9 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Etik İklim Algısı

Araştırma Makalesi

Determination of women awareness about early diagnosis of cervical cancer

Derleme

Anemide Gebelik Sonuçları ve Bakım

Derleme

Televizyon Reklamları: Çocukluklarda Obezite ve Besin Seçimine Etkileri

Araştırma Makalesi

KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA GÖRÜLEN SEMPTOMLAR VE TAMAMLAYICI TERAPİ UYGULAMALARI KULLANIMLARI

Derleme

Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda aile merkezli bakımın önemi

Araştırma Makalesi

İLKOKUL BİRİNCİ SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE İŞEME BOZUKLUĞU İLE EBEVEYN TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*

Derleme

gestasyonel süreçte iletişim

Klinik Araştırma

PREVALENCE OF PREMATURE OVARIAN FAILURE IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Konferans Bildirisi

Dijital Hastane Modelinin Gerçekleşmesi Bağlamında Mobil Cihazların Sağlık Turizmi Alanındaki Rolü

Araştırma Makalesi

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN AĞRILI HASTAYA BAKIMDA DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKME YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: ODAK GRUP ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

UNMET MEDICAL CARE NEEDS DUE TO PAYMENT DIFFICULTY

Araştırma Makalesi

YEREL YÖNETİMLERDE BELEDİYELERİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN İNCELENMESİNDE KADIKÖY VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Klinik Araştırma

VITAMIN D LEVELS IN OVARIAN ENDOMETROSIS

Derleme

PATOLOJİ LABORATUVARINDA MAKROSKOPİ TEKNİKERİNİN ROLÜ

Araştırma Makalesi

Evaluation of Academics' Anti-vaccination and Rational Drug Use Behaviors

Süreler ve İş Akış Şeması

Creative Commons License

Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.