Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-7472 | e-ISSN 2636-7572 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Dünya Kongre | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg


Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Uluslararası Hakemli  bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makale ve yazı metinleri ve makalelerin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.

download

Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax  ve Sobiad” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslarararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

ISSN 2148-7472 | e-ISSN 2636-7572 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Dünya Kongre | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg
Kapak Resmi


Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Uluslararası Hakemli  bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makale ve yazı metinleri ve makalelerin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.

download

Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax  ve Sobiad” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslarararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.
Cilt 8 - Sayı 1 - 1 Mar 2021
 1. Mammography screening journeys: An action research study
  Sayfalar 1 - 7
  Kirstin OZTURK, Mehveş TARIM
 2. Aile sağlığı merkezlerinde fizyoterapist istihdamı: İstanbul ilinde fizibilite araştırması
  Sayfalar 8 - 13
  Eren TİMURTAŞ, Ender Ersin AVCI, İlkşan DEMİRBÜKEN, Aysel YILDIZ, Orhan ÖZTÜRK, Mehveş TARIM, Mine Gülden POLAT
 3. Engelli bireye sahip ailelerin akılcı ilaç kullanımına ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesi
  Sayfalar 14 - 20
  Beyza ERKOÇ, Türkan AKYOL GÜNER
 4. Kamu hastanelerinde çalışan sorumlu hekimlerin problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 21 - 28
  Ayşe DÜŞÜNÜR, Seyhan ÇERÇİ
 5. 0-6 Aylık bebeklerin büyüme gelişme ve beslenme özelliklerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 29 - 35
  Havvanur YOLDAŞ, Tuğba DİNÇER, Muazzez GARİPAĞOĞLU
 6. Hastanelerde atık yönetimi problemlerini analitik hiyerarşi prosesi yöntemiyle tespit etmeye yönelik bir araştırma
  Sayfalar 36 - 42
  Hatice ESEN, Vahit YİĞİT
 7. Beslenme ve Diyetetik bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin besin tercihlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 43 - 48
  Elvan YILMAZ AKYÜZ, Müzeyyen Nur KONAN, Reyhan ALATLI
 8. Asemptomatik ve semptomatik COVID-19 vakalarının BT görüntülerinin incelenmesi
  Sayfalar 49 - 53
  Muhammed Emin DEMİRKOL, Musa KAYA, Mehmet BALCI
 9. Relationship between adverse childhood experiences, close relations and emotion regulation: Chronic idiopathic urticaria patients
  Sayfalar 54 - 63
  Kübra ÜNAL, İlknur ALTUNAY, Fatma MERCAN, Yasemin ERDEM
 10. Acil servis hemşirelerinin algıladıkları stres kaynakları: Nitel bir araştırma
  Sayfalar 64 - 70
  İsmail ÖZDAŞ, Mehtap KIZILKAYA
 11. Hasta memnuniyeti kavramının bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi
  Sayfalar 71 - 84
  Sümeyra AKIN, Mehmet Nurullah KURUTKAN
 12. An overview of traditional and complementary medicine initiatives and strategies
  Sayfalar 85 - 89
  Duygu DENİZ, Esra SEVİMLİ, Tuğçe Nuriye ÜNLÜ