ISSN: 2148-7472
e-ISSN: 2636-7572
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Dünya Kongre
Kapak Resmi
       
    Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Uluslararası Hakemli bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.
    Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makalelerin ve yazı metinlerinin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.
Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.
    Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax, Sobiad, EuroPub ve Index Copernicus” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, alan indeks çalışmaları devam etmektedir.

2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

cerrahi Servislerinde Yatan Hastaların Ameliyat sonrası Anksiyetesi ve Depresyon Düzeylerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Etik İklim Algısı

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Okul Sağlığı Hemşireliğinde Model Kullanılarak Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Sistematik Derleme

Araştırma Makalesi

Effect of compassion level on burnout and job satisfaction in health personnel: Geriatric care center example

Derleme

GEBELİK VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE OMEGA-3 KULLANIMI: GÜNCEL LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Stomalı Hastaların Yaşadıkları Sorunlar Sorun Çözme Becerileri ve Depresyon Arasındaki ilişki

Araştırma Makalesi

Tip 2 diyabetes mellitus tanılı bireylerde egzersiz alışkanlıkları ve diyabet öz yeterliliği

Araştırma Makalesi

The effect of the covid-19 pandemic on the psychological status of 112 emergency health services personnel

Araştırma Makalesi

Diyabeti Olan Bireylerde Motivasyonel Görüşme Yönteminin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Araştırma Makalesi

Geriatrik Hastalarda Uyku Bozukluğu ve Hemogram İlişkisi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Sağlık Turizmine Yansımaları: Nitel Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Determination of women awareness about early diagnosis of cervical cancer

Araştırma Makalesi

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Derleme

Anemide Gebelik Sonuçları ve Bakım

Derleme

Televizyon Reklamları: Çocukluklarda Obezite ve Besin Seçimine Etkileri

Araştırma Makalesi

KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA GÖRÜLEN SEMPTOMLAR VE TAMAMLAYICI TERAPİ UYGULAMALARI KULLANIMLARI

Derleme

Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda aile merkezli bakımın önemi

Araştırma Makalesi

İLKOKUL BİRİNCİ SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE İŞEME BOZUKLUĞU İLE EBEVEYN TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*

Süreler ve İş Akış Şeması

Creative Commons License

Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.