ISSN: 2148-7472
e-ISSN: 2636-7572
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Dünya Kongre
Kapak Resmi
       
    Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Uluslararası Hakemli bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.
    Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makalelerin ve yazı metinlerinin sorumluluğu yazarların kendisine aittir. Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır.
    Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “İndex Copernicus, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO CINAHL,EuroPub, Sobiad, Asos İndex, Turk Medline, Google Sholar, Dergipark,Türkiye Atıf Dizini  ve Araştırmax” tarafından indekslenmektedir. 
Not: EBSCO veritabanı ile 27.03.2022 tarihi itibariyle karşılıklı anlaşmaya varılmış olup, şu an Ebsco'ya ait iki veritabanında dergimiz taranmaktadır. Diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, alan indeks çalışmaları devam etmektedir.

2023 - Cilt: 10 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Sosyal Hizmet Perspektifinden Sınıfta Çocuk İstismarı/Recognizing Child Abuse in the Classroom From Social Work Perspective/

Araştırma Makalesi

Covid- 19 Pandemisinin Hemşirelerin Covid Stresine Etkisi

Derleme

Üriner İnkontinans İlişkili Dermatit ve Hemşirelik Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Algıladıkları Sosyal Destek Yaşam Sevgilerini Etkiler Mi?

Araştırma Makalesi

Türkiye’de NANDA-I, NOC ve NIC sınıflama sistemlerinin etkinliğinin değerlendirildiği lisansüstü hemşirelik tezlerinin incelenmesi

Derleme

Çocuk İstismarında Asılsız Bildirimler

Derleme

KANSER TEDAVİSİ SONRASI İŞ YAŞAMI

Derleme

Karmaşık Hemşirelik Müdahalesi Geliştirme ve Klinik Uygulamalarda Kullanımı

Araştırma Makalesi

THE SHORT MULTIDIMENSIONAL INVENTORY LIFESTYLE EVALUATION-CONFINEMENT TURKISH FORM VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Araştırma Makalesi

Examination of Career-Related Stress in Senior Students of Health Sciences Departments

Araştırma Makalesi

TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PERCEIVED NEIGHBOURHOOD DISORDER SCALE
INDEX: “Index Copernicus, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO CINAHL,EuroPub, Sobiad, Asos Index, Turk Medline, Google Sholar, Dergipark,Türkiye Atıf Dizini ve Araştırmax...
Creative Commons License


Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.