Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-7472 | e-ISSN 2636-7572 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Dünya Kongre | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg


Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Uluslararası Hakemli  bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makale ve yazı metinleri ve makalelerin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.

download

Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax  ve Sobiad” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslarararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

ISSN 2148-7472 | e-ISSN 2636-7572 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Dünya Kongre | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg
Kapak Resmi


Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Uluslararası Hakemli  bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makale ve yazı metinleri ve makalelerin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.

download

Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax  ve Sobiad” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslarararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.
Cilt 7 - Sayı 2 - 30 Haz 2020
 1. The Measurement of disabled people’s perceive about health service quality: A sample of hospital
  Sayfalar 83 - 91
  Cenk Hilmi KILIÇ , Mehveş TARIM
 2. Kalp yetmezliği konusunda en çok atıf alan ilk 100 makalenin bibliyometrik analizi
  Sayfalar 92 - 104
  Gizem KÖSE , Mehmet Nurullah KURUTKAN , Fatih ORHAN
 3. Kanser hastalarında bakım yükü ve bakım verenlere etkisi
  Sayfalar 105 - 113
  Diğdem LAFCI , Ebru YILDIZ , Fadime TORU , Derya KARAKAYA
 4. İşkolikliğin İş-Aile çatışmasına etkisinde Aile-İş çatışmasının aracı rolü
  Sayfalar 114 - 120
  Mahmut AKBOLAT , Ebrar BÜRKÜK , Ayhan DURMUŞ
 5. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları performans değerlendirme: Bir kamu hastanesi örneği
  Sayfalar 121 - 124
  Ali ARSLANOĞLU , Güven BEKTEMÜR , Samet YAŞAR
 6. Normal kilolu ve şişman kadınların menstrüasyon döngüsünde görülen semptomlar ve baş etme yöntemleri
  Sayfalar 131 - 136
  Müjgan ARI YILMAZ , Nermin EROĞLU , Muazzez GARİPAĞOĞLU
 7. Dinsel kaynaklı değişkenler açısından kamu çalışanlarının sağlık ve hastalığa yaklaşımlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 149 - 159
  Hasan KAYAHAN , Aygül YANIK
 8. Bir üniversitede çalışan personellerin hipertansiyon hakkındaki bilgi tutum ve görüşlerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 160 - 166
  Zülfünaz ÖZER , Neslihan TEKE , Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN
 9. Doğum eylemi ile ilişkili perine travmalarının azaltılmasına yönelik yaklaşımlar
  Sayfalar 125 - 130
  Gamze ACAVUT , Gülden GÜVENÇ
 10. Covid 19 enfeksiyonunda emzirme ve ebelik bakımı
  Sayfalar 137 - 140
  Ayşe ÇUVADAR , Handan ÖZCAN
 11. Palyatif bakım hastalarında konstipasyonun yönetimi ve akupresürün etkinliği
  Sayfalar 141 - 148
  Derya BIÇAK AYIK , Gülbeyaz CAN
 12. Everyone has a heart but it may be expressed differently
  Sayfalar 167 - 168
  Kesavan Rajasekharan NAYAR , Muhammed SHAFFİ