ISSN: 2148-7472
e-ISSN: 2636-7572
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Dünya Kongre
Kapak Resmi
       
Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Uluslararası Hakemli bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makale ve yazı metinleri ve makalelerin sorumluluğu yazarların kendisine aittir. 
Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax  ve Sobiad” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslarararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.

2021 - Cilt: 8 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

YOĞUN BAKIM KLİNİLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SPİRİTÜALİTE İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARI

Araştırma Makalesi

HOW NURSING STUDENTS' FUTURISM PERCEPTIONS ARE AFFECTED BY THEIR INDIVIDUAL VALUES?

Araştırma Makalesi

cerrahi Servislerinde Yatan Hastaların Ameliyat sonrası Anksiyetesi ve Depresyon Düzeylerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Dünyada ve Türkiye'de Dijital Sağlık Turizmi Uygulamaları

Araştırma Makalesi

Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim: sağlık yönetimi öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Etik İklim Algısı

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı ile Akademik Başarı ve Akademik Özyeterlik Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

HEMŞİRELERİN PALYATİF BAKIMLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ÖLÜME KARŞI TUTUMLARI (KNOWLEDGE LEVEL OF NURSES ABOUT PALLIATIVE CARE AND THEIR ATTITUDE TOWARD DEATH)

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Okul Sağlığı Hemşireliğinde Model Kullanılarak Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Sistematik Derleme

Araştırma Makalesi

ORGAN NAKLİNDE ALICI VE VERİCİNİN KOLEKTİVİST BAŞA ÇIKMA STİLLERİ İLE DAMGALANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Creative Commons License

Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.